Vikipedi tartışma:Taslak madde

Aktif tartışmalar

2004Düzenle

¹"{{taslak}} imini kullanan sayfaların listesi" yerine "Madde taslaklarının listesi" yazdım. Böyle daha kolay anlaşılıyor. Ne dersiniz?

asteko 20:07, 1 Jul 2004 (UTC)

İyi ettin. hakan bayrak 21:41, 1 Jul 2004 (UTC)

TanımDüzenle

Taslak maddelerin tanımıyla ilgili aşağıdaki cümleye dikkat çekmek istiyorum: "genellikle 3 ile 10 kısa cümle (ya da 500 ile 1200 byte) arasındadır." Cümlede kesin bir nicellik belirtmemek için "genellikle" denmiş olmakla birlikte, parantezden sonraki kısım, yani "(500 ile 1200 byte)", aşırı derecede keskin bir sınır belirtiyor ve cümleyi tekrar nicel, kesin bir havaya büründürüyor. 3 kısa cümle dedikten sonra buna ihtiyaç var mı? Elbette ki 500 harften kısa, 1200 harften uzun taslaklar olabilir. Belki "Türkiye" maddesi 10.000 byte olsaydı da taslak olarak kalabilecekti. Veya bir köy maddesi için 300 harf, taslaklık kıstasını tutturmaya yetecekti. Zaten burda bir hesap hatası da var: 3 kısa cümle diyor, oysa 500/3= ~170 harf, Türkçe için oldukça uzun bir cümle demektir. Bu yüzden o ifadeyi siliyorum. Buna bağlı bir diğer konu da, taslak tanımının Vikipedi'de çok anlaşılamadığını hissetmem. Maddede bir şekilde taslaklık hâlinin konunun önemi ve makul derecede doyurucu bilgi miktarıyla bağlantılı olduğunu vurgulasak iyi olur. Yani "İstanbul" maddesindeki taslaklık kıstasıyla Kuruçay köyünün maddesinin kıstası farklı olmalı, zira her ikisindeki doyurucu bilgi miktarı farklı. Mesela, Kuruçay maddesi artık çoktan taslaklık durumunu aşmış olmasına rağmen, içinde (hatalı olarak) taslak şablonu duruyor. Oysa, mesela, İstanbul maddesinin uzunluğu şimdiki Kuruçay maddesi kadar olsa, taslak şablonunun orda bulunması gerekirdi. Bir maddede tatminkâr miktarda bilgi varsa, o madde taslak değildir, bunu vurgulamalıyız. Saygılar, Filanca 21:50, 17 Ekim 2008 (UTC)

 • Taslak maddelerde nicelik ile nitelik arasındaki farkın vurgulanması/pekiştirilmesi gerekiyor. Taslak madde bilgilerinin genel olarak gözden geçirilmesinde fayda var. Kullanıcıların çoğunun konuya daha yakın taslak şablonlarını kullanmadığını gözlemliyorum. Örneğin; Fransız bir kişinin biyografisine Fransa-biyo-taslak eklemeyi bırakın, kişi-taslak şablonu bile eklenmeksizin sadece taslak şablonu ekleniyor. Ayrıca bilhassa genel kavramların belli bir olgunluğa erişmeden taslak şablonun çıkarılmaması gerekir. Örneğin; kültür-taslak ve toplum-taslak şablonları bulunan maddeler...Tatminkâr bilginin tanımlamasının zor da olsa yapılması gerek, göreceli bir kavram olmaktan mümkün mertebe uzaklaştırılmalı, herhangi bir konuya yatkın bir okuyucu başka bir kullanıcı için fazlasıyla tatmin edici bir maddeyi hala taslak kriterleri içerisinde görebilir...Vikipedist 22:30, 19 Ekim 2008 (UTC)
 • Konunun farklı bir yerine değinmek istiyorum. İngilizce Vikipedi'de tek cümlelik taslak maddeleri görünce ilk başta çok şaşırmıştım. Bizdeki kuralın doğruluğunu desteklesem de bazı kullanıcıların (özellikle de yeni kullanıcıların) taslak kriterlerine uygun madde girmediklerini görüyorum. Acaba bunda İngilizce Vikipedi'deki gevşek taslak kuralının etkisi var mıdır? Ayrıca gelişen bir maddenin taslak olup olmadığı hakkında bir kurala gereksinim duyuyorum. Lakin, bu göreceli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor... Son olarak Vikiçizer'in belirttiği hususta bir şeyler (proje gibi) yapılmasını umuyorum.--вяí¢αи76ileti 08:05, 1 Ağustos 2009 (UTC)
  • Aslında sadece sınıflandırma için Vikipedi:VikiProje taslak sınıflandırma projesi mevcut...Az sayıda kullanıcı katkıda bulunuyor...Uzun süredir Viki Haber'de gözüken bu tartışma burada iyice tozlanmıştı. Umarım Sabri76 gibi başka görüş bildiren/bir şeyler yapmak isteyen kullanıcılar çıkar...Teşekkürler...Vikipedist 09:12, 2 Ağustos 2009 (UTC)
 • Vikihaber içinde olmasına rağmen bu tartışma burada toz içinde duruyor. Ama birçok kullanıcının hergün yeni taslaklar hazırladığını ve maddelere eklediğini görüyorum. Hazırlanmış, kullanılan ve kabul görmüş taslakları Vikipedi:VikiProje taslak sınıflandırma içine tasniflemeliyiz. Taslak şablonu açan kullanıcılardan rica ediyorum. Anlaşılmayan kısım olursa fikir alışverişinde bulunuruz. Maddelere monobookla otomatik taslak şablonları eklerken bu tasnifleme önem kazanıyor. Yönergeye görüş bildirmeyi geçtim, en azından şimdilik bunu yapalım, teşekkür ederim...Vikiçizer 21:05, 7 Nisan 2010 (UTC)

Taslaklar, Kısa Maddeler ve Yanlış BilinenlerDüzenle

Not: Aşağıdaki tartışma Köy Çeşmesi'nde başlamış ve sonra buraya aktarılmıştır. --İnfoCan 14:41, 11 Kasım 2010 (UTC)

Öncelikle bu konuda ikinci kere başlık açıyor gibi görünmek beni rahatsız ediyor. Biraz kafa ütüler gibi olduğum için herkesten özür diliyorum. Ama yukarda girdiğim tartışma sonucu bazı şeylerin doğru gibi göründüğü halde ne kadar yanlış olduğunu açıklamak zorundayım.

1. Bu madde 3 cümleden azdır, dolayısıyla kısa maddedir (taslak değildir) ve hızlı sil M1 kriteri gereği taslak kriterini karşılamadığından silinmelidir. Bu, Wikipedia projesinde söylenebilecek en yanlış önermelerden birisi. Neden yanlış olduğunu aşama aşama izah etmek istiyorum:

Bunun altında çok yanlış 3 tane varsayım var a. 3 cümleden az maddeler silinebilir (böyle bir şey çılgınlık, Vikipedi:Taslak madde’deki 3 cümle sadece bir örnek ve güncel İngilizce sürümünde yok, yanlış anlaşılmaya ve yorumlanmaya çok müsait) b. Kısa maddeler ne olursa olsun (bağlamı olsun veya olmasın kayda değer olsun veya olmasın) silinebilir. Doğrusu şu: Kısa maddeler sadece diğer silme kriterlerini karşılıyorsa silinir. (Tarafsızlık, içeriksizlik (no content), bağlamsızlık(no context), doğrulanabilir olmama vs.) c.Üç cümleden kısa maddeler taslak değildir (bu ayrı bir çılgınlık, maalesef yalnızca bizde olan bir yanlış anlama)

Neyin kısa madde olduğunu kesin olarak tanımlayabiliriz. Örneğin 30 bayttan az karakter boyutuna sahip maddeler kısa maddedir diyebiliriz. Bu nesnel bir tanımlama. Ama aynı şey “taslak madde” tanımı için geçerli değildir. Taslak madde bir maddenin, bir konuyu açıklayan ilk halidir (tek cümle veya üç cümle alt sınırı kesinlikle yoktur ). Bir maddenin kısa, hatta çok kısa hatta –ultra kısa olması onun taslak madde olmadığını göstermez. Burada önemli olan bağlamdır.

Bağlam (context) Nedir? Türk Dil Kurumu tanımıyla bağlam şudur:

Herhangi bir olguda olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü veya bağlantısı, kontekst:
   "Uygarlık bağlamında Batı ve Doğu diye bir ayrım yapılmamakta bir bütün olarak düşünülmektedir."

“Arabası olan çok yakışıklı bir adamdı.” Cümlesi hem kısadır, hem de bağlamı (herhangi bir konuyla, bulunduğu vilayetle, yazarıyla, kendini imal eden sanatçısıyla vs. ilişkisi yoktur. Dolayısıyla M1’den hızlı silinebilir.

Ama “X kitabı Y yazarının 1978 yılında yazdığı bir kitaptır cümlesi” kitabı ele alınan konu itibariyle bir bağlama sahip olduğundan ‘‘’tek cümlelik dahi olsa’’’ silinemez. Silinmesi mümkün değildir. Ele alınan konu nesnel bir gerçekse bu madde silinemez, böyle bir maddeyi iç bağlantısı yoksa düzeltip uygun taslak kategorisine sokmamız gerekir. (vandalizmi ve aşırı düzensizliği falan ayrı tutuyorum). Bu maddenin hızlı sil kuralları gerekçe gösterilerek silinmesi faciadır. Vikipedi 5 temel taşındaki 5. maddenin ihlalidir.

2. Zaten taslak maddeleri hiç sevmiyorum, kahrolsun ölsün taslaklar! Tamam, görüşünüze saygılıyım ama bunun bir maddenin taslak madde olmasıyla ne alakası var? Dahası maddenin taslak halinde kalmış olmasının size bir zararı olmadığı gibi silinmesi yönünde de baskı yapamazsınız çünkü bu kurallara aykırı. Kişisel bir görüşü Vikipedi kuralı gibi dayatamayız. Bazen hizmetlilerimiz bir yanlış anlamayla şu tarz yorumlarda bulunuyor: “Aslında maddelerin bu durumda kalmasına hiç hoş bakmıyorum, M1’den silinmeli (silebilirdim) ama içim elvermiyor, neyse kalsın!”. Bu kesinlikle başka bir faciadır. Bağlamı olan, kayda değer düzgün bir dille anlatılmış bir maddeyi isterse tek cümle olsun kimse silemez. İsterse İspanya’nın belediyesi olsun isterse Japonya’nın otobüs durağı. Bunlar için uygulanabilecek tek kriter varsa kayda değerliktir. Hizmetlilerin böyle bir keyfiyeti yoktur. Lütfen hizmetlilerimiz kullanıcılara taslak madde açmama veya bir cümle halinde bırakmama şeklinde baskı yapmasın. Taslak maddelerin bir cümle dahi olsa kalması gerekliliği kişisel beğeni ve tercihlerden bağımsızdır. Elmalarla armutları karşılaştırmayalım.

3. Bu madde 3 cümleden az dolayısıyla bu bir sözlük maddesi! Bunu size kim söylediyse unutun. Rapsar’la olan tartışmamda da söyledim. Bir sözlük maddesi genelde ele aldığı kavram hakkında birden fazla tanım içeren maddedir. Örnek (tamamen atıyorum): Elma, yuvarlak meyve veren bir bitki, bu bitkinin meyvesi. Fakat sözlük maddesi olmakla ansiklopedi maddesi olmak sanıldığı kadar birbirini dışlayan şeyler değildir. Örneğin Vikipedi’de her köy için başlık olduğu gibi vikisözlükte de her özel isim için (örn:Yeniköy) o isme ait köyler listelenmektedir. Bunda kesinlikle yanlış bir şey yok. Her kısa madde sözlük maddesi olamayacağı gibi, 3 cümlenin altındaki maddeler sözlüğe taşınır diye de bir şey yok. Bir tanım sözlük kriterini taşıyorsa sözlüğe taşınır, ansiklopedi kriterini taşıyorsa ansiklopedide kalır. Her ikisinde de aynı madde olabileceği gibi, ele alınan olgu ikisinde de bulunmayı gerektirmeyecek kadar kayda değerlik dışı olabilir.

