Yehova

Yahudilik ve Hristiyanlıkta Tanrı'nın kişisel adı
(Yahudilik'te tanrı sayfasından yönlendirildi)

Yehova ("YeHoWaH"), Yahudilik ve Hristiyanlık inançlarında tek; zıddı, benzeri ve ortağı olmayan yaratıcıdır. Bu ad Kitab-ı Mukaddes'te (Yahudi kutsal metinlerini içeren Eski Ahit ile incilleri, Elçilerin İşleri'ni, mektupları ve Vahiy adlı bir bölümü içeren Yeni Ahit) takriben 7000 defa geçmektedir. Bilhassa Yahudilerin ve Yehova'nın Şahitleri'nin, tek olduğuna inanılan Tanrı'ya hitap etmek için kullandıkları bir addır.

Kelime anlamı olarak "O, olmasına neden olur" anlamına gelir. Bu ifadenin iki anlamı vardır:

  • Her şeyi yaratan O'dur.
  • Ne olması gerekiyorsa o olur.

Bu kelimenin bazen Yahveh diye de söylenir. Tevrat, İşaya 42:8'de anlatılana göre:

« Yaratıcı: Ben Yehova'yım ve bu benim ismim. Hakkım olan onuru bir başkasına, bana sunulan övgüleri oyma putlara bırakmayacağım. »

Yehova'nın ismi geçen dinlerDüzenle

YahudilikDüzenle

Yahudilikte üstte anlatıldığı gibi "Her şeyi yaratan O'dur" ve Tanrı'nın ismidir.

HristiyanlıkDüzenle

Yeni Ahit'te Yehova adı bazen Tanrı kelimesinin yerine kullanılır.[1]

İslamDüzenle

Kur'an'da Yehova, "Yehova" biçiminde geçmez. Yehova kelimesi Arapça Tevrat'a Yahya şeklinde çevrilir.[2] Kur'an'daki Yahya kelimesi ise Yahya peygamberin ismidir.

KaynakçaDüzenle