Yayımla ya da yok ol

akademide araştırmacıların bilimsel itibarlarını arttırmak için olabildiğinde çok sayıda yayın yapmasının önemine dikkat çeken bir mübalağa

Yayımla ya da yok ol (İngilizce: publish or perish), akademide araştırmacıların bilimsel itibarlarını arttırmak için olabildiğinde çok sayıda yayın yapmasının önemine dikkat çeken bir mübalağa. Bu deyim, akademisyenlerin maruz kaldığı gayriresmî baskıyı dile getirmektedir.

Bu söz öbeği ile somutlaşan akademik baskı, azalan ödenekler karşısında git gide artan akademisyen adayı sayısı ve bu adayların rekabetine işaret etmektedir. Akademisyenler, genellikle CV'lerine yazdıkları bibliyometrik bilgiler ışığında seçildiğinden, orada listenen yayın sayıları da seçilim de önemli bir unsur hâline gelmektedir. Bu durum bilhassa doğa bilimlerinde birden fazla akademisyenin birlikte makale yayımlayarak, yayın sayısını arttırma yöntemine başvurmasına neden olmaktadır.

Yayın yapma baskısının en olumsuz yönlerinden birisi, bazı akademisyenlerin hiçbir katkısı olmadığı halde diğer akademisyenlerin yayınlarında yazar olarak görünmesidir. Sosyal bilimlerde bu durum kişinin daha önce kendinin yazmış olduğu cümleleri birebir alıntılaması ile kendinden intihal adı verilen duruma yol açabilir.

Yayımla ya da yok ol düsturu, kafa karıştırıcı derecede bir yayın çokluğuna yol açmakta, bunun ötesinde büyük kütüphanelerin bile eksiksiz bir literatür listesine sahip olmakta zorlandığı bir yere doğru ilerlemektedir.