4. Maddenin başka vikilerde olması bizi bağlamaz, burası ayrı bir viki! Bunu söyleyenlere şunu sormak istiyorum , bir madde örneğin 17 tane wikide olduğu halde “Bu çok kısa, KD değil hatta madde değil vs. vs.” onun için bizde olamaz denmesi sizce mantıklı mı? Ortada bir galaksi, ne bileyim 1500 kişinin yaşadığı bir köy veya belediye, ünlü bir caz sanatçısının albümü varken, en az iki cümle olursa taslak olur demek veya ayrı madde açılmasın liste halinde gösterilsin demek doğru mu? Dünya’da ansiklopedi tanımını düzgün yapan sadece Türkçe Vikipedi mi var? “Ya da başka bir deyişle ansiklopedi evrensel bir tanım değil mi?”

En sonuncusu ve her şeyin aslında ne kadar yanlış anlaşıldığını gösteren durum:

5. “Bir madde ne zaman taslak değildir?” ’’’ tartışması şunu ifade eder (lütfen dikkatli okuyunuz): Bir maddenin artık ne zaman taslak olarak nitelendirilemeyecek kadar geliştiğini söyleyebiliriz? Dolayısıyla taslak etiketini ne zaman kaldırabiliriz? Taslak olmamaktan kastedilen tartışma budur. İngilizce Wikipedia’da dönen tartışmalar bu minvaldedir. Yoksa bir madde en az kaç cümle ile taslak olur?’’’ veya en az kaç cümleyi sağlamazsa biz bunu silebiliriz?’’’ şeklinde bir tartışma konusu yoook-tuuuur!!! Çünkü asgari bağlamı olan tek cümle bile taslaktır. [1]

6. “X kitabı Y yazarının 1978 yılında yazdığı bir kitaptır cümlesi” okuyucuya ne bilgi veriyor ki? X kitabının Y yazarına ait 1978 yılında yayınlanan bir kitap olduğu bilgisini veriyor. Başka soru? (Yine maddenin taslak olup olmamasıyla veya asgari kriterlerle (!?) bir alakası yok)

Özün özü : “taslak olamayacak kadar kısa olduğu için silebiliriz” diye bir şey yoktur. Neden 1. Taslak olmak uzunlukla alakalı değil, bağlam ile alakalıdır. 2. Kısa olmak tek başına silinme sebebi değildir, tek cümle bile olsa. Nokta! => “Taslak olamayacak kadar kısa” diye bir kavram yok :) (daha nasıl anlatayım bilemiyorum)

Umarım yeteri kadar açıklayıcı olmuştur ve bu konuda ilerde yine gereksiz tartışmalar yaşanmaz. Wikipedia:Stub maddesini baştan çevirip topluluk onayına sunacağım. Ama maalesef bu sorunları çözmeyecek çünkü topluluk olarak kafamızda çok fazla kısıtlama ve Wikipedia’nın temel ilkeleriyle bağdaşmayan çok fazla –aslında olmaması gereken - tartışma konusu var. Yine de çeviriyi yapana kadar bunlar havada kalmasın istedim.

Saygılarımla--Alperen 09:11, 10 Kasım 2010 (UTC)


 • "X kitabı Y yazarının 1978 yılında yazdığı bir kitaptır " ifadesi ile taslak oluşturmak mümkün değildir, M1'den silinir. -- hedda+gabler 12:31, 10 Kasım 2010 (UTC)
 • “Fabrikası olan garip bir adamdı.” ile *"X kitabı Y yazarının 1978 yılında yazdığı bir kitaptır " aynı değil. Birinde bağlam var ötekinde yok. Dolayısıyla M1'den silinemez. Bu cümle bilgi taşıyor ve geliştirilmeye açık dolayısıyla bu bir taslak ve kalmalıdır, kayda değerlik vs. diğer koşulları taşımalıdır ama kısa olduğu gerekçesi ile silinemez. "fabrikası olan garip bir adamdı" ifadesi ise bilgi taşımıyor, bağlamı yok, gelişmeye açık değil, taslak değil ve silinir. Olay budur.--Alperen 13:00, 10 Kasım 2010 (UTC)
 • kusura bakmayın ama kendi kendinize icatlar çıkarıyorsunuz. madde taslak kriterlerini sağlayamadığından silinir. geliştirilmeye açık osa da tek cümleden taslak olmaz. taslak nedir bu arada? bir şeyi esas noktalarıyla belirten bir çalışma. şu şunun kitabıdır denirse kitabı genel çizgilerle belirten hiçbir bilgi içermediğinden sadece tanımladığından silinir. bu tartışmaya daha fazla yorum yazmayacağım hemen koşup 10 milyon tane tek cümlelik taslak olduğu iddia edilen maddecik açmak istiyorum. kolay gelsin, iyi günler. -- hedda+gabler 13:10, 10 Kasım 2010 (UTC)

Hayır ne alakası var sadece tanımlama yapması madde oluşumu için yeterli!!! Sadece tanımlama olması aynı zamanda bir taslak oluşumu için de yeterli! Ama taslak madde olması için gösterilen 3 cümle örneği asgari bir madde oluşumu için şart değil. Genelleme yapılmış. Neyi uyduruyorum? Aynen yazanı söylüyorum. "Genel olarak, madde başlığını anlatacak kadar uzun olmalıdır, ki bu da genellikle 3 ile 10 kısa cümle arasındadır." X kitabı Y yazarının 1978 yılında yazdığı bir kitaptır cümlesi Y kitabını X yazarını 1976'dan bir sonraki yılda 1978'den bir sene önce yazıldığını belirtiyor ve başlığını tanımlıyor! Y kitabını kimin yazdığını tanımlamakla kalmıyor hangi yılda yazıldığını da belirtiyor. Şöyle mi denmesi lazım? "X adıyla belirtilen eser bir kitaptır. Bu kitap 1978 yılında yazılmıştır. Kitabın yazarı Hede Hödö'dür." Şimdi mi taslak madde oldu? Neyi uyduruyorum ben burada? --Alperen 13:20, 10 Kasım 2010 (UTC)

Lütfen şuna dayanak gösterir misiniz, "geliştirilmeye açık osa da tek cümleden taslak olmaz." --Alperen 13:27, 10 Kasım 2010 (UTC)


 • bu tartışmadan çekiliyorum çünkü geliştirilmeye açık değil :) siz 3 cümleye takılıp kalmışsınız ama size bir taslak madde yazayım:
« Hanımın Çiftliği, Orhan Kemal'in üç ciltlik romanıdır. Kitap, Vukuat Var, Hanımın Çiftliği ve Kaçak ciltlerinden oluşmaktadır. Romanın ilk cildi olan Vukuat Var, yazar tarafından 20 günde yazıldı. Eser, popüler kültür alanında da ilgi gördü; iki ayrı uyarlaması televizyon dizisi olarak Türk televizyonlarında yayınlandı. Romanda, Çukurova'daki insanların yaşamları anlatılmaktadır. Romanın ciltlerindeki olay örgüsü, birbirleriyle bağlantılıdır. Örneğin: Vukuat Var adlı romanda başlayan olay örgüsü Hanımın Çiftliği'nde devam eder. »
 • Şimdi bakalım buna, kitap hakkındaki ana bilgileri kaba taslak anlatıyor mu? Evet. O zama biz buna taslak diyebiliriz ama biri çıkıp da şöyle yazarsa:
« Hanımın Çiftliği, Orhan Kemal'in üç ciltlik romanıdır. »
 • işte bu taslak değildir, sadece Hanımın Çiftliği'nin ne olduğu tanımlamaktadır ve ansiklopedik açıdan geliştirilmeye açık içeriğe sahip olmasına rağmen çok kısa bir bilgi vermektedir. bu nedenle silinmelidir. -- hedda+gabler 13:39, 10 Kasım 2010 (UTC)

Roman kayda değer olduğu için bunların ikisi de maddedir. Sübjektif yargılamaya ve konu hakkında yazılabilecek bilginin çokluğuna göre ikisine de taslaktır veya değildir denilebilir. Bence ikisi de taslaktır ama ikincisi yani "çok kısa olan" kime göre kısa neye göre kısa? Diğerine göre kısa tabii ki, ama bunların ikisinin de taslak madde olması madde ikinci şekilde açıldığında "bu madde geçerli değildir" denerek silinmesini şart koşmaz. Zira bağlamı var ve geliştirilme şansı olduğu için taslaktır. Bu yüzden birincisinin taslak madde olarak nitelenmemesi daha muhtemeledir. Madde ikinci şekilde de açılabilir, birinci şekilde açılması daha iyidir. Ama kişi Vikipedi kuralları çerçevesinde (Beş temel taş madde beş!) birinci şekilde açmaya zorlanamaz, 5 temel taşta bizzat mükemmelliyetçi olmayın, katı kurallar yok deniyor. Bu şekilde açılınca silinirse bu temel politika ihlalidir. Çünkü geliştirilme şansı olan bir taslağı hiç bağlamı olmayan bir madde ile eşdeğer tutmuş olursunuz. Birimiz Hasan Ali, ötekimiz Ali Hasan diyor ama siz adı ne olursa olsun boyu kısaysa ölsün diyorsunuz :) --Alperen 14:06, 10 Kasım 2010 (UTC)

 • Hedda Gabler'e kısmen katılıyorum. Bir cümleden oluşan, daha doğrusu sadece ve sadece bir yazar adı veya şehrin bulunduğu ülkenin bulunduğu maddelerin taslak olarak kalması ne kadar doğrudur? Bence değildir, bunlar bir listede de bulunabilir. Fakat, bir noktada da Alperen'e katılıyorum. Bir maddeyi sırf iki cümleliktir diye, bilgi kutusu ve liste gibi öğeleri dikkate bile almayıp o emeği hiçe sayarak silmek doğru değildir. Kaldı ki, sadece sanatçı adını içeren bir albüm maddesinde verilen bilgi, zaten sanatçı sayfasında verilebilir (X sanatçısı Y yılında Z albümünü çıkardı). Bu nedenle silinebilir. --82 ~145 ileti 15:53, 10 Kasım 2010 (UTC)

İkisi de taslak : [2],[3] hiçbir vikide aksi bir örneği de yok. İkincisi gibi bir taslak olması temenni edilir, ama birincisi gibi olunca silinmez--Alperen 17:19, 10 Kasım 2010 (UTC)

ilkindeki cümle sayısı: 3. -- hedda+gabler 17:41, 10 Kasım 2010 (UTC)
Cümle sayısında takılmayalım. Verdiği bilgiler: Yazar, tarih, dil, ülke. +Vikikaynak'ta tam metni varmış. Bence taslak. --82 ~145 ileti 17:46, 10 Kasım 2010 (UTC)
 • Cümle sayısı çoğaldıkça madde hakkında bilgi daha çok verir. 1 cümlelik taslak olur deniyor yukarıda ama ben olmaz diyorum. 3 cümle ile verilen bilgi 1 cümle ile verilen bilgiyle aynı mıdır?
« A, X yazarının YYYY yılında çıkardığı kitabıdır. »
 • ile
« A, X yazarının YYYY yılında çıkardığı kitabıdır. Kitap ABCDEFGH yayınevinden çıktı. A kitabında XYZ DEFG KLMN konuları ele alınmaktadır. »
 • şimdi, hangisi taslak? Cümle sayısına takılmayalım diyorsunuz da ben de diyorum ki tek cümleden de taslak olmaz. -- hedda+gabler 17:54, 10 Kasım 2010 (UTC)
 • Evet, tek tümceden oluşan maddeler kesinlikle taslak değillerdir. Vikipedi, bilginin gelişigüzel depolandığı bir ortam olamaz. Söz ettiği konuya ilişkin temel bilgileri içermeyen maddeler taslak değillerdir. --Superyetkinileti 18:00, 10 Kasım 2010 (UTC)
 • 4 cümlelik bilgi de 3 cümlelik bilgiden daha fazla şey içerir.Bunun sonu yok ki!!Yapmayın allahaşkına bilgi bilgidir ister tek cümlelik olsun ister koca bir paragraf ve bana göre her doğru bilgi birer taslak olmayı hakeder.Volkanozobut 18:04, 10 Kasım 2010 (UTC)
 • [4],[5],[6],[7],[8] Lütfen tek cümle olduğu için silme prosedürüne alınmış (sadece bu sebepten) bir madde gösterilmesini bekliyorum--Alperen 18:40, 10 Kasım 2010 (UTC)

