Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

YTÜ Mimarlık Fakültesi Yıldız Merkez Kampüsünde bulunmaktadır. Fakülte bugün lisans düzeyinde Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama bölümleri, 11 yüksek lisans (uzmanlık) (bilgisayar ortamında mimarlık, bina araştırma ve planlama, mimari tasarım, mimarlık tarihi ve kuramı, rölöve ve restorasyon, yapı, yapi fiziği, kentsel koruma ve planlama, kentsel mekan organizasyonu ve tasarım, kentsel dönüşüm ve planlama, peyzaj planlama) programı ile 80 öğretim üyesi (prof., doç., yard.doç.) 5 öğretim görevlisi, 43 araştırma görevlisi, 1300'ü aşkın lisans, 350'yi aşkın yüksek lisans, 150 doktora öğrencisi ve 10000'den fazla mezunu bulunmaktadır.

KaynakçaDüzenle