Yasal norm

Yasal norm veya Hukuki norm, egemen gücün sosyal ilişkileri düzenlemek için ilan ettiği ve uyguladığı, bağlayıcı kural, ilke veya normdur. Hukuk normları, hukuki ilişkilerin öznesi olan bireylerin hak ve görevlerini belirler. Yetkili devlet makamları, yasal normların temel yönlerini, o hükümet altındaki bireylerin uyması gereken ve devletbaskısıyla daha da garanti altına alınan bir dizi yasa aracılığıyla yayınlar. Hukuki normların iki kategorisi vardır:normatiflik ve genellik. Diplomatik dokunulmazlık ve yasama dokunulmazlığı, normların özel bir azınlık için oluşturulduğu ve yalnızca bu azınlık için geçerli olduğu durumları ifade eder.[1]

Michigan Bölgesel Konvansiyonu'nun 1836 tutanaklarının dergisi, genellikle Frost-Bitten Konvansiyonu olarak anılır, çünkü Michigan Ohio tarafından, üzerinde Toledo Savaşı'nın geçtiği Toledo şeridinin devredilmesiyle dikte edilen şartları kabul etmek zorunda kalmıştır.

Hukuki anlamda geçmişe yürüme, yeni çıkan yasaların önceden belirlenmiş hususlara dair yeni yükümlülükler getirerek bireyin mevcut yasalar uyarınca kazanmış olduğu haklarını bozmasını veya geçersiz kılmasını ifade eder. Hukuk normları, gerçek geçmişe yürüyen veya sözde geçmişe yürüyen olarak sınıflandırılabilir.[1] Ceza normlarının geçmişe yürümezliği temel bir ceza hukuku kaidesidir.

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ a b Palacky University. (2019). 'Legal Norms' [PowerPoint presentation]. Available at: oldwww.upol.cz/fileadmin/user_upload/PF-katedry/teorie-prava/Legal_norms.ppt (Accessed: 17 May 2019).