Yin Dağları

Yin Dağları, Çin'de, İç Moğolistan özerk yönetim bölgesinde (zizhiqu) dağ sırası.

Daqing, Wula, Hara-narin, Şeyten ve Lang dağlarını kapsar. Yin Dağlarının büyük bölümünün yüksekliği 2.000m dolayındadır; güneybatdaki Daqing Dağlarında yükseklik 2.187 m'yi bulur.Yin Dağlarının alt sıraları, Huang Irmağının Ordos Çölünün kuzeyinde, oluşturduğu büyük kıvrım boyunca, kabaca doğu-batı doğrultusunda uzanır.Sert bir eğime sahip olan bu dağların güney yamacı keskin ve diktir; kuzey yamacı ise yumuşak bir eğilimle alçalarak kuzeydeki Gobi Çölünün yüksek platosuyla birleşir Dağların güney yamacının sularını Huang Irmağına ya da bu ırmağın kolları olan doğudaki Dahei ile batıdaki Wujia'ya katılan akarsular toplar.Kuzey yamacından kaynaklanan akarsular ise kuzeye doğru akarak çölde kaybolur; bu akarsuların başlıcaları Xilamulun (Moğol dilinde Şira Muren) ile Aibugai'dır.

27 Mart 630[1] tarihinde bölgede meydana gelen Yin-shan Muharebesi (陰山之戰 / 阴山之战, yīnshān zhī zhàn)'inde Kieli Kağan (Hieli Kağan) komutasındaki Doğu Göktürkler Tang Hanedanı tarafından yenildi.

NotDüzenle

KaynakçaDüzenle

  • AnaBritannica - Yin Dağları maddesi