Ana menüyü aç

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi

Y.T.Ü. Kimya Metalurji fakültesi, kimya mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, matematik mühendisliği ve biyomühendislik bölümlerinden oluşmaktadır.

Bu bölümler hem lisans hem yüksek lisans düzeyinde (master ve doktora) öğrenci yetiştirmektedir. KMF'si endüstri ile iç-içe araştırma projeleri yürüterek ülke kalkınmasına üz düzeyde katma değer sağlamaktadır.

Fakültenin temel amacı, endüstrinin istediği nitelik ve bilgilerle donatılmış, laboratuvar imkânları ile tecrübeli, yüksek kalitede mühendisler yetiştirmektir. Ayrıca;

  • Yaşam boyu öğrenmeyi öğretmek
  • Mühendis bakışı kazandırmak
  • Eğitimde üretkenlik ve motivasyonu oluşturmak
  • Disiplinler arası kolay çalışabilmeyi imkân vermek
  • Eğitimde evrensel gelişime kolay uyum sağlamak

Bu amaçları gerçekleştirmek için akreditasyon çalışmaları kapsamında bölümlerin müfredatları şu ana başlıklar altında toplanmıştır:

  • Matematik ve temel bilimler
  • Mühendislik bilimleri
  • Sosyal bilimler, ekonomi ve psikoloji
  • Mesleki alan bilimleri ve uygulamaları[1]

KaynakçaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle