Yaratık

Wikimedia anlam ayrımı sayfası

Yaratık, genel olarak var olan her canlı varlık, mahlûk.

Yaratık şu anlamlara da gelebilir: