Yargıtay (İtalya)

Corte suprema di cassazione, İtalyan yargı sisteminde bulunan en üst düzey mahkemedir. Türkçede İtalyan Yargıtayı olarak bilinir.

Roma Adalet Sarayı (İtalyanca: Palazzo di Giustizia)

Roma Adalet Sarayı'nda faaliyet göstermektedir. Mahkeme, alt ve temyiz mahkemelerinde aynı hukukun uygulanmasını sağlayarak, "yasaların doğru yorumlanması ve gözlemlenmesini" temin etmek amacıyla kurulmuştur. Ayrıca, alt (askeri, ceza, sivil, idari, vb.) mahkemelerin belirli bir davaya bakma yetkisi olup olmadığı konusunda anlaşmazlıkları giderir.

Ayrıca bakınızDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle