Zıvana

Zıvana, birbirine geçecek olan iki parçaya biri erkek, diğeri dişi olmak üzere yapılan, dil ve onun gireceği delikten oluşan tertibat. Erkeğine zıvana dili, delik kısmına zıvana deliği ve her ikisine zıvanalı geçme denir.

MarangozluktaDüzenle

 
Oyukyu Matkap keskisi ve bit

Bazı oyma aralarını boşaltmak için kullanılan, ucu sivri, ince ve dil gibi testere.

Tütün ürünlerindeDüzenle

Tütün çubuklarının ve sigara ağızlıklarının imamesini geçirmeye yarayan, çubuğun ucunda bırakılmış içi delik boru gibi mil kısmı.

MekanikteDüzenle

 
Sabit büyüklükteki bir kare içinde dönen Reuleaux üçgeni

Makaraların dönmesi için ortalarından geçirilen mil.

DeğirmencilikteDüzenle

Değirmen taşlarının ortasındaki delikten geçen mil kazık.

DenizcilikteDüzenle

Aynı zamanda bir denizcilik terimi olup, yelkenlilerin direklerinin girdiği oluğa denir. Tekne üzerinde dik olarak durması gereken yelken direği veya ağaç, metal gibi malzemelerden yapılmış dikmelerin topuk kısımlarının kare veya yuvarlak şekilde yontulması ile meydana gelen uç kısım. Zıvanalar, ıskaçalara (bu yontulmuş parçaların girdiği oyuklar) geçirilmek suretiyle oturtulurlar.

Deyim olarakDüzenle

"Zıvanadan çıkmak": Çok sinirlenmek, öfkelenmek, delirmek, aklını oynatmak, çılgın gibi davranmak, denetlenemez duruma gelmek anlamında kullanılan bir deyimdir.