Yaşar Ayaşlı

Yaşar Ayaşlı (d.1950-Kızılcahamam), yazar

Ortaokulu Kızılcahamam’da, liseyi Ankara Gazi Lisesi’nde okudu. AÜ İletişim Fakültesi’ne girdi ve 68 kuşağının (TİP, FKF-Dev Genç) mücadelesinde aktif olarak yer aldı.  Basın Yayın Komünü tarafından 1971’de yapılan Denizli Ziraat Bankası aracının soyulması olayı nedeniyle İzmir’de yakalandı.

Şirinyer Askeri Cezaevi’nden çıktıktan sonra çeşitli şehirlerde devrimci mücadele yürüttü. 12 Eylül faşist darbesi üzerine örgütüyle birlikte yeraltı faaliyetine geçti. 1985 yılında İstanbul’da yakalandı. Adana Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından idamla cezalandırıldı. Cezası onaylanınca dosyası TBMM’ye gönderildi. 1995 yılında cezaevinden çıktıktan sonra aktif mücadeleden çekildi.

Leninizm ve Sağ Oportünizm (1977), Kesintisiz Devrim ve Oportünizm (1991), Popülist Sosyalizmin Eski Bir Modeli (1991), Tasfiyeciliğin Son On Yılı, Türk Tekelci Burjuvazisinin Tarihsel Oluşumu (1992) gibi müstear adla veya isimsiz yayınlanmış kitap, broşür ve makaleleri yayınlandı. Teori ve Politika’da, Sendika. Org’ta politik yazılar yazdı.

Adressiz Sorgular (derleme, Yurt-Kitap Yayın, 1998) 12 Eylül işkencelerine karşı direnişi, Yeraltında Beş Yıl (Yordam, 2011) ise aynı yıllardaki faşizme karşı mücadeleyi anlatır. Türkiye’de Burjuva Devrimleri ve Liberal-Kemalist Tarih İdeolojisi (Eros, 2014) ise inceleme kitabıdır.