Yörünge ögeleri

Yörünge ögeleri, birbirine kütle çekimi ile bağlı iki cismin her birinin izlediği yörüngeyi tanımlamak için gereken altı ölçüte verilen addır.

  1. Yörünge eğikliği
  2. Çıkış düğümünün konumu
  3. Yörüngenin yarı büyük eksen uzunluğu
  4. Yörüngenin dışmerkezliği
  5. Enberi noktasının konumu
  6. Başlangıç zamanı.

Gök cisminin herhangi bir anda tanımlanan yörünge üzerindeki konumunu belirlemek için bazen başlangıç zamanı yerine ortalama anomali de kullanılabilir.