[9],[10],[11],[12], [13]--Alperen 18:43, 10 Kasım 2010 (UTC)

Her Viki birbirinden bağımsız olarak çalışır. Kuralları, işleyişleri birbirinden farklıdır. Aynı şey defalarca, çeşitli kullanıcılar tarafından dile getirildi...--Rapsar 18:45, 10 Kasım 2010 (UTC)
Hayır, bu dediğiniz evrensel ansiklopedi tanımına aykırı. Bir madde bir yerde ansiklopedi maddesiyken başka bir yerde topluluk kararı ile silinemez. Vikipedi bir ansiklopedi, demokrasi denemesi değil. "Yanlış anlama", sadece taslaklarla ve hızlı silme kriterleri ile ilgili politika sayfalarının 2006'dan kalmış olmasıyla ilgili. Oradaki cümleler aynı olmasına rağmen bizim kültürümüzdeki "olumsuza çekme" yönü apaçık yazan şeylerin yanlış anlaşılmasına yol açıyor. Merak edenler Rapsar'ın sayfasında verdiğim Bektaşi örneğini okuyabilir.--Alperen 18:55, 10 Kasım 2010 (UTC)
Yazılanlara göre hazırlanması büyük bir emek almışbu ve benzeri maddelerin silinmesi gerekiyor çünkü başlangıcında 3 cümlelik bir tanımlama mevcut değil ve tamamı listeden oluşuyor.Oysa başına 3 cümle koyunca o zaman bilgi kapsamında değerlendirilebiliyor. Bence bu işde bir yanlışlık var. Vikipedi gelişigüzel bilgi toplama yeri olmayabilir ancak içerik değerlendirmesi bu konuda bence ön plana çıkmalı 3 cümle kıstası değil.Volkanozobut 19:02, 10 Kasım 2010 (UTC)

E Nihayet. Wikipedia:Stub sayfası yeniden çevrilirse yanlışlık ortaya çıkacak. --Alperen 19:12, 10 Kasım 2010 (UTC)

 • Sanırım arık listelerin taslak uygulaması altında değerlendirilmesine karşı çıkan kalmadı. Peki bu cümlelere bakın:
« X, Y yazarının kitabıdır. »

Şimdi bu üsttekinin taslak olmadığına sanırım çoğu kişi katılıyor. Ben dahil. Yalnız, cümle konusunda şöyle bir şey ortaya çıkıyor:

« X, Y yazarının kitabıdır. Z yayınevinden çıkmıştır. T konularını işlemektedir. A yılında yayımlanmış olup B sayfadır. »
« X, Y yazarının A yılında yayımlanmış, Z yayınevinden çıkmış ve B sayfalık olup T konularını işeyen kitabıdır. »

Burada cümle yönteminin yanlışlığı ortaya çıkıyor. İki örnekte de aynı şeyler anlatılıyor; fakat biri dört cümle, ötekisi bir. Birinci taslak olur da ikinci olmaz mı? Burada bir başka sorun daha var. Zamanında A Caddy for Daddy maddesinin, bilgi kutusundaki bilgiler cümle halinde tekrarlanmadığı için taslak olamayacağı öne sürülmüştü. Daha sonra o bilgiler cümle halinde yazıldı, şimdi taslak mı oluyor? Bu da cümle yönteminin ikinci sorunu. Bu nedenle cümle ifadesi kökten kullanımdan kalkmalı, yerine "öğe" ifadesi gelmeli. Mesela, en az üç öğeden oluşan maddeler taslak olarak kabul edilir. Böylece bilgi kutusu veya cümlelerin aşırı kısa olması gibi sorunlar ortadan kalkıyor, sadece yazar, yayınevi, konu ve tarih öğelerine bakılıyor. Sanırım böylesi daha uygun. --82 ~145 ileti 20:18, 10 Kasım 2010 (UTC)


 • taslak kuralındaki kısıtlamalar esasen "hemen koşup 10 milyon tane tek cümlelik taslak olduğu iddia edilen maddecik açmak" isteyecekler için önlemdir, iyidir. istatistiğin ve skorun ne kadar önemsendiğini bildiğimiz için de ansiklopediyi taslak cenneti olmaktan korumak için ihtiyacımız vardır. ve daha önceki tartışmada sorduğumu tekrarlamak istiyorum. gerçekten buradaki cümlelerden kaç taslak madde çıkar? ve bir de şöyle bir sayfamız var. ve de konuşmaya şurada devam etmek daha doğru olur sanırım. --ki bl 20:51, 10 Kasım 2010 (UTC)

@Kibele bahsettiğiniz şeyin şu anki tartışmayla bir ilgisi yok. Taslak cenneti olmaktan korumak diye bir görüşle tartışma veya Vikipedi'nin gelişimi engellenemez. Bahsettiğiniz şey Vikipedi'nin gelişimine dair bir felsefenin tartışılması. Kimse Vikipedi'yi aksatmıyor. Ben buradaki görüşü aksatmak için 1500 tane kısa madde açsaydım o zaman Vikipedi'yi aksatmış olurdum. Ayrıca ben politikaların şeklini tartışmıyorum (3 madde 5 maddede ısrar een ben değilim) özünü tartışıyorum. Evet sanırım şimdi verimli bir tartışma oluşmaya başladı. Ben şunu öneriyorum. Her madde için asgari taslak kriterlerini koymalıyız. Örnek vermek gerekirse:

 1. Canlı türleri için asgari taslak madde canlının hangi tür ve sınıfa ait olduğunu doğal yaşam alanını belirtmelidir.
 2. Fikri eserler için asgari bir taslak madde, eserin kim tarafından hangi tarihte oluşturulduğunu, yayınlanabilen bir eserse yayınevini veya ürünü ortaya koyan diğer kurum veya kurumları belirtmelidir.
 3. Dünya dışındaki gökcisimleri için asgari maddede cismin konumu, kim tarafından hangi tarite keşfedildiği
 4. Biyografiler için doğum ölüm tarihi, yaptığı iş ve sonuçlarıyla beraber kişinin neden ansikloedik öneme sahip olduğunu ayırt etmeye yarayacak bilgi.
 5. Binalar ve yapılar için yapım tarihi...
 6. Somut ürünleri olmayan fikirler, düşünce akımları, dini olgular ve ...
 7. veya kaçıncı maddeyse sonuncu olmak üzere, "maddenin bağlamı üstteki sınıflandırmalar dışında kaldığı taktirde taslak olması için en azından konunun zaman ve mekan bağlamı belirtilmelidir".

Bu koşullar sağlanmadığı taktirde madde bağlamsız olduğu için hızlı sil ile silinebilir. Benim önerim budur.--Alperen 21:07, 10 Kasım 2010 (UTC)


 • Buradan Alperen'e son defa seslenmek istiyorum "kimsenin maddedeki cümle sayısı ile alıp veremediği yoktur". TASLAK nedir bir sözlüğe bakınız mesela. Bir şeyin ana hatlarını belirleyen bir ön çalışmadır. Taslak maddelerde kesin olan şudur: 1 cümlelik taslak madde olamaz. siz hiçbir şeyin ana hatlarını 1 tek cümleyle açıklayamazsınız. bir de 82 ~145'e sesleniyorum: bir cümlee noktayla başlayıp noktayla bitmez. virgül koysanız da araya birden çok cümle içerebilir. bir cümlenin olması için yüklemin olması yeterlidir. kendi yazdığınız 2. örnekte sizin dediğiniz gibi 1 cümle değil 3 cümle vardır. yine söylüyorum taslak, bir maddenin ana hatlarını belirleyebilecek bir ön çalışma şeklinde olmalıdır. cümle sayısıyla değil ama bu ön çalışma için en az 1'den fazla cümle olması gerektiği de ortadadır. şimdi ben bu yazdıklarımda nokta değil de virgül kullanmış olsaydım tek 1 cümle olacaktı size göre :) o zama nokta işaretine sevgilerimizi gönderiyoruz. -- hedda+gabler 21:29, 10 Kasım 2010 (UTC)
Vikipedi'nin biçim hakkında kesin kuralları yoktur. Açıkça beş temel taşında yazıyor, açıkça onlarca aksi örnek gösterdim. Herşey çok açık bu konuda! Size ben tek cümlelik taslak madde değil, tek cümlelik start class madde gösterdim! Burada anlaşılmayan ne? Bu durumda madde sırf tek cümle olursa bağlamına bakılmadan silinebilir mi? Yani 10 milyon madde açılmasını bu şekilde enggeliyoruz demek nasıl bir anlayış mesela? Böyle bir engelleme hakkını kim veriyor veya bunun taslak madde tartışmasıyla bir alakası var mı? --Alperen 11:37, 11 Kasım 2010 (UTC)

Kibele'nin uyarısında belirttiği gibi bu başlığı Vikipedi:Taslak sayfasının tartışma sayfasına taşıyabilir miyiz? Deneyimli arkadaşlar taşıma konusunda yardım ederse sevinirim. Taslağın ne olduğundan başlayarak detaylı şekilde tartışalım, politika sayfasını da muhtemelen yeniden çevirmemiz gerekecek. Ciddi anlamda kavram kargaşası var çünkü.--Alperen 07:36, 11 Kasım 2010 (UTC)

 • Hedda Gabler'e: Dilbilgisi tartışmak istemiyorum; ama benim bildiğim cümlenin sonuna nokta konur :) Yani bir cümle, dilbilgisi bakımından nokta konulmadıkça bitmez, içinde yüz tane öğe olsa bile. Demek istediğinizi anlıyorum; ama mevcut tanım net değil. Bu nedenle "cümle" sözcüğünün "öğe, unsur" ile değiştirilmesi, olayın net bir şekilde anlaşılmasını sağlayacaktır. Sonuçta katılıyorum, "X, Y'nin bir albümüdür" taslak olamaz; ama süre, tarih, etiket gibi öğeler eklenince olur. Kibele'ye: Taslak madde açmayın, Vikipedi'yi taslak cennetine dönüştürmeyin demek, Vikipedi'nin gelişmesini engellemekten başka bir şey değildir. Taslak maddeler öyle ya da böyle bilgidir, Büyük Larousse gibi sözlük-ansiklopedilerde bulunan üç-dört cümlelik maddelere bakılırsa sanırım demek istediğim daha net anlaşılacaktır. --82 ~145 ileti 18:59, 11 Kasım 2010 (UTC)
@82 Ali ellerini yıkadı, sofraya oturdu bir cümledir. Ali ellerini yıkadı ve sofraya oturdu kısımları ise birer yan cümledir :) Bilgine...--Rapsar 19:17, 11 Kasım 2010 (UTC)
Evet; ama Ali ellerini yıkadı, sofraya oturdu sonuçta bir cümle sayılabilir. Aslında kişiye bağlı biraz da. --82 ~145 ileti 20:47, 11 Kasım 2010 (UTC)

Evet, hangi taslak tipi için bu öğelerin ne olacağı örneklerle rehber olarak konulabilir. Yalnız yine de çok istisnai durumlar oluşabileceği bilinmelidir. Örnek: 1400'lü yıllarda yaşamış bir şövalyenin tam doğum tarihi bilinmeyebilir. Bu durumda doğum tarihi yok diye silinemez tabii ki. --Alperen 19:22, 11 Kasım 2010 (UTC) Bir de şu var. Öyle maddeler var ki, temel bilgiler verildikten sonra diğer yan bilgiler sadece liste olarak verilebilir. Mesela albümdeki şarkılar, filmdeki oyuncular, bir sınıfa ait türler, bir vilayete bağlı ilçeleri, galaksideki yıldızlar, takımdaki oyuncular vs. vs. Şimdi ben takımdaki forvet oyuncuları şu şu, filmdeki oyuncular bunlar bunlardır diye cümle olarak mı yazmak zorundayım? --Alperen 19:28, 11 Kasım 2010 (UTC)

 • 82 ~145 e kesinlikle katılıyorum.3 cümle kıstası yerine dolu içerik kıstası konmalı. Yada "öğe,unsur" gibi konuyu daha iyi anlatan bir kelime ile yer değişmeli. Kibele'ye de katılmıyorum. Vikipedinin taslak cennetine dönüşmesi demek zaman içerisinde çok daha fazla bilgi içeren ansiklopedi haline dönmesi demektir. Ben bir konu hakkında bir kaç bilgi biliyor ve güvenilir kaynaklarla destekleyebiliyorumdur bir başka biri gelir kendi bilgi hazinesi ve kaynakçasından bunu geliştirir. Taslaklar ne kadar fazla ise o kadar gelişmeye meyilli bir ansiklopedi olur. Öbür türlü bir konuyu bir sahıs açıp yine aynı sahıs geliştirmek zorunda olsa idi zaten evrensel olmanın herkesin yazar olabilmesinin ve dünyadaki bütün insanların müdahale edebilmesinin bir anlamı kalmazdı. Wikipedia yı güzel kılan olgu bu ise taslak maddenin çokluğunun olumsuz tarafı nedir?Volkanozobut 20:44, 11 Kasım 2010 (UTC)


Vikipedi: Taslak Madde'de Değişim İçin ÖneriDüzenle

"Genel olarak, madde başlığını anlatacak kadar uzun olmalıdır, ki bu da genellikle 3 ile 10 kısa cümle arasındadır. " cümlesinin, çok daha eskiden var olan 500 bayt ile 1200 bayt şartı gibi net olmaması sebebiyle ortaya çıkan tartışma sonucu aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneriyorum. Sanırım bu tanımlama içinde bulunduğumuz çıkmazı büyük oranda çözecek.

