Yolsuzlukla mücadele görevlisi (Almanya)

Yolsuzlukla mücadele görevlisi, federal yönetimde yolsuzlukla mücadele için, Batı Almanya içişleri bakanlığının 1998'deki hizmet yerinin görevine ve büyüklüğüne bağlı olarak, yolsuzluğu önlemek için çıkan idari yönergeye göre yolsuzlukla mücadele etmesi gereken görevlidir.

TarihiDüzenle

Kuruluş sebebi 20 yıl önce açıklanan ve kısmen dikkat çeken, kamu yönetimindeki yolsuzluk olaylarının yükselen sayısı ve basın yayın organlarına verilen rüşvetlerdir. 1996 senesinde Alman İller Meclisi , Alman şehirleri kurultayı, kamu yönetimindeki şirketler ve kamu şirketleri, yolsuzluğu önleme tedbirlerinin düzelmesi için merkezi bir yolsuzlukla mücadele derneği kurulmasını önerdiler. Bunun sonucunda 1998 yılında dernek hizmete girdi.

Tanım ve adlandırmalarDüzenle

Yolsuzlukla mücadele eden görevliler için bir tanımlama yönergelerde bulunmuyor ancak görevlerin tasvirinden yolsuzlukla mücadele eden görevliler terimi çıkarılır. Bir yolsuzlukla mücadele görevlisi, kamu yönetiminin idari yönetimiyle ve elemanlarıyla ilgilenen şahıstır. Almanya Federal Cumhuriyeti’nin farklı eyaletlerinde vatandaşlar için mevcut ya da tahmin edilen yolsuzlukla ilgili olarak ve de resmi yola uymaksızın. Yolsuzlukla mücadele görevlisi resmi olarak çağrılmalıdır ve bu çağrı kendisinin sorumluluk alanında duyurulmalıdır.

Görevler, yetkiler ve yükümlükleriDüzenle

 • Çalışan memurlar ya da vatandaşlar için, resmi yol kullanmaksızın, danışılan kişi olmak
 • Resmi hizmet yeri başkanlığının danışması
 • Çalışanların aydınlatılması
 • Eğitimde ortak çalışma
 • Yolsuzluk iddialarının incelenmesi ve değerlendirilmesi
 • Mağdur kişilerin kişisel haklarına dikkat edilmesi suretiyle, mesleki ve cezai yaptırımlar hakkında kamunun bilgilendirilmesinde ortak çalışma 
 • Hizmet veriminde danışma görevleri:
 • İç soruşturmalara yönelik öneriler 
 • Yolsuzluğun gizlenmesine karşı tedbirler
 • Adli kovuşturma mercilerine ihbar etme
 • Halkla ilişkilere yönelik görüşmeler 
 • Yolsuzlukla mücadele görevlinin yetki alanını RL Bund KorrPräv in Nr. 5 Abs. 2 paragraflı Federal Alman Kanunu‘nda açıklanmıştır:
 • Bilgi alma hakkı, özellikle yolsuzluk şüphesi durumunda;
 •  Hukuki yetki hakkı olmaması 
 •  Yolsuzluk yüzünden hukuki davalarda ön soruşturma ya da inceleme başkanı olarak etkin olma hakkı olmaması. 
 • Görevlerin algılanmasında emir bağımsızlığı
 • Resmi hizmet başkanlığında doğrudan doğruya rapor sunma hakkı
 • Çalışanların ortaya çıkan kişisel ilişkileri hakkında susma hakkı

KaynakçaDüzenle

 • Bartsch, J., Paltzow, K., Trautner, W.E., Der Antikorruptionsbeauftragte. Handbuch für die öffentliche Verwaltung, Grundwerk ab 2001 ff., Neuwied, Kriftel
 • Bundesministerium des Innern, Texte zur Korruptionsprävention, Berlin 2006 (zu bestellen unter www.publikationen@bundesregierung.de, ArtNr. BMI 05311)
 • Nagel, Hans-Georg, Antikorruptionsbeauftragte in der öffentlichen Verwaltung. Aufgabenwahrnehmung durch Interne Revision/Rechnungsprüfungsämter, In: Zeitschrift Interne Revision, 45. Jahrgang, Nr. 4, August 2010, S. 178 - 184

Dış bağlantılarDüzenle

 •  Bundesministerium des Innern, Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung, neue Fassung vom 30. Juli 2004 (im folg. RL Bund KorrPräv); http://www.www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/ThemenOED_VerwaltungKorruption_SponsoringRichtlinie_zur_Korruptionspraevention_in_der_Bundesverwaltung.pdf?__blob=publicationFile
 •  vgl. Hans-Georg Nagel, Der Antikorruptionsbeauftragte in der öffentlichen Verwaltung. In: Neues Verwaltungsmanagement, Grundwerk 2007, hrsg. von Christina Schaefer und Jens Fischer, ISSN 1432-3141, Berlin 2009, F 2.7, S. 3. Im folg. zitiert: H.-G. Nagel, NVM, F 2.7
 •  vgl. H.-G. Nagel, NVM, F2.7, S. 4
 •  Empfehlungen zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung zu Nr.5 RL Bund KorrPräv, S. 7; s.http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/OED_Verwaltung/Korruption_Sponsoring/empfehlungen_zur_richtline_korruptionspraevention_de.html