Yardım:Bilgi kutusu

Bir bilgi kutusu örneği

Vikipedi bilgi kutusu, sabit kalacak şekilde önceden hazırlanmış ve madde sayfalarında yer alacak olan bir tablodur. Amacı, ortak bir konuda sürekli yinelenmesi gereken özet bilgileri tablo olarak verebilmek ya da yakın ilişkili maddeler arasında kolayca geçiş yapabilmektir. Bir bilgi kutusu basit tablodan oluşabileceği gibi içinde resim, yazı gibi farklı içerikler barındırabilir. (Bilgi kutusu taksokutunun daha genel bir halidir.) Varolan bilgi kutuları Bilgi kutusu şablonları kategorisinde görülebilir.

Eğer yeni bir proje için bilgi kutusu hazırlayacak olursanız bu tabloyu öncelikle Şablon:Taksonomi kutu/taslak sayfasına eklemeli ve diğer kullanıcıların da onayını almasını beklemelisiniz. Eğer tablonuzda renk kullanmak isterseniz bu renklerin diğer bilgi kutularında kullanılmamış olmasına dikkat ediniz. Bununla beraber belli bir proje içindeki bilgi kutularında aynı rengi kullanabilir ya da bir renk sistemi geliştirebilirsiniz. Hangi renklerin kullanılabileceğini görmek için bakınız: Web renkleri.

Eğer bir bilgi kutusunu yeniden düzenlemek isterseniz ilgili Vikipedi:VikiProjenin düzenine bağlı kalmalısınız. Bir bilgi kutusunda şablon (template) özelliklerini kullanabilir ya da kullanmayabilirsiniz. Bilgi kutusu şablonları statik bilgi kutularına bir alternatiftir ve üzerinde çalışılan, tablolaştırılan konuda tüm maddeler için ortak bir görünüm sağlar. Böylelikle her bir madde için ayrı ayrı kodlama yapma ihtiyacı azalır. Ayrıca bakınız: Vikipedi:Bilgi Kutusu

Eğer bilgi kutunuz sağa yaslanmış, hizalanmış ise görülebilir sayfanın üçte birinden daha geniş olmamasına dikkat ediniz.

Ayrıca bakınız değiştir