Genel olarak, madde başlığını anlatacak kadar uzun olmalıdır, ki bu da genellikle 3 ile 10 kısa cümle arasındadır.

yerine :


Genel olarak madde, başlığını anlatacak kadar uzun olmalıdır. Bir madde, geçerli bir tanıma ve taslak madde niteliğine sahip olması için kendisini çevreleyen en az üç öğe ile beraber tanımlanmalıdır. Kesin bir kural olmamakla beraber öğe ile ne anlaşılması gerektiği aşağıdaki örnekte verilmiştir.

A, X yazarının YYYY yılında çıkardığı kitabıdır. Kitap ABCDEFGH yayınevinden çıktı.

Bu örnekte A kitabı en az üç öğeyle birlikte tanımlanmıştır. (X yazarı, YYYY yılı ve ABCDEFGH yayınevi). Üç öğe şartı bir veya daha çok sayıda cümle ile sağlanabilir. Bu durumda cümleler için asgari uzunluk şartı aranmaz. Listeler, bilgi kutuları ve resimler gibi diğer yan öğeler maddenin içeriğini zenginleştirse de buradaki bilgilerden en azından giriş cümlesinde de taslak kriterini sağlayacak kadar bahsedilmesi gerekmektedir.

Bu durum maddenin diğer asgari ansiklopedik kriterleri (tarafsızlık, ansiklopedik öneme sahip olma ve doğrulanabilir olma) karşılaması şartını ortadan kaldırmaz. Asgari bir taslak maddenin oluşması için bu kriterin sağlanması, daha uzun maddelerin, taslak madde olarak kategorilendirilemeyeceği anlamına gelmez.


--Alperen 10:41, 12 Kasım 2010 (UTC)

Alperen'e katılıyorum. --82 ~145 ileti 14:20, 12 Kasım 2010 (UTC)

 • Ben tam olarak katılmıyorum çünkü önerilen değişiklik öncekinden daha ileriye taşımayacak ve yine karmaşalar ortaya çıkacak. Bu defa da üç öğe taşıyıp taşımadığı sorgulanacak. Sahsi kanaatimi sorarsanız bu tarz kısıtlamalara hiç gerek yok. Aksine tamamen çıkartılıp yerine hiçbirşey yazılmaması gereken yerler var. Önerim aşağıdaki gibidir;

Temel bilgi

Taslak, çok kısa olan, ancak işe yaramayacak kadar da kısa olmayan maddelere denir. Genel olarak, madde başlığını anlatacak kadar uzun olmalıdır, ki bu da genellikle 3 ile 10 kısa cümle arasındadır. Ancak daha uzun maddeler bile, eğer konuyu tam olarak anlatamıyorlarsa taslak olabilir. Aynı şekilde, kısa içerikli bazı maddeler de, madde başlığını fazlasıyla iyi anlatıp, söylenecek başka şey bırakmıyorlarsa taslak sayılmayabilirler.

Bu kısım tamamen çıkartılıp yerine;

Taslak maddenin uzun ve ya kısa olması önemli değildir. Önemli olan içeriğinin başlığı ne derece aydınlatıp aydınlatmadığıdır.Genel olarak, madde başlığını anlatacak kadar uzun olmalıdır, ancak daha uzun maddeler bile, eğer konuyu tam olarak anlatamıyorlarsa taslak olabilir. Aynı şekilde, kısa içerikli bazı maddeler de, madde başlığını fazlasıyla iyi anlatıp, söylenecek başka şey bırakmıyorlarsa taslak sayılmayabilirler.

Konulabilir.

Vikileştirilme yapılmamış ya da düzeltilmemiş maddeler genellikle taslak sayılmazlar, bunlar için normal süreç düzenleme sürecidir. Önemli bir nokta da, çok az bilgi içeren kısa maddeler silinebilir ya da ilgili başka bir sayfa ile birleştirilebilir. Vikipedi sözlük değildir, ancak kardeş projesi olan Vikisözlük'te bu bilgiler yer alabilir. Eğer maddeniz çok kısaysa, Vikisözlük'e taşımayı düşünebilirsiniz ya da daha iyisi bilgi ekleyerek daha iyi hale getirebilirsiniz.

cümlesindeki koyu kısım zaten ilk cümlede çıkartılan kıstası vermekte ve herhangibir kural içermemektedir.İlla kural konması farklı örneklerde çok değişik yorum ve anlaşmazlıklara yol açacaktır kanaatindeyim.Volkanozobut 17:59, 12 Kasım 2010 (UTC)
Üç öğ tanımlaması, üzerinde uzlaşılabilecek olan son derece mantıklı bir öneri nedeni ise içinde yaşadığımız evrende ya da insan zihninde yer alan bildiğimiz soyut veya somut olan bütün olay, olgu ve kavramların bir uzay ve zaman boyutunda yer alması, ve de hepsinin bit itici güç tarafından -ister zihinde yer alan bir yaratıcı olsun, isterse de evrendeki başka herhangi bir güç olsun- meydana getirilmiş olması. Bu tanımlama aslında önceki 500-1200 bayt veya 3-10 cümle gibi tanımlamalara son vermekle kalmıyor, öncekine göre son derece büyük bir serbestlik getirmekle beraber bunun suistimaline de açık nokta bırakmıyor. Yine de çok ender istisnalara da açık kapı bırakılmalı diye düşünüyorum. Yani ilerde birisi gerçekten yalnızca 2 öğe etrafında tanımlanabilen ansiklopedik birşey sunarsa burada katı bir şekilde ısrar edilmemeli--Alperen 18:31, 12 Kasım 2010 (UTC)
Üç öğe tanımlamasının net olduğunu düşünüyorum. Üç "öğe" demekle, maddede başlık hakkında en az üç farklı şeyin söylenmesi vurgulanıyor. Bu arada, öğelerin de doğrudan ilişkili olması gerekmektedir. Örnek verecek olursak, kitabın yazarı bir öğedir; fakat yazarın doğum tarihi bir öğe değildir. Bunlara rağmen, yazarın kitabı kaç yaşındayken yazdığı bir öğe olarak sayılabilir, zira yazarın stilinde zaman içinde değişiklikler görülebilir. --82 ~145 ileti 18:35, 12 Kasım 2010 (UTC)
Aynen katılıyorum. "A Caddy For Daddy caz sanatçısı Hank Mobley'in ikinci albümüdür". ifadesinde sadece bir öğe var mesela. çünkü "caz sanatçısı" ifadesi Hank Mobley'i tanımlıyor ikinci kelimesi de zaten albüm başlığı olan A Caddy For Daddy'yi tanımlıyor. Şemayla gösterilse çok rahat anlaşılacak.

"A Caddy For Daddy caz sanatçısı Hank Mobley'in ikinci albümüdür, albüm X stüdyosunda 1965 yılında kaydedilmiştir." cümlesi taslaktır. "A Caddy For Daddy caz sanatçısı Hank Mobley'in X stüdyosunda kaydedilmiş ikinci albümüdür" cümlesi taslak değildir. (bence mantıklı bir taslak olmasına rağmen uzlaştığımız kritere göre değil) "A Caddy For Daddy 1965 yılında kaydedilmiş bir caz albümüdür." taslak maslak olamaz bu kritere göre. (ben buna bile sıcak baktığım halde) --Alperen 22:27, 12 Kasım 2010 (UTC)

 • O halde üç öğe tanımlaması şu anki halinden daha iyi olduğu için ben de destek veriyorum.En azından 3 kişi ortak bir noktada buluşabiliyoruz. Fakat karşıt fikirlere de ihtiyaç var diye düşünüyorumVolkanozobut 12:12, 15 Kasım 2010 (UTC)
Üç öğe derken cümlenin üç öğesini kastediyorsunuz, değil mi? A Caddy For Daddy, bir Hank Mobley albümüdür. Cümlesinde de üç öğe vardır. O halde bu madde de mi taslak olacak?--Rapsar 12:14, 15 Kasım 2010 (UTC)
Tam olarak öyle denemez, başlığa bağlı fakat başlıktan farklı ve onu tanımlamakta kullanılan cümle içindeki diğer nesne ve olgular kastediliyor. A Caddy For Daddy, bir Hank Mobley albümüdür. cümlesinde başlığa bağlı olarak sadece sanatçının ismi var. dolayısıyla taslak değil; albüm yılı ve kaydedildiği yer veya albümü tanımlayan başka herhangi iki olgu ile beraber ele alınırsa taslak olur. --Alperen 14:39, 15 Kasım 2010 (UTC)
Üç öğe derken cümlenin üç öğesini kastediyorsunuz, değil mi? Evet. Madde başlığı ile alakalı 3 öğeden bahsediyorum.Buna göre A Caddy For Daddy, bir Hank Mobley albümüdür. taslak değildir.Volkanozobut 17:20, 15 Kasım 2010 (UTC)
 • Tartışma başında Hedda Gabler güzel açıklamış. Taslak kriterleri azaltılırsa, çok fakat içeriksiz madde dolacaktır hertaraf. Eğer bir kullanıcı üye olup ard arda maddeler açmaya başlarsa hangi politikadan engellenecek? neden burada 1-2 cümlenın bir asiklopedide kalması tartışılıyor ki. Eğer bir kullanıcı kısa maddeler açmak istiyorsa buyursun Vikisözlüğe. Burası ansiklopedi, belli bir içeriği olan maddeler kalmalı. Ben 3 cümlenin azaltılması bir yana hatta bu sayının arttırılması gerektiğini düşünmekteyim. Hala bir karara varılamadıysa bir oylama yapılabilir ve topluluk kararıyla tartışma sonuçlandırılabilir. Kumul 18:45, 20 Kasım 2010 (UTC)
Taslak kriteri diye birşey yok ki azaltılsın! --Alperen 14:33, 21 Kasım 2010 (UTC)
Tamam, tartışmayalım. Silelim gitsin. Hatta dört cümlelikleri de silelim. Beş cümle de kısadır, silelim. --82 ~145 ileti 14:38, 21 Kasım 2010 (UTC)
Bir de anlamadığım şey bu tartışmada sürekli tartışmanın bağlamı dışında önermeler sunulması. "1-2 cümleyse sözlüğe taşıyalım, biri çıkıp binlerce madde eklerse naparız?, burası ayrı viki. kurallarımız ayrı" Bunların hiçbirisinin taslak maddenin içereceği asgari bilgiyle bir alakası olmadığı gibi (kaldı ki ben öyle birşeyin zaten olmadığını savunuyorum) birisi 80 cümlelik yüzbin tane taslak madde açtığı zaman (örneğin amerikanın kasabaları, bakınız ing. sürüm User:Rambot) hiçbirşey yapılamz. Zaten yapılması da gerekmiyor :) Yapılması gerekliymiş gibi düşünülmesinin ardında bence başka fikirler yatıyor. Bir ortama yeni girine veya diğerlerinden fazla katkı yapabilene mahallenin abisi edasıyla hooop çekilmesi. (Bkz:Mobbing) --Alperen 15:06, 21 Kasım 2010 (UTC)
 • Seksen iki yüz kırk beş: Siz silmeyelim deyince bir şey olmuyorda ben silelim deyince neden silip atıyorsunuz? anlamıyorum.. ben yorumumu belirtiyorum sizde belirtmeye devam edin ki tartışma olsun. tartışmaya devam etmeniz daha yararlı olacaktır. Saygılar.

