We Shall Overcome

"We Shall Overcome" ("Üstesinden Geleceğiz"), Afroamerikan sivil haklar hareketi (1955-1968)'nin önemli bir marşı olmuş protest şarkısıdır. Şarkının sözleri, Charles Albert Tindley'nin yazdığı bir gospel şarkısının nakaratından türemiştir. Şarkı 1947 yılında "We Will Overcome" ismi ile People's Songs Bulletin (Pete Seeger'ın yönettiği ve yol göstericisi olduğu People's Songs örgütünün bülteni)'de yayımlandı. Zilphia Horton'ın katkısı olarak ve kendisi hazırladığı bir giriş kısmı ile bültende yayımlandı. Onun en sevdiği şarkı idi ve şarkıyı kendi repertuvarına içeren Pete Seeger'a öğretmenin yanı sıra Frank Hamilton ile şarkıyı 1950'de kaydeden Joe Glazer gibi eylemci şarkıcılara öğretti.

amramukul

1959'dan beri şarkı, sivil haklar hareketine bağlantılı olmuştur. 1959'da Guy Carawan, Tennessee Monteagle kasabasındaki Highlander Folk School'da düzenlenen şiddetsiz öğrenci eyleminde şarkı önderi kapasitesini aldıktan kısa bir süre sonra şarkı hareketin gayrıresmî marşı oldu. Seeger ile Joan Baez gibi 1960'ların ilk yıllarındaki diğer ünlü folk şarkıcıları şarkıyı protesto toplantılarında, halk müziği festivallerinde ve diğer konserlerde söyleyerek şarkının ününe katmışlardır. Çok tanınmış olmasından beri şarkı, dünya çapında bir sürü protestoda çalınmıştır.