Yeditepe

Wikimedia anlam ayrımı sayfası

Yeditepe, İstanbul'da tarihî yarımada'daki yedi tepeyi ifade eder. Bakınız, İstanbul'un tepeleri.

Ayrıca şu anlamlara gelebilir: