Yeruşalimli Kiril

Yeruşalimli Kiril (313, Caesarea Maritima – 386, Yeruşalim), Yeruşalim'in piskoposuydu. Kiril’in en önemli çalışmaları katekümen talimatlarını (Vaftize hazırlık dönemi)[1] ve çağındaki Litürji düzenini belgelemesi olmuştur.[2] 1883’te Papa XIII. Leo tarafından Kilise Doktoru ilan edilmiştir. Katolik Kilisesi'nce yortusu 18 Mart'tır.

Yeruşalimli Kiril
Kilise Babası - Kilise Doktoru
Doğumc. 313
Suriye - Palestina
Ölüm386
Yeruşalim
KutsayanlarKatolik Kilisesi, Doğu Ortodoks Kilisesi, Lüteryan Kilisesi, Anglikan Komünyonu
Yortu18 Mart (Batı Kilisesi) ve (Doğu Kilisesi)

Kiril ya Yeruşalim’de ya da yakınlarındaki bir kentte doğmuş ve belli ki hem erken Kilise Babaları’nın hem de Yunan filozoflarının yazılarına hakimdir. Yaklaşık 350 yılının sonlarında Yeruşalim’in makamında Piskopos Maximus’un yerine geçmiştir.[3] Yeruşalimli Kiril, İsa Mesih’in tanrısallığını savunmak adına birçok büyük sıkıntı atlatmıştır, üç kez sürgüne gönderilmiştir.[4]

Eserleri

değiştir

Kiril’in ünlü yirmi üç dersi Yeruşalim’deki Katekümenlerin vaftize hazırlığında ve sonrasında verilmekteydi ve bu sebeple de iki parça halinde görülmektedir;[4]

ilk on sekiz ders Din Eğitimi (Kateşizm) Dersleri olarak bilinirken, son beş dersi ise Gizemsel Din Eğitimi olarak tanınır çünkü gizemler ile ilgilidirler örn; Vaftiz, Güçlendirme ve Efkaristiya. Din Eğitimi Dersleri Hristiyan inancı ve pratiğine dair temel konularda talimatlar içerir, bunu bilimsel bir yöntemden ziyade popüler bir tutumla yapar, kendisine ders verilen Katekümenlere yönelik sıcak ve pastörel bir sevgi ve ilgi ile doludur.

Bugüne kadar ulaşan İmparator Konstantinus’a bir mektubunda Kiril, Yeruşalim’de, gökte Golgota’dan Zeytin Dağı’na kadar uzanan parlak bir Haç sembolünü anlatmaktadır, bu mucize tahminlere göre 351 yılında gerçekleşmiş olmalıdır.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Hıristiyanlık Tarihi. Yeni Yaşam Yayınları. 2004. s. 157. ISBN 975 8318 86 1. 
  2. ^ Encyclopedia of Early Christianity – Second Edition. Frederick W. Norris (İngilizce). Garland Publising INC. 1998. s. 313 ISBN 0-8153-3319-6. 
  3. ^ New Catholic Encyclopedia - Second Edition (İngilizce). Thomson and Gale. 2003. ss. 470-472 Cilt: 4 ISBN 0-7876-4008-5. 
  4. ^ a b Kilise Babalarından ve Yazarlarından Alıntılar. Kaya Basın Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Şti. 1997. s. 192 ISBN 975-7065-03-X.