Alperen: Tartışmanın bağlamı dışında ne demek? burada kısa maddelerin ne olması gerektiği tartışmıyormuyuz? bu bağlamda kısa maddelerin başka projelere aktarılabileceği söyleniyor. Hatta Vikipedi:Taslak madde nin "Temel bilgi" kısmına bakarsanız orada da yazıyor "Eğer maddeniz çok kısaysa, Vikisözlük'e taşımayı düşünebilirsiniz"

"Yapılması gerekliymiş gibi düşünülmesinin ardında bence başka fikirler yatıyor." ne gibi fikirler yatabilir ki?

"Bir ortama yeni girine veya diğerlerinden fazla katkı yapabilene mahallenin abisi edasıyla hooop çekilmesi. (Bkz:Mobbing)" bu cümlede ne demek istediniz ? Kumul 23:29, 21 Kasım 2010 (UTC)

 • Arkadaşlar bilmiyorum bu tartışma bir yere varacak mı ancak kendi adıma vurgulamak istediğim tek şey 3 cümle sınırlaması.Bu 3 cümle o kadar yoruma açık bir belirteç ki neye dayanıyor alt yapısında hangi bilmi ilmi kural ve ya kanunu taşıyor belli değil.Neden 3 cümle ama 4 ve ya 2 cümle değil sorusuna verilebilecek anlamlı bir cevap var mı? Kısa maddeler oluşmasını engelleyici başka bir yorum arıyoruz ki bir başka birisi gelip yapılan istisnai gerçekten iyi niyetle üzerinde uğraşılmış çalışmaları sırf bu politikayı göstererek silmesin.Bence bu konuda 3 cümle yerine başlıkla alakalı en az 3 öge fikri güzel bir öneriydi.En azından maddenin kısalığı ve ya uzunluğunu değil içeriğinin önemini yargılıyordu.Sizce? Volkanozobut 01:19, 22 Kasım 2010 (UTC)

@Kumul, şunu demeye çalışıyorum, tartışmanın boyutu maddenin içermesi gereken asgari bilgi miktarını nasıl tanımlarız boyutundan, üç cümle kriteri olmazsa hızlıca kısa madde açan kişileri nasıl engelleriz boyutuna geliyor. Ya da her kısa madde yalnızca sözlükte yer alabilir gibi bir sonuç çıkıyor. Bağlamı olan bir madde kısa diye başka hiçbir yerde silinmiyor. Bu tartışma da sanırım bir tek bizde var. Bugün bir cümle diye silinirse yarın iki cümle ertesi gün üç cümle diye gider; böyle bir ortamda da kimse yaptığı katkının ileriye dönük olarak geliştirileceğinden emin olamaz. Şahsen ben böyle bir ortama katılımda bulunmam. Kaldı ki Vikipedi:Taslak madde politika sayfası bir çeviri, çevrildiği yerde de 3 cümleden aşağı maddeler silinir şeklinde uygulanmıyor. Aksine örnekler de gösterdim, politika sayfasının çevrildiği yer olan İngilizce sürümde 2006 yılından beri "tek cümle olduğu için silinen" bir sayfa yok. Yani bir kişi bir maddenin şu anki halinden rahatsızsa ilgili düzenleme etiketi koyar veya bir cümle de kendisi ekler, bunun için alınması gereken ilk önlem derhal M1'den silmek değildir. Bunun kötü niyet olduğunu düşünüyorum --Alperen 09:35, 22 Kasım 2010 (UTC)

Eğer bir kullanıcı üye olup ard arda maddeler açmaya başlarsa hangi politikadan engellenecek? "Fabrikası olan tuhaf bir adamdı. " şeklinde maddeler açarsa doğrulanabilir ve bağlamı olan bir madde girmediği için; "Hitler faşistin tekiydi" şeklinde kaynak göstermeden sayfa açarsa saldırı amaçlı ve/veya doğrulanabilir tarafsız olmayan bir sayfa girdiği için; "Çikita muz" Kemalettin Hödö'nün ilk albümüdür şeklinde sayfalar açıyorsa ansiklopedik olmayan, kayda değer olmayan maddeler açtığı için ilk aşamada uyarılacak, hemen engellenmeyecek. Ama ünlü bir caz sanatçısının albümü tek satır olarak açıldı diye bir kullanıcı hemen engellenirse bunun da adı zaten yeni gelenleri ısırmak olarak geçiyor. Bu noktada kullanıcıya "Git o sayfaları sözlükte aç! Burası ansiklopedi! denmesi de doğru değil. --Alperen 10:27, 22 Kasım 2010 (UTC)

 • Eğer yeni kullanıcılar için bunu söylediyseniz size hak veriyorum. İnanın kullanıcıları korkutmadan viki'ye çekmek için elimden geleni yapıyorum. Bir ara bu konu üzerinde çok durdum bu sayede bir çok kullanıcı 1-2 hafta sürsede aktif ve kayıtlı oldular. Şablonlar kullanıcıyı çok korkutuyor. Fakat benim istemediğim şey şu: Belli bir seviyeye gelen bir kullanıcı çok kısa maddeler oluşturmamalı. Sizin sorunuz kuralların tam belirli olmaması ve belirlemek istemeniz mi? yoksa her katkının silinmesi mi? tam anlayamadım.. Kumul 17:29, 22 Kasım 2010 (UTC)
 • Benim dikkat çektiğim nokta, sanırım diğer arkadaşlarım da katılacaktır; asgari bir taslak maddenin en az üç cümleden oluşması gerektiğine, üç cümleden az olan maddenin de taslak olmadığı için hızlı sil prosedürü gözetilerek hemen silinebileceğine dair yaygın kanının ve yanlış yorumlamanın giderilmesidir. Öyle maddeler var ki bunlar hakkında üç cümleden fazla bilgi bulmak gerçekten zor fakat bu onların ansiklopedik olmadığını veya derhal silinmesi gerektiğini göstermiyor. Bir madde hakkında üç cümleden fazla bilgi yoksa zaten o madde artık taslak değildir :) Diğer Wikipedia sürümlerinde tek cümleden ibaret start class maddelerin var olduğunu da gösterdim. Çok ilginçtir bir arkadaşım beni uyardı az önce 3.5G hakkında daha önce burada madde olduğunu fakat şimdi bulamadığını söyledi. Sayfa taslak kriterini karşılamadığı gerekçesiyle silinmiş ama hızlı sil prosedürüyle gittiği için içeriğin ne boyutta olduğunu şu an inceleyemiyoruz. Şimdi 3.5G hakkında madde olması gerekir, tek cümlelik düzgün bir tanımla bile olsa. Ama o tek cümle ne içermeli, biz onu tartışıyorken konu başka yerlere kayıyor. Maddenin taslak halinde kalmaması için duyulan temenni ile sırf bu yüzden maddenin silinebileceği görüşünü savunmak arasında dağlar kadar fark var. --Alperen 17:50, 22 Kasım 2010 (UTC)
 • Benim sorunum kuralın belirli olmaması. Böyle olunca da konu yorumlamaya açık hale gelmiş oluyor. Dil her şekle girer, üç cümle nesnel bir tanım değildir. (İş birliği projesindeki cümle tanımından gayet iyi biliyorum.) Üç unsur veya öğe dersek (dört de olabilir, benim için sorun değil; ama lütfen beş de olmasın) tanım daha netleşecektir. --82 ~145 ileti 17:55, 22 Kasım 2010 (UTC)
 • Yeni aktif bir kullanıcı olarak (ki sanırım bunu belirtmeliyim) 82 ~145 ve Alperen'e katılıyorum. Kuralın daha belirli olması gerekiyor ki sonu olmayan tartışmalara mahal vermesin. Volkanozobut 18:01, 22 Kasım 2010 (UTC)
 • Bu maddenin silinmiş olması doğru mu? Bu şekilde kalınca gelişemeyecek durumda mı? Üç cümle değil de iki cümle olduğu için mi silindi? [14] Bir de Google'da 3.5G şeklinde arama yapılınca ne çıkıyor bir bakabilir misiniz? [15] Şimdi Vikipedi'nin itibarı korunmuş mu oluyor zedelenmiş mi oluyor? Bu silme işlemi yanlıştır. Bu sayfayı açan kişi yerinde olsanız bir daha Wikipedia'ya katkı yapar mısınız? --Alperen 11:33, 23 Kasım 2010 (UTC)
Gayet de yaparım. Hatta daha hırslı, azimli bir şekilde yaparım. Buraya ilk kayıt olduğum zamanlar hemen madde açmamıştım. Ufak düzeltmelerle, maddelere 1-2 cümlelik eklemelerle başladım. Daha sonra kategori işlerine giriştim. "Sanırım" ilk maddemi 5 ay sonra açtım. O madde ise şu an engelli olan Levent tarafından silindi. Nedenini şu şekilde sormuş(t)um:
Mrb. Rolf Fringer adlı maddeyi taslak kriterlerini karşılamıyor diye silmişsin. Halbuki ben o maddeyi İngilizcesinden çevirmiştim. Oradakiyle buradaki hemen hemen aynıydı. Oradaki silinmemişken burdakaki neden silindi acaba?
Kendisi ise şu şekilde yanıt vermiş(ti):
Merhaba; önce şu durumu anlamakta yarar var: Her Wiki projesi birbirinden bağımsızdır. Bu bağlamda en-wiki'de ansiklopedik olan bir başlığın bizde VP:KD olmayabileceği örneği yerinde olur. Onlar taslak kavramına nasıl bakıyorlar bilmiyorum, ya da onca madde çokluğu içinde görmemeleri normal midir, ya da onlara göre önem taşıdığından mı bıraktılar bir tahminde bulunmak zor. Bizim taslak ölçütlerimiz açık. Böyle bunun kadar az bilgi içeren maddelerle ilgili görüşümü her fırsatta açıkladım ama yineleyebilirim: Örneğin Rolf Fringer hakkında bilgi almak isteyen biri o kadar kısa tek tümcelik bir maddeyle karşılaşınca sinirlenip vandallık yolunu seçerek zarar verebiliyor. Ya da Vikipedi'nin olumsuz propagandasını yapabiliyor. Umarım yanıtım tatmin edci olmuştur. Sevgiler
Bu cevaptan sonra kendisine hak vermiştim, cevap bile yazmamıştım. Nasılsa ben, burası hakkında tecrübesizdim, kendisi daha bilgilidir diye düşündüm. Bundan sonra ise kesinlikle o kadar kısa madde oluşturmamaya dikkat ettim. Sonuç ne oldu? Ben o uyarıdan sonra hiçbir şekilde bu kadar kısa madde açmadım. Kendisi böyle net bir cevap yazmayıp, o şablonlardan bir tane yollasaydı bana ben ne yapacaktım? Büyük ihtimal okumayacak, hatalara devam edecektim. Sonrasında ise büyük ihtimal engeli yiyecek, şu an burada olmayacaktım. Geriye dönüp baktığımda kendisine hak veriyorum. Yeni kullanıcıların gözünü korkutan şablonlardan kurtulmamız gerektiğini ve bu kadar kısa maddelerin burada yer almaması gerektiğini de tekrarlıyorum...--Rapsar 11:50, 23 Kasım 2010 (UTC)
Buraya kadar yapılan önermelerin hiçbirisi kısa bir maddenin sadece kısa olduğu için silinebileceğine dair mantıklı bir açıklama getirmiyor. İngilizce Wikipedia sürümünde şöyle bir açıklama yapılmış:

The following are not by themselves sufficient to justify speedy deletion.

 • 1. Reasons based on Wikipedia:What Wikipedia is not. Wikipedia is not: "a dictionary", "an indiscriminate collection of information", "a crystal ball", "a how-to list", etc.

Aşağıdaki önermeler kendi başına hızlı silme işleminin gerçekleştirilmesini haklı kılmaz:

 • 1. Wikipedia'nın ne olmadığına dair gerekçeler. Wikipedia "bir sözlük değildir", "gelişigüzel bilgilerin toplanma yeri değildir", "sihirli küre", "nasıl yapılır" listesi değildir.

