Yehuda kabilesi (İbraniceהוּדָה יְהוּדָה‎), gelecekte Yehuda Krallığı'na dönüşecek olan Yakup'un oğlu Yehuda tarafından kurulan bir İsrailoğlu kabilesi. Yakup'un oğulları tarafından kurulan toplam On İki İsrail Kabilesi'nden biri olan Yehuda kabilesi, ismini kurucusu Yehuda'dan alır.

Yehuda kabilesi
Yehuda kabilesi'in yayılımını gösteren harita.
Yeşu Kitabı'nın 13-19. bölümlerine göre "İsrail'in on iki kabilesine" tahsis edilen bölgelerin haritası.
Coğrafi aralıkYakın DoğuOrta Doğu
ÇağDemir Çağı
ÖncülYeni Mısır Krallığı
ArdılYehuda Krallığı

Geçmiş değiştir

Yehuda kabilesi, Yahveh'e ibadet etmek için merkez seçilmiş Kudüs yönetimi ve çevresi etrafında sıradan bir kabile olarak ortaya çıktı. Krallar Kitabı, sürgün öncesi ve sonrası düzenlemelere tabi tutulmuşsada, MÖ 641–609 yılları arasında Yahuda reformcu Yoşiyahu'ın hükümdarlığı sırasında yazılı biçime indirgenmiştir.[1] Yeşu Kitabı'ndaki anlatıma göre, Kenan'ın İsrailli kabileler tarafından fethedilmesinin ardından Yeşu, toprağı on iki kabile arasında paylaştırdı. Merkezi bir hükûmet olmadığı için kriz dönemlerinde insanlar Hakimler tarafından yönetiliyordu. Filistlerin artan istila tehditleri karşısında İsrail kabileleri güçlü merkezi bir monarşi sistemine geçtiler. Benyamin kabilesinden Şaul[2] birleşik monarşinin ilk kralıydı.

Şaul'un ölümünden sonra bütün kabileler Şaul'un hanedanlığına sadık kalıp onun oğlu Işboşeth'i kral olarak görmelerine rağmen Yehuda kabilesi kendi krallarını David olarak seçti. Işboşeth'in ölümünden sonra diğer kabileler de Davud'un altında birleşti. Davud'dan sonra kral Süleyman oldu. Süleyman'ın ölümünden sonra M.Ö. 930'da onun oğlu Rehoboam başa geçti fakat kuzeydeki kabileler Davud hanedanlığından ayrılıp İkinci İsrail Krallığı'nı kurdu. Yehuda ve Benyamin kabileleri ise Yehuda Krallığı altında Davud hanedanlığına sadık kaldı.

 
Yehuda kabilesi sembolü

Yehuda Krallığı M.Ö. 586'da Babilliler tarafından fethedilip halk sürgüne yollandı.

Babil sürgününden geri dönen Yahudiler bir kabileye mensup olma anlayışından ve bunun getirdiği rollerden vazgeçti fakat Leviler ve Kohenlerin hâlâ dini rolleri bulunuyordu, bunun dışında kalan insanlara ise İsrail deniliyordu. Yahudiler arasındaki rollerde ayrım geleneksel olarak hâlâ devam etmektedir.

Şehirleri ve bölgeleri değiştir

Yehuda toprakları içinde kalan Şimon kabilesi ve Yehuda'nın kuzeyinde küçük bir bölgede yaşayan Benyamin kabilesi. en çok toprağı bulunan Yehuda kabilesinin yönettiği Yehuda Krallığına bağlıydı. Bu topraklar dört ana bölgeden oluşuyordu:

  • Negev: Hayvancılık için ideal bir yer olan bu bölge güneyde bulunuyordu.
  • Şefelah: Sahil kısmında bulunan bu bölgede başta tahıl olmak üzere tarımcılık yapılırdı.
  • Vahşi doğa: Ölü Deniz civarında olan bu bölge genelde yaşama elverişsiz yerlerdi. Başkaları tarafından istenmeyen insanların, suçluların ve vahşi hayatın bulunduğu bu bölge kendi içinde de üçe ayrılıyordu: En Gedi,[3] Maon Çölü[4] ve Yehuda Çölü[5]
  • Tepelik bölgeler: zeytin, yağ, üzüm, şarap ve diğer çeşitli meyveler yetiştirlebilen bu verimli topraklar Şefelah ile vahşi doğa arasında kalan yüksek platolardı.

Önemli Şehirleri değiştir

Kimlik inancı değiştir

Kuzeydeki kabilelerin kaybolduğuna ve bugünkü Yahudilerin Yehuda'da kabilesinden geldiğine inanılır.[6]

Kaynakça değiştir

  1. ^ Finkelstein, Israel (2002). The Bible Unearthed: Archaeology's New Vision of Ancient Israel and the Origin of Sacred Texts. Simon & Schuster. ss. 369-373. 26 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ağustos 2020. 
  2. ^ "1.Samuel 9:1-2". 1 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Eylül 2009. 
  3. ^ "1.Samuel 24:1". 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Eylül 2009. 
  4. ^ "1.Samuel 23:24". 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Eylül 2009. 
  5. ^ "Hakimler 1:16". 5 Mart 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Eylül 2009. 
  6. ^ Benyamin ve Şimon kabilelerinin nüfusları az olduğundan bu kabilelerin insanları Yehuda kabilesiyle birlikte anılır.

Ayrıca bakınız değiştir