Yörünge periyodu

Orbit3.gif

Yörünge periyodu, yörünge süresi (ya da orbital periyodu), bir gezegenin (ya da herhangi bir nesnenin) yörüngesini tamamlaması için gereken süredir.

HesaplamaDüzenle

Küçük bir nesnenin merkezî bir nesne çevresinde dönmesiDüzenle

 : yörünge süresi

 

ve

  (standart yer çekimi parametresi)

Burada

  •   yörüngenin ana eksenidir (km),
  •   standart yer çekimi parametresidir,
  •   yer çekimi sabitidir,
  •   merkezî objenin kütlesidir (kg).