Yani siz sırf bu gerekçelerle bir maddeyi kısa madde olduğu için silemezsiniz. Sizi kim yönlendirdiyse yanlış yönlendirmiş. Sürekli aynı mantıksal hataya düşülüyor. Ne zamandan beri özel isimler sözlükte yer alıyor ya da niye kimse listelerde giriş cümlesi yok diye listeleri de silelim önermesi getirmiyor? [16] Çünkü bu mantıksız! Siz hangi ansiklopedide Amerikan başkanlarının köpeklerinin listesini bulabilirsiniz ki? Bu noktada başka Vikide öyle bizde böyle açıklamasının hiçbir mantıklı tarafı yok! Ne kadar kısa maddelerin burada yer alması gerekiyor? :) --Alperen 12:38, 23 Kasım 2010 (UTC)

Ben kısa madde açtığımda birisi kısa olduğu için sinirlenip orda vandalizm yapabilir diye ben kısa madde açmamalı mıyım (!?). Orada kocaman değiştir butonu ne işe yarıyor o zaman? E o zaman köy maddeleri de açılmasın öteki de açılmasın beriki de açılmasın. "Burası bir ansiklopedi!" Ben buranın bir video paylaşım sitesi olduğunu mu öne sürüyorum? "Buranın kesin standaratları var!" Hayır yok! Açıkça olmadığını söyleyen temel politika maddesi var! "Kısa maddelerin açılmasını istemiyorum". Bir zahmet söyler misiniz kısa maddeden ne anlıyorsunuz ve en az kaç cümlelik madde açılabilir? Efendim? Üç mü? Neden dört değil de üç? Biz bunu tartışıyoruz işte. Siz istemiyorsunuz diye benim Vikipedi'yi geliştirme hakkımı neye dayanarak engelleyebilirsiniz? Buranın bir ansiklopedi olduğunu kimse tartışmıyor. Ben burada saçma sapan içerik gireceğim diye varolan kuralları mı yıkmaya çalışıyorum? Hayır.--Alperen 14:07, 23 Kasım 2010 (UTC)

 • Öneri;

İnanın bazı kısa maddeler var ki kesinlikle ansiklopedi de yer alması gerekir.Bu maddeye 3 cümle eklenmesi imkansızdır fakat sözlükte de yer alamaz niteliktedir. İlgili şablonlar ve listeler böyle maddeleri destekleyebilir. Hangi mantık sırf giriş cümlesi 3 değil de 2 dir diye bir ansiklopedi maddesini silme sebebi olabilir ki?Bence bir ansiklopedi de kayda değer olmak şartıyla kısa maddeler de bulunabilmeli.Eğer bu bilginin boş depolandığı bir konu olarak görülüyorsa da o vakit 3 cümle gibi bana cidden anlamsız gelen kısıtlama değişmeli.Eğer konuya farklı bir bakış açısı gerekli ise şunu önerebilirim. Madde birimlerine baktığım zaman yandaki şablonu görüyorum.

Madde
Birimleri
Kalite
  Seçkin
B-Sınıfı
  Kaliteli
Kullanışlı
Geliştirme
Taslak
İçeriksiz
Belirsiz

Peki bu madde birimlerine bir ilave olarak kısa madde getirilse ve açıklaması da aynen aşağıdaki gibi olsa, madem ki diğer vikilerle bağlantılı değiliz bu tartışmamıza yeni bir çözüm noktası getirmez mi?

Kısa Madde: İlgili madde başlığını yeterli derecede tanımlayan fakat taslak olamayacak derece de kısa bir giriş cümlesine sahip olan, aynı zamanda viki sözlükte yer alamayacak (aranılan yerin sözlük değil ansiklopedi olması gerekir) bir başlık içeren maddelere denir. Giriş cümlesi kısa olan fakat içerisinde önemli listeler ve bilgi kutuları barındıran maddeler de bu kapsamda yer alır. Bu maddelerin vikipedinin Kayda Değerlik politikasına uyması gereklidir. Kısa maddeler hızlı sil politikasına alınmaz ve madde başlangıcına kısa madde şablonu konularak giriş cümlesinin geliştirilmesi beklenir.

İlgili şablon da oluşturulur ve taslak olamasa bile gerçekten içeriği önemli maddeler hızlı sil politikasından kurtulmuş olur. Bu sayede gerçekten vandalizm amaçlı açılmış ve kayda değer olmayan kısa cümleli maddeler hala daha hiçbir kritere uymadığı için silinebilir.Volkanozobut 16:55, 23 Kasım 2010 (UTC)

Bahsettiğiniz durum İngilizce Wikipedia sürümünde her madde türü ile ilgili proje sayfasında detaylı olarak tanımlanıyor. Taslak madde aynı zamanda kısa bir madde olduğu için bu şekilde yeni bir tanımlamaya ihtiyaç olmadığını düşünüyorum ama albümlerle ilgili proje sayfamız varsa veya oluşturulursa burada hangi albüm maddesinin kalite değerlendirilmesinde nasıl yer alacağı tanımlanambilir. Orası ayrı viki bizi bağlamaz diyen arkadaşlarıma da açıkça sitem ediyorum. O zaman niye bütün projelerimizi oradan örnek alıyoruz veya politika sayfalarımızı oradan çeviriyoruz? Orada uygulanmayan bir "üç cümle altı silinir" prosedürü aynı politika sayfasıyla burada nasıl uygulanıyor?--Alperen 08:58, 24 Kasım 2010 (UTC)  

Bazı SorularDüzenle

Aşağıdaki sorulara cevap arıyorum. Mantık çerçevesinde "burası bir ansiklopedi değil", "şu değil" , "bu değil" gibi bağlam dışı önermeler olmadan açıklayabilen olursa gerçekten mutlu olacağım. Zira buranın bir ansiklopedi olmasıyla kısa bir maddenin silinmesi arasında hiçbir mantık bağı yok. Lütfen salt mantığımızı konuşturarak, duygularımızdan bağımsız cevaplar verelim. (Biz senin her sorduğuna cevap vermek zorunda değiliz'i de cevap kabul etmiyorum baştan söyleyeyim).

1. Bir madde hızlı silinirken sıkça kullanılan, M1-taslak kriterini karşılamıyor gerekçesi nasıl bir gerekçe? Bu gerekçe ile maddenin üç cümleden kısa olması mı kastediliyor? Yoksa KD olmaması falan mı? Zaten diğer hızlı silme kriterleri M3,M6,M8'de falan varken "Taslak kriterini karşılamıyor" nasıl bir gerekçe ola ki? Taslak kriterini karşılamamak ne demek? Kalite sınıflnadırmasında taslağın bir altı zaten "içeriksiz" olarak geçiyor, onun da karşılığı bu madde => [1064], [1065] Objektif gerekçe nedir?" M1. Çok az bilgi taşıyan" neye göre az kime göre az? Bazı konularda bilgi bulmak gerçekten zor olduğu halde madde M1'den siliniyor veya kurallara aykırı şekilde kayıtlı kullanıcıya haber verilmeden hızlı siliniyor. Lütfen bunu açığa kavuşturalım. Özellikle Rapsar'dan bu konudaki fikrini belirtmesini rica ediyorum.

2. Hızlı sil M3'te "İçeriğe sahip olmayan maddeler silinebilir."deniyor. E o zaman içeriğe sahip olan maddeler hızlı silinemez, sadece bekletmeli silinebilir. Maddenin ansiklopedik olmadığına dair bir kanıt yoksa madde sırf kısa olduğu için silinemez. (Çok az bilgi taşıyan maddeler silinebilir, !!!dikkat!! M1, cümle değil bilgi, cümle değil bilgi, cümle değil bilgi). Bu anlamda bir oyunucunun bütün kariyerini doğum tarihini attığı gol sayısını veren bir madde nasıl M1'den silme adayı gösteriliyor? [17] Bunda hemfikir olmayan var mı?

3.Şuradaki [18] "Aynı şekilde, kısa içerikli bazı maddeler de, madde başlığını fazlasıyla iyi anlatıp, söylenecek başka şey bırakmıyorlarsa taslak sayılmayabilirler." ifadesi net anlaşılmıyor mu? Örneğin iki cümlelik bir madde şurada olduğu gibi [19] söylenecek başka birşey bırakmıyorsa bu madde artık taslak değildir dememiz gerekirken bazı arkadaşlar bu tür maddeleri nasıl silmeye aday gösteriyor?

Şimdi kurallar çok açık ve net, hala bazı arkadaşlarımız ısrarla kurallar değişmedi diye yanlış okuyarak maddelere sil şablonu koyuyor. Bunun tanımı kendi görüşlerini açıklamak için Vikipedi'yi aksatmaktır. [20] Artık şunu söylemek zorundayım, kuralları yanlış okuyup algılayarak taslak madde katliamı yapmayalım. --Alperen 10:55, 25 Kasım 2010 (UTC)

Croughton-London KuralıDüzenle

Wikipedia'nın İngilizce sürümünde taslak maddenin ne olup olmadığına dair şöyle bir makale var: [21], taslak madde kavramının madde uzunluğu ile alakalı değil, o konu hakkında yazılabilecek bilgi miktarı ile alakalı olduğunu gayet güzel açıklıyor. Örneğin makalede örnek gösterilen şu madde: [22], yalnızca 10 cümle olmasına rağmen taslak değil, çünkü ele aldığı konu hakkında hemen herşeyi anlatıyor ve bunun üstüne bilgi ilave etmek gerçekten çok zor. Bu madde dikkatinizi çekerim 10 cümle olmasına rağmen artık taslak değil (artık geliştirilebilir durumda değil). Londra'yı anlatan şu uzunluktaki madde ise görece uzun gibi görünmesine rağmen çok eksik olduğu için taslaktır. [23] Biz ne yapıyoruz? Madde geliştirilebilir durumda olduğu halde üç cümleden az diye taslak değil diyoruz. Yanısıra bizdeki tehlike şu, bir gün birisi 8 cümlelik maddeye de taslak kriterini karşılamıyor diye sil etiketi koyabilir ki bu çok komik olur çünkü sana göre 8 cümle taslaktır, bana göre değildir ama madde 8 cümle ise silemezsin ki... Aynı şekilde 2 cümle de bana göre taslaktır. Taslak olmadığını ve geliştirilemeyeceğini iddia eden maddenin silinmesini değil, maddenin start class olduğunu iddia etmelidir (diğer biçimsel ve ansiklopedik kriterleri gözardı ederek söylüyorum). Şunu söylemekte fayda var. Örneğin siz veya bir başkası o maddeyi geliştirmek istemiyor diye maddenin taslak hüviyeti ortadan kalkmaz. Bu bir temizlik veya bakım işlemi değildir. O yüzden hızlı silmeyi de gerektiren birşey değildir. Aksine böyle bir düşünce Vikipedi'yi yıkıma götürür, ben de gelişmeye müsait görmediğim maddelere sil etiketi koyarsam bu işin sonu gelmez, ansiklopedide seçkin maddeden başka madde kalmaz o zaman. --Alperen 10:08, 27 Kasım 2010 (UTC)

Şubat 2011 itibariyle taslak politikası hakkındaDüzenle

Yukarıda yazanların hepsini okumamış olmakla beraber, birçoğunu ve yeteri kadarını okuduğuma inanıyorum. Vikipedi'de maddeleri silmek için gerçek sebepler gerekir ve bunu bir hak olarak görüp kendi arzusunca kullanmak Vikipedi'nin ruhuna aykırıdır. Alperen'e katılıyorum ve belki de fazlasını bile bekliyorum. Bu açık kaynaklı, herkes tarafından değiştirilme odaklı, bunun engellenmemesi için elimizden gelenin yapılması gereken ortamda yaratılan hiçbir şey hunharca silinmemelidir. Bir madde ile ilgili 0(sıfır, zero, null) bilgisi olan bir insan o maddeyi açıp baktığı zaman 0.000000001 (milyarda bir) bilgi bile alıyorsa o madde var olmayı sürdürmelidir; elbet bir gün birisi onu daha da işe yarar hale getirir. Taslak mıdır? Belki, evet! Taslaklar silinmeli midir? Katiyen! Yani sizin kulağınıza 'Qwankido' diye bir şey geldi, hakkında hiç ama hiç bir bilginiz yok içerdiği harflerin ne oldukları haricinde; ve vikiye yazdınız. Karşınıza İngilizce vikideki bu maddenin anonim birinin yazdığı ilk hali geldi. Buradan bu kelime öbeğinin bir savaş sanatını tarif ettiğini öğrendik, bilgiyi cebimize koyduk, Vikipedi işlevini yerine getirdi. Tartışma burada çoktan ve çoktan kapanmış olmalı bu sözden sonra (bunu ukalalık olarak almayın lütfen, tabi ki benim fikrim) Üstelik ve üstelik eğer o 1 Haziran 2005 günü kişi bu maddeyi temizlenmesi üzerine ve taslak olduğu bilgisiyle işaretlemekle kalmayıp bir hafta içerisinde silseydi bakın belki de 13 Ağustos'ta bu diğer kişi maddenin o halini görüp veya bir şekilde taslaklardan veya cleanup tan listelerden görerek bu değişikliği yapamayacaktı. Sevgiler, saygılar, iyi vikilemeler. --Stultiwikiabana yaz 17:55, 8 Şubat 2011 (UTC)

