Yaprak dizilişleri

Alternat, her noddan bir yaprak çıkar ve yapraklar arasında belirli bir açı bulunur. Bu dizilişte yapraklar almaçlı yer almıştır.

Bazal, bu tip bitkilerde internodlar indirgenmiş ve yapraklar kaidede yer almıştır.

Dekussat, her noddan karşılıklı bir çift yaprak çıkar, birbirini izleyen nodlardaki yapraklar birbirlerine dik açıda yer alırlar.

Distikus, aynı planda ve gövdenin karşılıklı kenarlarında iki sıra halinde yapraklar dizilidir.

Equitant, yapraklar iki sıra halinde, biri diğerini dıştan saracak şekilde dizilmiştir.

Fasikulat, yaprakların küçük demet şeklinde dizilmesi.

İmbrikat, yapraklar üst üste kiremit şeklinde dizilmiştir.

Opposit, her noddan karşılıklı bir çift yaprak çıkar.

Rozet, bitkinin kaidesine yakın veya kaidesinde bir küme şeklinde yaprakların çıkmasıdır.

Vertisillat (dairesel), bir noddan üç veya daha fazla yaprağın çevresel olarak çıkmasıdır.