Kütleçekim ivmesi

(Yerçekimi ivmesi sayfasından yönlendirildi)

Yerçekimi ivmesi, bir cismin yerçekimi etkisiyle sahip olduğu ivmedir.

Dünya yüzeyinde tüm cisimler bu ivme ile düşerler. İvmenin Paris'teki değeri tam olarak 9,80665 m/s² (metre bölü saniyekare) dir. M kütlesine sahip bir cisme doğru olan yerçekimi ivmesi

ile hesaplanır. Bu eşitlikte r cismin merkezinden olan uzaklık, G de çekim sabitidir.

Yer çekimi ivmesinin birimi N/kg ile dönüşümlü olarak kullanılabilir. Yer çekiminden veya ağırlıktan kaynaklanan basınç problemlerinde bu alternatifler daha kullanışlı olabilirler.

g nin hesaplanan değeriDüzenle

  • Dünya'nın yapısının homojen olmayışı,
  • Dünya'nın şeklinin tam bir küre olmayışı,
  • Dünya'nın yarıçapı için alınan değerin seçimi (yukarıda ortalama değer kullanılmıştır), ve
  • Dünya'nın dönüşünden kaynaklanan santrifüj etkilerinin ihmal edilişi
şeklinde sıralanabilir.