Bunlarin ışığında maddede gerekli değişikliklerin yapılması gerektiğine ve artık sorulara yer kalmaması gerektiğine inanıyorum. --Stultiwikiabana yaz 18:01, 8 Şubat 2011 (UTC)

İlginç olan şu, şimdi kısa bir tanım deyince insanların aklına hemen sözlük maddesi geliyor, sözlük maddesi kısa diye ansiklopedi maddesinin kısa olamayacağı düşünülüyor (ne alakası varsa), ansiklopedi maddesi kısa olmaz denince de en az üç cümle olsun dayatması geliyor ama arkasında hiçbir rasyonel gerekçe yok. Yüzlerce örnek gösteriyoruz bakın tek cümlelik madde var diye, bu sefer de başka viki bizi bağlamaz diye bir mazeret geliyor. İyi de diyorum, o zaman neden kurallarımızı oradan çevirdik madem bizi bağlamıyor? Şimdi siz bir metnin çeviri olduğunu iddia ediyorsunuz ama metnin aslının uygulandığı yerde tek cümlelik maddelere dokunulmazken burada kıyamet kopuyor. Bir de işe duyguları karıştırmak var mesela şu: "ansiklopedinin çöp haline dönüşmesini istemiyorum!" yaklaşımı. İyi de kime göre çöp neye göre çöp? Senin çöpün bir başkasının hazinesi olabilir. Kısa bir maddenin çöp olduğu tamamen kişisel bir görüş. Hiçbir rasyonel veya teknik geçerliliği yok. O bilgiyi sileceksek önce başka yere taşımanın yollarını aramalıyız. Daha önceden de söylemiştim. Eksik çeviri ve uygulamalarla sonuca varmaya çalışıyoruz. Mesela madde taşıma, birleştirme liste haline getirmek gibi birsürü uygulama varken kolaycılık tercih edilip M1'den silelim, uğraşamıyoruz deniyor. Maddeyi eğer kayıtlı bir kullanıcı açtıysa ona sormadan, fikrini almadan doğrudan silmek kabalıktır. Açan kişi belki geliştirmek isteyecek. Ben İngilizce Wikipedia sürümünde Türkiye'nin bütün ilçelerini tek tek madde olarak açtım ve sorulan soru sadece şu, teşekkür ederiz, bunları ilerde geliştirmeyi de düşünüyor musunuz? Buradki yaklaşım ne? LÜTFEN KISA MADDE AÇMAYIN, BU DAVRANIŞTA ISRAR EDERSENİZ ENGELLENİRSİNİZ! Hoppalaaa...[24], [25] --Alperen 12:04, 6 Mart 2011 (UTC)

Taslak Olamayacak Kadar Kısa MaddeDüzenle

-Dikkat, yazının devamı yüksek seviyede provokatif düşünce içerir- Arkadaşlar dünyanın ilk genel amaçlı ansiklopedilerinden birisi olan Encyclopédie'de (yayınlanış tarihi 1751–72) yer alan bir kısa maddeyi örnek gösteriyorum: [26]. İtalya'daki bu ufacık yerleşim yerinin şu anki ansiklopedi maddesi de muhtemelen bu: [27]. Görüldüğü gibi ansiklopediye giriş kriteri uzunluk değil, bağlam. Bu da aradan 250 sene geçse de değişmemiş. Ansiklopedi kelimesini yeniden tanımlamayacağımıza göre? Bir de bu zavallı Encyclopédie maddesinin üzerinde değiştir butonu yok. Büyük şanssızlık olsa görek o dönemin insanı için. Burada da o dönemdeki arkadaşların insana ait bilgiyi nasıl sınıflandırdığını görüyoruz [28]. Bu zavallı editörlerin elinde keşke mediawiki yazılımı olsaydı da bilgiyi category:raison, category:memoire şeklinde gösterebilselerdi. Eminim ki Abano:İtalya'da ufak bir şehir yazıp kategoriyi ekledikleri zaman, taslak kriterini karşılamıyor tepkisi geldiğinde, iyi de biz öyle bir kriter koymamıştık derlerdi bugün olsa. Hala net değil mi? -Uyarı bitişi- --Alperen 20:11, 2 Nisan 2011 (UTC)

Son bir soru daha sonra vallahi konuşmayacağım. Diyelim ki siz bir gün büyük coşku ve şevk içinde üç cümlelik bir madde açtınız. Huzurla uyudunuz. Ertesi gün bir geldiniz madde yok. Sordunuz maddeyi silen hizmetliye, neden gitti bu diye. Size dedi ki iyi de madde tek cümleden ibaretti! Tartışmalardan sonra maddeyi geri getirip bir de baktınız ki arada birisi gelip (muhtemelen bir vikiperi) daha düzenli durması için maddeyi tek cümle haline dönüştürmüş. Ağlamaz mıydınız?--Alperen 20:28, 2 Nisan 2011 (UTC)

Bence son derece yeterli argümanlar sundun. Ben tamamıyla destekliyorum. Uygun görülen şekilde politikayı veya artık yönerge mi neyse, yeniden düzenleyelim. Bunun ğeşinde olduğun her an destekçinim. Ve artık karşı çıkanlar yeterli argümanlar sunmadıkça bu konunun sünmesindne rahatsız olmaya başladım. Bir an önce bu problem çözülmeli ve ilerlemenin önü açılmalı. --Stultiwikiabana yaz 15:41, 3 Nisan 2011 (UTC)

İngilizce Vikipedi'de buna benzer o kadar çok örnekle karşılaşmak mümkün ki... 1 cümlelik bir madde. Maddenin silinmesi sadece bir sefer kayda değer olmadığı için talep edilmiş, o da reddedilmiş ve madde kalmış. Ümit hiçbir zaman kaybedilmemiş. Madde oluşturulduğu 6 Haziran 2006 tarihinden beri, neredeyse 5 yıldır neredeyse aynen bu şekilde. Üzerinde kayda değer değişiklik olarak sadece bu yapılmış zaman içinde. İki kere vandalizm yapılmış, geri alınmıs ve kayda değerliği ile ilgili sadece bir şüphe notu bulunuyor. Gelişimden ümitli oldukları ve yapıcı katkıyı her zaman kabul ettikleri için, emeği hiçe saymamanın neticesinde madde bir gün tertemiz bir hal almayı bekliyor. Dolayısıyla maddeleri değerlendirirken gerekli kıstası ele almak çok önemli. Artık buna karşı çıkacak biri kalmamış olmalı. Kısa olduğu için madde silinmez. İçeriği anlamsızdır, kayda değer değildir, sadece vandalizm amaçlıdır, (bunlar bile tartışılmadan bir karara bağlanmaz) bu yüzden silinebilir; ama hiçbir zaman kısa olduğu için silinmez. Sadece bizim bugün "taslak" olarak adlandırdığımız, yakın gelecekte anlam karmaşasını yok etmesi adına umarım yeni bir şekilde adlandıracağımız etiketle işaretlenirler. Bu minvaldeki yetersiz içerikli kısa maddeler Vikipedi'de her daim olacaktır, olmaması gerektiği savunulamaz. --Stultiwikiabana yaz 15:01, 9 Nisan 2011 (UTC)

Stub, Draft, Taslak, Kütük, Koçan ve daha niceleriDüzenle

Daha önce de dile getirildi köy çeşmesi ile ilgili tartışmalarda, yine bir gündeme getirmek istedim. İngilizceye aşinalığı olanlar biliyordur, orijinal terim olan "Stub"'ın Türkçe karşılığı "Taslak" değildir. Çok uygun olmayabilecek kelime anlamı itibarıyla Stub, Kütük, Koçan, Kesilmeden/Kullanımdan Sonra Kalan Küçük Parça gibi anlamlara sahiptir. Kütük, daha genel bir terimdir aslında Stub için. Kesimden sonra ağacın kalan kısmı için kullanılır. Etkinlik biletiniz ikiye ayrıldıktan sonra sizde kalan bölüm de Stub'dır. Aynı şekilde aça aça iyice küçülen kaleminizin elinde kalan parçası da yine Stub'dır.

Vikipedi bağlamında ise Stub, şu şekilde tanımlanır:

A stub is an article containing only a few sentences of text which — though providing some useful information — is too short to provide encyclopedic coverage of a subject, and which is capable of expansion.

—İngilizce Vikipedi

Özet geçmem gerekirse, "genişletilmeye müsait olan ve yararlı bilgiler içeren kısa madde" olarak tanımlanmış.

Bizim Stub karşılığı olarak kullandığımız Taslak ise, İngilizce karşılık olarak Draft'tir. Hatta İngilizce Vikipedi'de ayrıca Draft kavramı da mevcuttur: en:Help:Userspace draft. Yani alt sayfalarımızda hazırladığımız maddeler Taslaktır, uzunluğu ne olursa olsun, zira Taslak TDK tarafından şu şekilde tanımlanmıştır:

Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz

—TDK

Büyük Türkçe Sözlük bunu söylerken, TDK Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu da "Draft" diye arattığınızda "Taslak" karşılığını verir.

Draft, önemli İngilizce sözlükler tarafından "Bir plan, belge ya da resmin gelişimindeki aşamalardan herhangi biri" ya da "Geliştirilecek olan bir şeyin temsili" olarak tanımlanmıştır. Yani tam da alt sayfalarda hazırlanan maddelerdir Taslaklar. Taslağın günlük kullanımımızda da yeri vardır. "Metin taslağı", "kanun taslağı" gibi ibareleri her gün duyarız. "Kanun taslağı" ile kast edilen "kısa kanun" değildir hiçbir zaman, yukarıda ifade ettiklerimdir.

Bu bağlamda Taslak teriminin yerine Stub için bulacağımız alternatif bir terimin kullanılmasının gerektiğine inanıyorum. Bunu yapmamız halinde taslak maddelerle ilgili diğer sıkıntıların da önüne geçilebileceği, en azından algısal bağlamda ilerleme kaydedebileceği inancındayım.

Aklıma bir alternatif geliyor mu tatmin edici? Gelmiyor. Sırf bu kısırlık nedeniyle bu çağrımın sonuçsuz kalması da olası elbette, belki de muhtemel bile diyebiliriz. Ancak teati ile daha sağlıklı bir sonuç elde edileceği görüşündeyim. Akıl akıldan üstündür, malum. Argüman bazında herhangi bir itiraz gelmez ve güzel bir alternatif bulunursa yararlı olur. Bulunamazsa mecburiyetten devam ederiz. İtiraz gelirse de konuyu masaya yatırır, birbirimizin fikirlerinden istifade ederiz.

