Wiechert-Gutenberg süreksizliği

yeryüzünden 2900 km derinlikte yer alan süreksizlik zonu

Wiechert-Gutenberg süreksizliği yeryüzünden 2900 km derinlikte yer alan süreksizlik zonu. Bu zonda cisimlerin yoğunluğu artar, P- dalgalarının hızı düşer, S-dalgaları sınır bölgesini geçemez. Bu zon, çekirdek-manto sınırı (core-mantle boundary) olarak da bilinir.

  1. Kıtasal kabuk
  2. Okyanusal kabuk
  3. Üst manto
  4. Alt manto
  5. Dış çekirdek
  6. İç çekirdek
Schematic view of the interior of Earth. 1. Kıtasal kabuk - 2. Denizel kabuk - 3. Üst manto - 4. Alt manto - 5. Dış yerçekirdek - 6. İç yerçekirdek - A: Mohorovicic Süreksizliği - B: Wiechert-Gutenberg süreksizliği - C: Lehman Süreksizliği
A. Mohorovičić süreksizliği
B. Wiechert-Gutenberg süreksizliği
C. Lehmann süreksizliği