Yapılabilirlik araştırması

Yapılabilirlik araştırması ya da fizibilite araştırması; bir yatırım ya da proje başlatma kararı almadan önce gerekli bütün bilgilerin sistemli bir şekilde elde edilmesidir.[1] Bu araştırmaların bir metin içinde toplanmış hali ise yapılabilirlik projesidir.

Yapılabilirlik projesi araştırmaları Değiştir

Yapılabilirlik araştırmaları; ekonomik, teknik, finansal, yasal ve örgütsel araştırmalar olarak beşe ayrılabilir.[1]

Ekonomik araştırmalar Değiştir

Ekonomik araştırmalar; kurulacak olan yeni bir sistemin ekonomik olarak ne kadar verimli, kârlı ve akılcı olduğunun araştırılmasıdır. Ürünün talep ve pazar payı tahminleri yapılır.

Teknik araştırmalar Değiştir

Teknik araştırmalar; üretim süreci aşamalarının tanımlanması, üretimde kullanılacak teknolojinin belirlenmesi, fabrika tasarımı ve iç yerleşimi, bakım-onarım olanakları gibi konuları kapsar.

Finansal araştırmalar Değiştir

Finansal araştırmalar; yatırım maliyetleri ve döner sermaye gereksinimlerinin belirlenmesi, gelir ve gider tahminlerinin yapılması, finansman kaynaklarının saptanması ve kârlılığın tahmin edilmesi gibi değerlendirmeleri kapsar.

Yasal araştırmalar Değiştir

Yasal araştırmalar; mali sorumluluğu sınırlama, vergilendirme, işletme yapısından doğan yasal sorumluluklar gibi konuların araştırılmasını kapsar.

Örgütsel araştırmalar Değiştir

Örgütsel araştırmalar; iş analizi, iş bölümü ve uzmanlaşma, yetki ve sorumluluk dağılımı, iletişim kanalları, organizasyon şemasının çıkarılması gibi araştırmaları kapsar.

Kaynakça Değiştir

  1. ^ a b Karalar, Rıdvan.(2001). Genel İşletme. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. s. 9 9 Mart 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. ISBN 975-06-0016-9