Evrimsel hayat ağacı

(Yaşam Ağacı sayfasından yönlendirildi)

Evrimsel hayat ağacı, ortak ata üzerinden canlıların öncül ve ardıl ilişkilerini ve türlerin kökenini açıklayan kurgusal ağaç.

Ernst Haeckel tarafından "İnsanın evrimi"nde (1879) betimlenen, daha sonra kısmen güncellenen Evrimsel hayat ağacı, 19. yüzyıl evrim düşüncesini açıklamaktadır.

1858 yılında Charles Darwin ve Alfred Russel Wallace, Darwin'in Türlerin Kökeni (1859) eserini detaylı olarak açıklayan yeni bir teori yayınladılar. Jean-Baptiste Lamarck'ın aksine Darwin, ortak ata ve dallara ayrılan evrimsel hayat ağacı fikirlerini ortaya attı. Evrimsel hayat ağacı teorisi, doğal seçilim fikri üzerine kurulu olarak çiftçilik, biyocoğrafya, jeoloji, morfoloji ve embriyoloji gibi geniş bir alanda sentez oluşturmaktadır.

"Web üzerinde Evrim Ağacı" projesinin grafik ile sunumu.