Yaz kültürü, Margiyana, Baktriya ve Soğdiana'da yaklaşık MÖ 1500-500 yılları arasında var olmuş Erken Demir Çağı kültürüdür..[1][2][3][4][5][6][7] Kültür adını Baýramaly, Türkmenistan'da bulunan Yaz Tepe arkeolojik alanından almıştır.[8]

Hint-İran göçleriyle ilişkili arkeolojik kültürler.

BMAC gibi Geç Tunç Çağı kültür bölgelerinin üzerinde ortaya çıkan kültür, taş kuleler ve sulama sistemleriyle bağlantılı büyük evler inşa etmiştir. Bulunmuş seramikler çoğunlukla el yapımıdır, ancak çömlekçi çarkı ile üretilmiş malların kullanımı da vardır. Bronz veya demir ok uçları, demir oraklar veya bıçaklar da kültür bölgesinde bulunmuş eserler arasındadır..[9][10][11]

Kültürle ilişkili çiftçi yapıları ve bozkır kaynaklı metalurji ve çömlekçilik örnekleri ile mezarların bulunmaması, kültürün Avesta’dakilere benzer erken Doğu İran kültürünün olası bir örneği olduğu kabul edilir. Şimdiye kadar, kültürle ilgili hiçbir mezar bulunmamıştır ve bunun, günümüzde Zerdüştlerin hala sürdürdüğü ölülerin gömilmeden dışarıdaki etkenlere maruz bırakılması geleneğini ile bağlantılı olduğu düşünülür..[1][12][13][14]

Ayrıca bakınız Değiştir

Kaynakça Değiştir

 1. ^ a b Parpola 1995, s. 372.
 2. ^ Mallory & Adams 1997, s. 653.
 3. ^ Kuzmina 2007, s. 416–417, 426–428, 431, 157, 449–450:V. Sarianidi and G. Gutlyev in the 1970s and 1980s suggested a date at the end of the 2nd millennium BCE. Elena Efimovna Kuzmina considered that some Yaz I sites belonged to the 10th-9th centuries BCE, while the cultural synthesis at the border of the 2nd/1st millennium BCE, circa 1000–800 BCE. Vasily Abaev considered the nomads to be related to the Scythians or Saka, which relates to the Yasht 13.143 "the territory of Arya... Turya, Sairima, Daha".
 4. ^ Buławka 2009–2010, s. 121.
 5. ^ Raffaele Biscione; Ali Vahdati (2012). "The Iranian-Italian archaeological mission: Season 2012: The identification of cultural areas" (PDF). Studi Micenei ed Egeo-Anatolici. Cilt 54. Edizioni dell'Ateneo & Bizzari. s. 358. 11 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 17 Kasım 2019. 
 6. ^ Boroffka & Sverchkov 2013, s. 49.
 7. ^ Parpola 2015, s. 298.
 8. ^ "Yaz Tepe". Brill Reference. Koninklijke Brill NV. 28 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ekim 2016. 
 9. ^ Mallory & Adams 1997, s. 653–654.
 10. ^ Kuzmina 2007, s. 430.
 11. ^ Khlopina 2015, s. 55.
 12. ^ Mallory & Adams 1997, s. 311.
 13. ^ Bendezu-Sarmiento & Lhuillier 2013, s. 282.
 14. ^ Parpola 2015, s. 103, 106, 298.

Kaynakça Değiştir