Yordamsal programlama

Yordamsal programlama, yordamların çağrılması mantığına dayanan bir yöntemdir. Fonksiyon, altyordam, altprogram, metot gibi de adlandırılan yordamlar içlerinde hesaplama adımları barındıran program parçacıklarıdır. Tanımlanmış yordamlar program sırasında herhangi bir zamanda çağrılabilirler. Yordamlar diğer yordamların içindende çağrılabilecekleri gibi kendi kendilerini de çağırabilirler.

Yordamsal programlama çoğu zaman sıralı programlamadan veya yapısal olmayan programlamadan pek çok durumda daha iyi seçimdir. Yordamsal programlama orta karar karmaşıklık sağlarken, oldukça verimli bir program yönetimi sağlayabilmektedir.

Olası verimleri:

  • Aynı kodu programın farklı yerlerinde kopyalamaya gerek kalmadan kullanabilme.
  • Program akışını kontrol altında tutmak bir dizi “goto” veya “jump” terimi kullanmaktan daha kolaydır.
  • Modülerliği ve yapısallığı artırır.