Yaşarma

Yaşarma, kök basıncının suyu aşağıdan yukarıya itmesiyle bitkide iç basıncın bitki gövdesinin kesilen yerlerinden su akması.

Yaşarma olayı canlı dokularda meydana gelir. Narkoz, O2 azlığı, ısı fazlalığı yaşarmayı durdurur. Yoğun eriyik ihtiva eden topraklarda yaşarma durur. Yaşarma olayının gerçekleşebilmesi için kökün emme kuvvetinin toprağın osmatik değerinden fazla olması gereklidir. Yaşarma bilhassa büyükmekte olan kök sisteminde iyi görülür.