Yaban Hayatını Araştırma ve Rehabilitasyon Derneği

(YARD (dernek) sayfasından yönlendirildi)

Yaban Hayatını Araştırma ve Rehabilitasyon Derneği (YARD), Türkiye’deki yaban hayvanları ve yaban hayatı ile ilgili araştırmalar yapmak, hasta, yaralı ve bakıma muhtaç her türlü yaban hayvanının bakımı, iyileştirilmesi, rehabilitasyonu ve tekrar doğaya kazandırılması yönünde çalışan dernek.

YARD logosu

Faaliyet alanlarıDüzenle

Dernek, faaliyetleri ile yaban hayvanları ile ilgili hayvan refahı, hayvan sağlığı ve bu konularla bağlantılı halk sağlığı hususunda çalışmaları gerçekleştirmek, toplumsal açıdan bilgilendirici, eğitici faaliyetlerde bulunuyor ve yaban hayatını koruma faaliyetlerine destek veriyor.

YARD, yaban hayatı rehabilitasyonu ile ilgili çalışmalarını, dernek üyeleri, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden gönüllü öğrenciler, öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ile birlikte sürdürüyor.

PerspektifiDüzenle

Derneğin geleceğe yönelik perspektifleri arasında yaban hayatı veteriner hekimliğini kurmak, yaban hayatı hayvan hastaneleri ve rehabilitasyon merkezleri açmak, yaban hayatı konusunda eğitimli veteriner hekim ve rehabilitasyon uzmanları yetiştirmek için eğitim seminerleri ve çalıştaylar düzenlemek, bölgesel dernekleri ve rehabilitasyon merkezlerini altyapısını oluşturmak gibi konular yer alıyor.

Dernek, bir "Yaban Hayatı Merkezi" olarak çalışmalarını sürdürürken ve henüz kuruluş çalışmaları aşamasında, "Hellenic Wildlife Hospital" (Atina-Yunanistan), International Wildlife Rehabilitation Council (IWRC) (Kaliforniya-ABD), Green Balkans (Stara Zagora-Bulgaristan), Drustvo Za Zastitu Dıvljıh Ptica Jugoslavije (Belgrad-Yugoslavya) gibi kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunmayı sürdürüyor.

Dış bağlantılarDüzenle