Kütleçekim ivmesi

kütleçekim potansiyeli kaynaklı bir nesnedeki ivme
(Yerçekimi ivmesi sayfasından yönlendirildi)

Kütleçekimi ivmesi, bir cismin kütleçekimi etkisiyle sahip olduğu ivmedir.

Bir ipe asılı çekül

Gök cisimlerinin yörüngesinde ve yüzeyinde tüm cisimler bu ivme ile düşerler. Örneğin, yerçekimi için bu ivmenin Paris'teki değeri tam olarak 9,80665 m/s² (metre bölü saniyekare) dir. M kütlesine sahip bir cisme doğru olan kütleçekimi ivmesi

ile hesaplanır. Bu eşitlikte r cismin merkezinden olan uzaklık, G de çekim sabitidir.

Kütleçekimi ivmesinin birimi N/kg ile dönüşümlü olarak kullanılabilir. Kütleçekiminden veya ağırlıktan kaynaklanan basınç problemlerinde bu alternatifler daha kullanışlı olabilirler.

  • N=F->=m•a->ise, Kg.m/s2/Kg, demek ki N/Kg=m/s2 olur.

Gerçekten de SIbirim sistemine göre ivme birimi m/s2dir. Dünya için g_>≈ 9,6 ile 9,8 arası yaklaşık bir değer alır ve yuvarlak hesapla 10 m/s 2 olarak kabul edilir. Bu kütleçekim kuvvetinin Dünya gezegeni özelindeki değeridir. Diğer cisimler için yukarıdaki formül kullanılır.