Yahudiye (eyalet)

(Yahudiye (Roma eyaleti) sayfasından yönlendirildi)

Yahudiye Eyaleti (LatinceIudaea; YunancaἸουδαία, Iudaia), Yahudiye, Samarya ve Edom bölgelerinin tümüne yayılmış ve Yahudilerin yaşadığı bir Roma eyaletiydi. Adını Herod Archelaus'un Yahudiye Tetrarşisinden almıştır, ancak bu Roma eyaleti çok daha geniş bir bölgeyi kapsıyordu. "Yahudiye" ismi, MÖ 6'ncı yüzyıldaki Yehuda Krallığı'ndan gelmiştir. Yahudilerin, bağımsızlık uğruna Romalılara karşı gerçekleştirdikleri Bar Kohba İsyanı'nından sonra ismi "Suriye Filistini" olarak değiştirildi.[1][2]

1. yüzyılda Yahudiye Eyaleti

Tarihçe değiştir

Bu eyalete Yahudiye ismi MÖ 6. yüzyıldaki antik Yehuda Krallığı'na atfen verilmiştir. Yehuda Krallığı sırasıyla Babilliler, Persler ve Antik Mısırlılar tarafından fethedildi. Her bir fethin ardından Yahudi halkı yeniden iktidarı ele geçirdiler. MÖ 63 yılında Roma İmparatorluğu Yahudiye bölgesine ulaştı. 3. Mithridatic Savaşı sonrasında Roma İmparatorluğu Suriye'yi kendisine bağladı ve eyalet haline getirdi. Bölgeyi kontrolü altına alan Roma generali Pompeius Magnus MÖ 1. yüzyılda Yahudiye bölgesindeki Hasmonean Krallığı'nı önce vergiye bağladı, sonra da Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti haline getirdi.

Dinler tarihindeki yeri değiştir

Yahudiye Eyaleti, Roma İmparatorluğu bünyesindeki Yahudi toplumunun büyük çoğunluğunun yaşadığı ve İsa'nın doğum yeri olması nedeniyle özellikle Hristiyanlık açısından büyük öneme sahiptir.

İsa Yahudiye Eyaleti'nde doğmuş ve büyümüş, Hristiyan kaynaklarına göre, Mesih olduğunu ileri sürdüğü için Yahudi din adamlarının teşviki ile Yahudiye'nin Romalı valisi Pontius Pilatus tarafından "halkı isyana teşvik etmek" suçuyla Kudüs'te çarmıha gerilmiştir.

İsa'nın çocukluğunun geçtiği Nasıra (Nazareth) kasabası, Hristiyanlıktaki önemli hac merkezlerinden biridir.

Kaynakça değiştir

  1. ^ "History of the Term Palestine". 30 Ağustos 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ağustos 2011. 
  2. ^ Erwin Fahlbusch, Geoffrey William Bromiley (2005). The encyclopedia of Christianity, Volume 4. Wm. B. Eerdmans Publishing,. ISBN 9780802824165. 30 Kasım 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ağustos 2011. This is the first time that the land of hte Bible was called Palestine. (İncil topraklarının Filistin olarak adlandırılması ilk bu zaman oldu) 

Ayrıca bakınız değiştir