Yakup'un Mektubu

Yeni Ahit
2. Korintliler, MS 175-225
İnciller
Matta - Markos - Luka - Yuhanna
İlk Hristiyanların tarihi
Elçilerin İşleri
Pavlus'un mektupları

Romalılar · 1. Korintliler
2. Korintliler · Galatyalılar
Efesliler · Filipililer
Koloseliler · 1. Selanikliler
2. Selanikliler · 1. Timoteos
2. Timoteos · Titus
Filimon · İbraniler ·

Genel (katolik) mektuplar

Yakup · 1. Petrus
2. Petrus · 1. Yuhanna
2. Yuhanna · 3. Yuhanna
Yahuda

Peygamberlik
Vahiy

Yakup'un Mektubu, Yeni Ahit içerisinde katolik mektuplardan biri olarak kabul edilen bir mektuptur.

Mektup hemen ilk satırlarında yazdıklarını on iki oymağa yönelttiğini belirtmektedir. Böylece mektubun dünyanın her kesimindeki Hristiyanlara yazıldığı çıkartılabilir. Yazar, dünyadaki Hristiyan cemaatlerinin belirli problemler ile karşılaştığını bilmekte ve onları bu problemlere karşı uyarmakta (örneğin fakirlerin ayrımcılığa uğraması) ve cesaretlendirmektedir.

İçerikDüzenle

1,1 Giriş selamı
1,2–18 Denenmek ve ayartılmak
1,19–27 Dinlemek ve uygulamak
2,1–13 Ayrım yapmayın
2,14–26 İman ve eylem
3,1–12 Dizginlenemeyen dil
3,13–18 Bilge olan kim?
4,1–17 Tanrı'ya bağımlı olun
5,1–6 Zenginlere uyarı
5,7–12 Sabredin
5,13–20 İmanla dua edin