Yağmur Beklerken (roman)

Yağmur Beklerken, Tarık Buğra'nın 1981 tarihli romanı.

Yağmur Beklerken
Yazar Tarık Buğra
Dil Türkçe
Yayım 1981
Yayımcı Ötüken Yayınları

Eser, Türkiye'nin ilk yıllarına yaşanan siyasi olayların Anadolu taşrasındaki sonuç ve yansımalarını konu edinir. Romanda 1930 yılında bir Anadolu kasabasında, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasının ve aynı yıl yaşanan büyük kuraklığın sonucu olarak halkın yaşadığı gerginlikler anlatılmıştır.[1] Romanın baş kahramanı, kasabada yaşayan bir aydın olan Rahmi 'dir. On bölümden oluşan roman, Rahmi'nin kasabada Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurmada görev almasıyla değişen hayatı ve ilişkileri etrafında gelişir. Eser, bir çağ ve dönem romanı olarak değerlendirilir.[2]

1992 yılında 6 bölümlük bir TV dizisi olarak filme çekilmiştr.[3]

Romanın BölümleriDüzenle

Roman, her biri başlıklı 10 bölümden oluşur. Roman bölümlerinin başlıkları şunlardır

  • Bir Açılış Töreni
  • Bir Başka Açılış
  • Tavuğuna mı Kışt Dediklen Oğlum
  • Yerle Gök Arasında
  • Başka Bulutlar, Bir Ben Vardır
  • Bende Benden İçer
  • İnsana Bir de Düşman Lazım
  • Bir Avuç Toprağa Kıyl u Kaal
  • Dağı Dağa Kavuşturan
  • Irmaklar Yokuş Yukarı Akmıyor

Olay ÖrgüsüDüzenle

Romanın olay örgüsü, 1930'ların şirin bir Anadolu kasabasında bir parkın açılış töreninde başlar. Bu açılışa katılan roman kişileri Rıza Efendi ve Avukat Rahmi geçmişe dönülerek okuyucuya tanıtılır.

Bir ay kadar sonra kasabada bir başka açılış gerçekleşir: Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın şubesi açılacaktır. Bu arada kasabalılar kuraklık nedeniyle endişelidir. Avukatlığın yanı sıra çiftçilikle de uğraşan Rahmi ise Ankara'dan su motoru getirip kuyu kazdırarak susuzluk sorununu kendi açısından çözer.

Kuraklık devam ettikçe kasabada sinirler gerilir. Cumhuriyet Halk Fırkası başkanı ile Belediye Reisi su kaynaklarının kullanımında akrabalarını kayırmakta, bu da tepkiye neden olmaktadır. Beldede yeni siyasi fırkanın bir şubesinin kurulması için yürütülen hazırlıklar mevcut gerginlikleri su üstüne çıkarır. Avukat Rahmi ve Rıza Efendi fırkadan uzak durmak istemektedir ama Rahmi, Serbest Fırka'nın kasabadaki kurucusu Kenan Bey'den partiye girmesi için bir teklif alınca kararsızlığa düşer. Sahip olduklarını siyaset yüzünden kaybetmekten korkan Rahmi'nin düşüncesi, partiye katılmama yönündedir. Bu arada halk yağmur duasına çıkar. Duadan sonra bir miktar yağmur yağar ama beklentileri karşılamaya yetecek kadar çok yapmamıştır ve bu, suyun adaletsiz dağıtımı yüzünden gerginliği arttırmaktan başka işe yaramaz.

Rahmi, babasının ölümünden sonra kendisini yetiştirdiği için minnet borcu duyduğu Kenan Bey'in hastalanması üzerine parti kurma işini üstlenip partinin belde başkanı olur. Halkçı parti taraftarları, yeni parti taraflarını iyi karşılamazlar. Tüm kasabalılar gazeteleri takip etmeye başlar ve gazete yazarları tarafından birbirlerine karşı kışkırtılırlar. İnsanların rekabetleri, düşmanlıkları Fırka meselesi ile açığa çıkar. Özellikle de kasabanın iki köklü ailesi olan Mumcular ve Gülbeyazlar aileleri karşı karşıya gelmiştir.

Kenan Bey’in hastalanıp ölmesinden sonra fırkacılık işini iyice yoğunlaşan ve belediye seçimlerine hazırlanmaktan ailesine bile vakit ayıramayan Rahmi bir süre sonra fark eder ki parti, yeni devlet düzenini içine sindiremeyen inkılapları benimsemeyen kimselerin toplanma yeri olmaya başlamıştır. İki partinin taraftarları arasında gittikçe artan gerilimi yatıştırmaya çalışan Rahmi, belediye seçimleri sırasında usülsüz oy sayımı nedeniyle çıkan olaylarda kaymakam ve Belediye Reisi’ni kurtarır. Kasaba halkı, onun çabası sayesinde sakin bir şekilde oy kullanır ve seçimi Cumhuriyet Halk Fırkası kazanır.

Rahmi Bey, seçimi kaybettikten sonra Serbest Fırka taraftarlarınca suçlu olarak görülür. Kendisi, artık siyasetten çekilmek, ailesine vakit ayırmak ister. Ankara’dan gelen mebusluk teklifini reddeder. Kasaba halkı ise kuraklıktan kurtulur ama bu sefer dolu nedeniyle ekinleri kaybetme tehlikesi ile yüz yüze gelir.

KaynakçaDüzenle