Yakın Doğu Kavimler Göçü MÖ 1900

(Yakın Doğu Kavimler Göçü M.Ö 1900 sayfasından yönlendirildi)
Hitit istilasının Sonuçları, MÖ 1900

MÖ 1900'lü yıllarda bir dizi olay, Doğu Anadolu Bölgesi'nden Ege Denizi'ne kadar bir tahribat meydana getirdi. Bu tahribat ticaret yollarını takip ederek ardında yanmış, yıkılmış şehirler bıraktı. Teoriye göre bu tahribattan etkilenen Hint-Avrupa halkları kitlesel göçlerle Yunanistan'a geldiler ordaki Helen olmayan halk ile yer değiştirerek Miken Uygarlığı'nın atası oldular. Hakkında çok az şey bilinen Helen olmayan bu halk muhtemelen Pelasglardı. Her ne kadar Pelasglar Helenlerin arasında asimile oldularsa da, dillerinde kullandıkları yer adlarının -nthos, -ssos, -ndos ekleri günümüzde açık şekilde biliniyor.[1][2][2][3]

Arka planDüzenle

Hitit İstilasıDüzenle

Sebebi bilinmese de Hititler Anadoluya gelerek Hattileri yendiler daha sonra onların isimlerini ve kültürlerini benimsediler.Hititlerin bu istilası Anadolu'daki diğer halkları yerinden etti. O zaman Yunanistan'ın doğusunda yaşayan Helenler batıya göç ettiler ve o orada yaşayan uygarlığı yıktılar.[3][4][5][6]

TahribatDüzenle

Erzurum, Sivas, Bayburt'ta yapılan Arkeleojik kazılar; Pulur Höyük, Kültepe, ve Maltepe tarihi şehirlerinde bu tahribatın izlerini bize gösteriyor. Zamanın en büyük ticaret şehirlerinden Kaneş yıkıma uğramış, Gordion'da Etyokuşu gibi tahrip edilmiş. Hatta tahribatın izleri bugünkü Bulgaristan'a kadar gidiyor, oradaki erken bronz çağı yarleşim yerlerinden Yunacite, Salcutza, ve Esero'da ani karışıklıklar olduğu anlaşılıyor.[5]

Yunanistan'a AkınlarDüzenle

Çanakkale'den beri gelen işgalci mülteciler Yunanistan'ın merkezine ve Mora'ya geldiler. Daha sonraları Miken Uygarlığını yıkan Dorlar'ın istilalarıyla burada şehirler yakılacak ve terkedilecekti.[5] Yine tahribatın izlerine Yunanistan'daki Arkadya, Eutresis, Hagios Kosmas, Raphina, Apesokari, Korakou, Zygouries, Tiryns, Malthi ve Asea şehirlerinde rastlıyoruz. Yiriza, Synoro, Ayios Gerasimos, Kophovouni, Makrovouni, Palaiopyrgos yerleşim yerlerinde de bu izlere rastlamak mümkün. Bölgenin asıl yerlileri olan Erken Helenik medeniyeti ile hiçbir bağlantısı olmayan yeni bir kültürün gelmesi bu yıkımla birlikte olmuştur.[5]

Yunanistan'ın kuzeyi ve Anadolu'nun güneyinde karışıklık olmamması bu bölgelerin yıkımdan etkilenmediğini gösteriyor.[5]

Minyan ÇömleğiDüzenle

Her ne kadar Lerna'daki kazılar Minyan'ın daha eski olduğunu gösterse de bir görüşe göre aslında Minyan Çömleğinin Yunanistan'da yaygınlaşması ile kitlesel göçler arasında bir bağlantı vardır.[2][5] Minyan çömleğinin kullanılması erken tunç çağından orta tunç çağına geçiş olduğu dönemde olmuştur.[7]

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

NotlarDüzenle

  1. ^ Geldard 2000, p. 7.
  2. ^ a b c Drews 1994, p. 14.
  3. ^ a b Dietrich 1974, p. 4.
  4. ^ Syndics 1964, p. 50.
  5. ^ a b c d e f Mellaart 1958, pp. 9-23.
  6. ^ James 2008, p. 150.
  7. ^ Edwards 2000, p. 682.