Yüksek İdare Mekanizması

Blake: Ancient of Days

Yüksek İdare Mekanizması, Spiritüalizm’e Dr. Bedri Ruhselman tarafından kazandırılmış bir kavramdır. Klasik spiritüalizmde henüz karşılığı yoktur. Kısaca, evreni İlahi irade yasaları’nın gereklerine göre sevk ve idare eden, düzenleyen, gelişim düzeyleri bu yasaların uygulanmasında birer etken, birer vazifeli olabilecek düzeye varmış yüksek ruhlardan kurulu, sonsuz hiyerarşik organizasyon olarak tanımlanır. Neo-spiritüalizm’e göre, görece (izafi) ve göreli (nispi) olmayan Mutlağın hiçbir şeyle kıyaslanamayacak ve ilintilendirilemeyecek oluşu, görece ve göreli olan yaratılanların düzeninin yine görece ve göreli olan kendileri tarafından sağlanmasını gerektirmiştir.

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

  • Allah, Bedri Ruhselman
  • Mukadderat ve İcabat,Bedri Ruhselman