Yay sarkacı, serbest durumda bulunan esnek yayın ucuna G ağırlıklı cisim asıldığında oluşan sisteme denir. Sönümlenmeyen yay sarkacı, basit harmonik hareket yapar.[1] Sadece yatay düzlemde olur.

Yay sarkacının periyodu değiştir

Yay sarkacının periyodu, "ortamın çekim ivmesi"ne ya da "sarkaç sisteminin salınım düzlemi"ne bağlı değildir. Formülü:[1]

 

Burada;[1]

" ": 2radyan = 360°.

" ": Kütle, Kilogram   biriminde.

" ": Yay sabiti, N/m   biriminde.

Yayların birbirine bağlanması değiştir

Karşılaştırma[1] Paralel bağlama Seri bağlama
 
 
Eşdeğer
yay sabiti
   
Sıkıştırılmış
mesafe
   
Depolanan
Enerji
   

Kaynakça değiştir

 
x:uzanım, v:hız, a:ivme
  1. ^ a b c d İngilizce Vikipedi Hooke's law maddesi