Kütle çekimi ivmesi

yerçekimi kaynaklı bir nesnedeki ivme
(Yerçekimi ivmesi sayfasından yönlendirildi)

Yerçekimi ivmesi, bir cismin yerçekimi etkisiyle sahip olduğu ivmedir.

Dünya yüzeyinde tüm cisimler bu ivme ile düşerler. İvmenin Paris'teki değeri tam olarak 9,80665 m/s² (metre bölü saniyekare) dir. M kütlesine sahip bir cisme doğru olan yerçekimi ivmesi

ile hesaplanır. Bu eşitlikte r cismin merkezinden olan uzaklık, G de çekim sabitidir.

Yer çekimi ivmesinin birimi N/kg ile dönüşümlü olarak kullanılabilir. Yer çekiminden veya ağırlıktan kaynaklanan basınç problemlerinde bu alternatifler daha kullanışlı olabilirler.

g nin hesaplanan değeriDüzenle

  • Dünya'nın yapısının homojen olmayışı,
  • Dünya'nın şeklinin tam bir küre olmayışı,
  • Dünya'nın yarıçapı için alınan değerin seçimi (yukarıda ortalama değer kullanılmıştır), ve
  • Dünya'nın dönüşünden kaynaklanan santrifüj etkilerinin ihmal edilişi
şeklinde sıralanabilir.