Yörüngesel rezonans

Yörüngesel rezonans gök mekaniğinde yörüngelerinde dolanan iki cismin, dönemlerinin tam katlarıyla ifade edilen yörünge hareketleri sırasında birbirleri üzerine uyguladıkları düzenli, periyodik çekim etkisi.

Bu olgu, salıncakta birini sallayanın yaptığı zamanla artan periyodik salınıma benzetilebilir. Yörüngesel rezonansta cisimlerin çekim etkisiyle zamanla artacaktır. Bunun sonucu olarak birbirlerinin yörüngelerini kararsızlaştıracaklardır. Çoğu durumda bu olgu, etkileşim karasızlığa sürüklenene kadar yörüngelerindeki kaymalar ve momentum değişimleriyle sürecektir. Fakat sistemlerin dengede kaldığı ve rezonansın devam ettiği koşullarda olabilir. 1:2:4 yörüngesel rezonanslarda bulunan Jüpiter'in uyduları Ganymede, Europa ve Io; ayrıca 2:3 rezonansta bulunan Plüton ve Neptün verilebilir.

Ayrıca bakınız değiştir