Yörünge periyodu

Yörünge periyodu, yörünge süresi veya orbital periyot, astronomik bir cismin yörüngesini tamamlaması için gereken süredir.

Hesaplama

değiştir

Küçük bir nesnenin merkezî bir nesne çevresinde dönmesi

değiştir

 : yörünge süresi

 

ve

  (standart yer çekimi parametresi)

Burada

  •   yörüngenin ana eksenidir (km),
  •   standart yer çekimi parametresidir,
  •   yer çekimi sabitidir,
  •   merkezî objenin kütlesidir (kg).