Vito Genovese 22:47, 7 Nisan 2011 (UTC)

Bence kesinlikle adının değişmesi gerek. Umarım geniş bir katılımla gerekli uzlaşmayı sağlayarak en uygun adlandırmayı yaratırız. --Stultiwikiabana yaz 15:31, 9 Nisan 2011 (UTC)
Taslak isminin değişmesi teoride mümkün olsa da pratikte pek mümkün olmayacak. Bunu değiştirmeye kalksak yıllar sonra bile izlerini göreceğiz :). Ayrıca gerçekten de başka bir karşılık benim de aklıma gelmiyor. Mesela bizde buna en yakın anlamlı kelime "Bir şeyin küçüğü veya onu andıran bir parçası" veya "tomurcuk" anlamına gelen "cücük". Ama bu madde bir cücüktür ifadesini maddelerin altında düşünemiyorum bile :). Bu yüzden yapılması gereken şey taslak kelimesinin Vikipedi'de günlük hayatta kullandığımızdan farklı anlama geldiği ve tamamlanmaya yakın bir dokümanı asla ifade etmediği yönerge sayfasında açıkça vurgulanmalıdır. Hatta bu yüzden -taslak kelimesi "kanun taslağı" veya "hikaye, roman taslağı" gibi algılanmamalıdır- ifadesi veya buna yakın bir örnek/ifade yönerge sayfasında mutlaka yer almalıdır.--Alperen 09:05, 10 Nisan 2011 (UTC)
Evet, bu değişiklik olamayaacksa en azından net bir şekilde bu ibare bulunmalı. --Stultiwikiabana yaz 15:41, 10 Nisan 2011 (UTC)
Google Translate'ten çok ilginç bir çeviri önerisi geldi :). Kırıntı madde veya madde kırıntısı. [29]. Bu madde henüz bir kırıntı halindedir. Maddeyi geliştirerek Vikipedi'ye yardımcı olabilirsiniz. (Kulağa hoş geliyor).Diğer dilleri de araştırıyorum. Başkaca anlam ifade eden bir karşılık bulursam yine yazacağım.--Alperen 10:01, 17 Nisan 2011 (UTC)

Dünya Taslaklar İçin Ne Demiş?Düzenle

Ufak bir araştırma yaptım ve sonuçları burada:

Arapça'da tohum [30]

 • Burada madde başlangıcı:[31]
 • Burada eskiz anlamına geldiğini düşündüğüm sketch[32]
 • Burada neden ekşiszölükten bahsettiğini anlamadım (ahahah :))) [33]
 • Bu arkadaşlar kütük demiş galiba:[34]
 • Kılıf :) Maddeyi kılıfına uydurmak.[35]
 • Bunlar iyice uçmuş:[36]
 • Kroki madde (hmmm...)[37]
 • Embriyo madde (gerçekten çok ilginç ve mantıklı) [38]
 • Tomurcuk madde! Aman tanrım! Resme ve açıklamasına bakın![39]
 • Burada sanırım taslak maddelerin alay edilen çirkin ördek yavrusu kıvamında olduğundan dem vurularak bir miktar edebiyat yapılmış, tomurcuk tanımlaması yapılıyor. [40]
 • Bunun dışında çoğu yerde sanırım stub -stub olarak kaldığından- çevirisi de saplama olarak dönüyor. Özellikle şuradaki "kriterleri saplama (!)" başlıklı "saplama kriterlerini" herkese tavsiye ediyorum, başlığın veya konunun sadece bir cümlelik tanımı denmiş:))[41]

Özellikle İtalyanca Vikideki Örnekler başlığı oldukça dikkatimi çekti. Neden? Hangi kısa maddelerin taslak olacağına, hangilerinin olamayacağına dair birkaç ayırdedici örnek sunulmuş. Orayı da bizdeki yönerge sayfasına adapte etmeyi düşünüyorum. [42]--Alperen 11:08, 17 Nisan 2011 (UTC)

Yeni metin yerine yerleştirilmeden önce dilerseniz yeni bir adlandırma üzerinde de anlaşabiliriz. Veya metin yerine konduktan sonra tartışma sayfasında da yapabiliriz bunu, hem de taslak maddelerle ilgili fikrimiz ve zikrimiz çağdaşlaşmışken bu yeni isimle bunu tam manasıyla bir dönüşüm haline getirebiliriz. Değiştirmek bayağı güç olacağa benzer. Yine de yapıldıktan sonra alışması bence zor olmayacaktır. Uygun bir isim bu süreçte çok faydalı olacaktır. Keşke üzerinde anlaşabileceğimiz bir adlandırma bulabilsek. --Stultiwikiabana yaz 16:55, 15 Mayıs 2011 (UTC)
Yalnız Macarca meme değil, budak demiş. Google Çeviri'nin azizliklerinden biri o da :)
Taslak tanımının değişmesi için bütün topluluğun fikrinin alınması gerekir. Çünkü oldukça genel ve kapsamlı bir değişiklik olacaktır. Yine sitenotice ile sitemizin tepesinden duyurusu yapılabilir ama bunun alışkanlık haline gelmesi de iyi olmayacaktır :). Ben taslak terimi ile devam edilmesi fakat algının değişmesi gerektiği kanaatindeyim. --Alperen 06:15, 17 Mayıs 2011 (UTC)

Yeni Metin ÖnerisiDüzenle

Taslak madde yönergesinin yeni halini şu sayfada [43] yeni yönerge metni olarak teklif ediyorum. Yeni yönerge metni taslak türlerinin oluşturulması, kategorilendirilmesi gibi konuları da daha iyi açıklıyor ve olası anlaşmazlıklarda dikkate alınması gereken konulara da değiniyor. --Alperen 12:23, 16 Nisan 2011 (UTC)

Bence uygundur. Ben de taslak sınıflandırmaya dair çalışmaları bitiriyim hızlıca o zaman sayfadaki en:Wikipedia: WikiProject Stub sorting/Proposals gibi iç bağlar anlam kazansın.--Duke ϡ»» ileti ^^ 22:40, 16 Nisan 2011 (UTC)
 • Bence gayet uygun. Bende sayfayı biraz süsleyeyim :) Emperyan-ileti 21:05, 28 Nisan 2011 (UTC)
 • Daha önceden incelemiştim zaten, büyük bir sorun göremiyorum. --82 ~145 ileti 18:51, 12 Mayıs 2011 (UTC)
 • Uygundur. Özellikle her kısa maddenin taslak olmadığını anlatan resim çok iyi olmuş. Elinize sağlık--Szoszvmesaj 19:19, 14 Mayıs 2011 (UTC)
Yalnız o grafik şunu anlatıyor yanlış anlama olmaması için tekrar edeyim: "Madde hakkında yazılabilecek şey zaten az ise madde gerçekten kısa bile olsa artık taslak değildir, taslak olma durumunu geçmiştir". Coğrafya dersindeki bağıl nem mutlak nem ilişkisi gibi :) Umarım bu şekilde anlaşılmıştır.--Alperen 19:48, 14 Mayıs 2011 (UTC)

İlgilenen herkes uygun olduğunu belirtmiş sanırım. Ben de zaten uygun olduğunu düşünüyorum. --Stultiwikiabana yaz 16:51, 15 Mayıs 2011 (UTC)

 • Gayet uygun.--Rapsar 12:20, 18 Mayıs 2011 (UTC)
 • Gözüme çarpan bir problem olmadı. Elinize sağlık. --Sayginer 12:27, 18 Mayıs 2011 (UTC)

Herhangi bir hizmetli veya bürokratın (yanlış görmüyorum değil mi), yani deneyimli olduğu öngörülern bir kullanıcının yorum yapmaması neticesinde kendimi yeni yönergeyi yerleştirmekten alıkoyuyorum. Ama hizmetlilerin veya bürokratların özellikle köy çeşmesini takip ediyor olduklarını veya ediyor olmaları gerektiğini düşünürsek, en geç 1 hafta içinde içerisinde yeni yönergenin yerini almasının bir sakınca doğrumayacağını düşünüyorum. Tek derdim "taslak madde" yerine yeni bir kelime bulma meselesi. Ama onu da sanırım sonraya ertelemek gerekecek. --Stultiwikiabana yaz 12:13, 23 Mayıs 2011 (UTC)

Ben de onların yorumlarını bekliyorum ama sanırım bir süre sonra metni değiştirip uygun görmedikleri yerleri düzenlemelerini istememiz gerekecek. Diğer türlü zaman kaybı oluyor.--Alperen 19:12, 23 Mayıs 2011 (UTC)

Yeni yönerge metnine temel bir itiraz gelmediği için eski metinle değiştirdim.--Alperen 08:52, 28 Mayıs 2011 (UTC)

Ellerin dert görmesin allah da razı olsun. 88.234.200.74 16:28, 28 Mayıs 2011 (UTC)

Çeviri sayfasıDüzenle

Bu çeviri sayfasıyla geçmişlerinin birleştirilmesi iyi olmaz mı aslında? Yoksa böyle şeyleri yapmıyor muyuz? Yapmayacaksak da silelim öbür sayfayı. =) --Stultiwikiabana yaz 18:25, 7 Haziran 2011 (UTC)

Evet, iyi olurdu.--Alperen 20:05, 7 Haziran 2011 (UTC)

İtalyanca Viki'deki ÖrneklerDüzenle

İtalyanca Viki'den şu sayfadan [44] hangi kısa metinlerin taslak olabileceğini gösteren şu örneklerin Taslak yönergesine eklenmesini teklif ediyorum.

Hangi kısa maddelerin taslak olacağı, hangilerinin olmayacağını ayırtetmek için şu örneklere bakılabilir.

Kabul edilebilir taslaklar:

Ludwig II (25 Ağustos, 1845 - 13 Haziran 1886) Bavaria kralıdır. 10 Mart 1864 ve 13 Haziran 1886 tarihleri arasında tahtta kalmıştır.

Joe Frazier, (Beaufort , 12 Ocak 1944) Amerikalı boksördür. Kariyeri boyunca ağırsiklet boks şampiyonu olarak yarışmış ve Olimpiyat madalyası kazanmıştır.

Pomp, Oristano iline bağlı 303 nüfuslu bir şehirdir.


Geçersiz metinler

Ludwig II, Bavaria kralı olup peri masallarında da geçer, komplo kurbanı olup öldürülmüştür.

Joe Frazier ( Beaufort , 12 Ocak 1944 ) Amerikalı boksör.

Joe Frazier büyük bir boks şampiyonudur.


--Alperen 17:01, 8 Kasım 2011 (UTC)

Köy çeşmesinde arşivlenen tartışmaDüzenle

Taslak şablonlarını kaldıralım (Arşiv Ocak 2013). — Pınar (mesaj) 03:00, 14 Aralık 2013 (UTC)

Maddelerde taslak şablonu konma yeriDüzenle

Taslak ibaresini başa koysak, okuyucular görse Viki hakkındaki negatif görüşleri de zayıflatmaz mıyız? Bilinir yani daha üzerinde çalıştırılarak bir şeye benzetilmeye çalışıldığını. Bunun aksi için sebep ne ola ki? :/ --Stultiwikiabana yaz 22:13, 8 Mayıs 2015 (UTC)

Bence alta yazılması daha uygun. Çünkü taslak maddeyi okuduktan sonra o şablonu görmek .. Ne diyeyim, hoş oluyor.. --Zebraacıkmsj 11:28, 9 Mayıs 2015 (UTC)

Altta veya üstte değişik şablonlar var. Mesela uyarı şablonlarının en başta olmasının okura karşı daha metnin başında görevini yapıyor olması gerekli, bu yüzden en başta, bir mantığı var. Taslak şablonlarının altta veta üstte olması çok önemli değil ama şahsi görüşüm okura daha metnin başından okuduğunun aslında bir taslak/tasarım/eskiz vs. olduğunun gözüne sokulmasını özellikle vikipediye yabancı okurlar için doğru bulmuyorum. Bu yüzden altta olması daha iyi gibi, zaten tahminim 50-70 bin maddenin üzerinde şablonları taşıyan taslak madde mevcut belki daha fazla. Ama öte yandan Rapsar'ın söylediği gibi toptan taslakları kaldırmak da iyi olabilir diye zaman zaman düşünüyorum...Vikiçizer (mesaj) 18:03, 9 Mayıs 2015 (UTC)

İkinci söyleminiz akla yatkın, Rapsar'la paralel. Yani her mükemmel olmayan maddeye taslak diyormuşuz gibi bir hava hakim. Halbuki mükemmel olanlar zaten seçkin maddeler, ya da kaliteli maddeler. Taslak madde bir an önce geliştirilmediği takdirde silinmeye mahkum madde olmalı bence de. Yani kısacık diye hemen silinmemeli, bir cümle dahi yeterli. Kayda değerse gelişmesi beklenmeli. Atıyorum 1 ay gelişmezse hızlı silinebilir direkt. Ama zaten kapsamını buna indirgersek gerçekten taslak şablonunu hakeden maddelerde bulunur şablon, bu noktada da zaten altta veya üstte bulunması farketmez, direkt görünür. Bir yandan, taslak sayısı bahsedilen miktardaysa zaten elbette bu değişiklik faydadan uzakaşıyor. --Stultiwikiabana yaz 23:10, 13 Mayıs 2015 (UTC)
"Taslak madde" proje sayfasına geri dön.