Yazıcı (yayımcı)

Yayıncılıkta yazıcılar, hem matbaa hizmetleri sunan şirketler hem de doğrudan matbaaları işleten kişilerdir.

Ayrıca bakınız değiştir