Yorum, bir bilgi ya da gözleme dayanan sözlü ya da yazılı ifadedir.

Kişisel bakış açısı değiştir

Düşünce açılımı bağlamında yorum, olayın bireysel açıdan ifade edilmesine verilen addır. Yorumlar genellikle özneldir.

Sanatta yorum değiştir

Kişinin duygu, düşünce ve yaşadığı ruh halini yalnızca sözlü anlatımla değil; resim, müzik, heykel gibi çok farklı sanatsal yapıtlarla ortaya çıkarması ve dışa vurmasıdır.