Yusuf (Memlûk sultanı)

Aziz Yusuf tam ismiyle Malik Aziz Cemaleddin Yusuf bin Barsbay 1438de ölen babası Barsbay'in yerine geçen ve çok kısa bir dönem için saltanat süren Çerkes kökenli Burci Hanedanı'ndan Memlûk hükümdarı.

Aziz Yusuf
Mısır Memlûk Sultanı
Hüküm süresi 1438
Önce gelen Barsbay
Sonra gelen Zahir Çakmak
Doğum 1423
Tam adı
Melik Aziz Cemaleddin Yusuf bin Barsbay
Hanedan Burci Hanedanı
Babası Barsbay

HayatıDüzenle

Yusuf babası 7 Haziran 1438'de ölmesiyle 15 yaşında Memlûk Sultanı oldu. Tahta geçince "Aziz Cemaledin"[1] lakaplarını aldı. Hükümdarlığa geçişinde yaptığı ilk iş Memluklu emirlerinin desteğini almak için devlet hazinesinden emirlere büyük hediyeler ve bahşişler vermek oldu. Fakat Yusuf'un babası Barsbay'ın Kahire kalesinde yerleşmiş MemlûklularIna karşı olan Memlûklu emirleri emir Çakmak etrafında birleştiler ve Yusuf'u tahttan atmak için bir hükûmet darbesi hazırladılar. Bahşiş alan diğer memlûklu emirleri bu iki klikten birine bağlanmak zorunda kaldılar. Bu iki Memlûklu emirleri kliği arasında Kahire'de çatışmalar çıktı ise de bunlar önce hiç sonuç verici olmadı. Ama sonunda emir Çakmak Kahire kalesini eline geçirmeyi başardı. Sultan Aziz Yusuf'u da eline geçirip onu hapse attırdı. Memlûklu emirleri 7 Ağustos 1438'de Aziz Yusuf yerine emir Zahir Çakmak'ı Memlûklu Sultanı seçtiler.

DipnotlarDüzenle

  1. ^ "Çok sevilen Dinin güzelliği" anlamına gelir.

Dış bağlantılarDüzenle

Resmî unvanlar
Önce gelen:
Barsbay
Mısır Memlûk Sultanı
1438
Sonra gelen:
Zahir Çakmak