Vikipedi tartışma:Adil kullanım

Telif Hakları Genel Müdürlüğünden gelen cevabî yazıDeğiştir

15/09/2013 tarihli başvurunuz incelenmiştir.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 1/B maddesinin (a) bendi uyarınca, sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleri eser olarak Kanun kapsamında korunmaktadır.

Kanunun 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrası “Fikir ve sanat eserleri üzerinde sahiplerinin mali ve manevi menfaatleri bu kanun dairesinde himaye görür.” hükmünü haizdir. 5846 sayılı Kanunun 13 vd. maddelerinde hak sahiplerinin mali ve manevi hakları hükme bağlanmıştır. Manevi haklar; umuma arz salahiyeti (md.14), adın belirtilmesi salahiyeti (md.15), eserde değişiklik yapılmasını menetmek (md.16) olarak düzenlenmiştir. Mali haklar ise; işleme hakkı (md.21), çoğaltma hakkı (md.22), yayma hakkı (md.23), temsil hakkı (md.24), umuma iletim hakkı (md.25), pay ve takip hakkıdır (md.45). Bu kapsamda koruma süresi devam ettiği sürece bir eserin umuma arz edilmesi, değiştirilmesi, işlenmesi, çoğaltılması, yayılması, temsil edilmesi veya umuma iletilmesi hakkı münhasıran eser sahibine ait olup bu hakların kullanımı için eser sahibinin yazılı izninin alınması zorunludur. Eser sahibinden izin alınmaksızın eserin aslının veya kopyalarının çoğaltılması, yayılması, internet üzerinden erişime sunmak suretiyle umuma iletimi fiili, eser sahibinin haklarını ihlal etmekte olup hak sahiplerinin şikayeti üzerine hukuki ve cezai takibat başlatılmasına neden olabilmektedir. Dolayısıyla 5846 sayılı Kanun’da gereğince bir eserden her ne şekil ve tarzda olursa olsun faydalanma hakkı, münhasıran eser sahibine ait olup eserin kullanılabilmesi için kural olarak eser sahibinin izni gerekmektedir. Ancak, 5846 sayılı Kanunun 30 uncu ve 40 ıncı maddeleri arasındaki maddelerde ve Ek-11 inci maddede, kamu düzeni, kamu menfaati, şahsi menfaat gibi gerekçelerle bazı hallerde, bir eserden, eser sahibinin izni olmaksızın faydalanmaya imkan sağlayan istisna hükümleri yer almaktadır. Bu kapsamda, yukarıda belirtilen maddelerde belirtilen kullanımlar bakımından, eser sahibinin izninin alınması zorunluluğu bulunmamaktayken, Kanunda öngörülen istisna hükümlerinde belirtilen haller dışındaki kullanımlar bakımından veya bu istisna maddelerinde belirtilen şartların karşılanmaması durumunda eserden faydalanılabilmesi, eser sahibinin iznine bağlıdır. Bilgilerinizi rica ederim.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Telif Hakları Genel Müdürlüğü

E-postanın orjinaline ulaşabilmeniz için drive'a attım. Buradan ulaşabilirsiniz. Sanırım biraz yuvarlak laflar etmişler. --i.e.msj 11:08, 23 Ekim 2013 (UTC)
 • Özellikle eser sahibinin izni olması gerekliliğine vurgu yapılması önemli bir husus. Bu bildiriden anladığım kadarıyla kanunlar, Vikipedi için adil kullanımı imkansız kılmıyor olabilir. Herkes bu yönde bir izlenim edindiyse, sanırım tartışma ciddi bir ilerleme kaydetmiş oluyor. --bermanya 19:16, 23 Ekim 2013 (UTC)
Birisi bir şeyler söylesin diye bekliyordum. Gerçekten Berm bana da, sanki olmaz, olmaz değil diyorlar gibi geldi. Yani sorun yok gibi. Ama bir kaç yorum daha bekliyorum, bunun altına. --i.e.msj 15:14, 24 Ekim 2013 (UTC)
 • Benim anladığım kadarıyla genel müdürlükte uzman veya uzman yrd. olarak çalışan bir arkadaşımız "sanırım konuya pek hakim olamadığından" ilgili maddeleri ve istisnaları belirtmekle, yani önümüze bir paragraf halinde maddeleri sıralamakla yetinmiş gibi gözüküyor. Keşke konuya daha hakim birisi hepimizin bildiği bu maddeleri önümüze sermek yerine "konunun içtihatlara intikal" etmiş halini de belirterek yerinde bir açıklama yapmış olsaydı. Bu açıklamayı iki bölümde ele alırsak; ilk bölümde, telif hakkı saklı içeriği kullanabilmeniz için eserin yaratıcısından izin alınması gerekmekte vb. düzenlemeler ifade edilmiş. Ki bu bölümü dayanak aldığımızda adil kullanım dosyası kullanmamız yasal gözükmüyor. Zaten bizler de bunun farkında olarak istisnalara ihtiyac duymaktayız. İkinci bölümde ise işte bu istisnalar belirtilmiş. Ancak ifade edilmiş olan istisnalara ilişkin maddeler bizi kapsamıyor. Zira söz konusu m.30 adli ispata ilişkin serbestliği; m.40 ise umumi mahallerde temelli kalacak olan güzel sanat eserlerini, eser sahibinin adını belirterek yaymanın serbest olduğunu; EK 11 ise engelliler için istisnaları ifade etmektedir. Kısacası bu açıklama bizlere ne adil kullanıma ilişkin dosyaları kullanabileceğimiz ne de kullanamayacağımıza ilişkin bir çıkarım sunmamamaktadır. İncelemeelamani'na göstermiş olduğu emek için kendi adıma çok teşekkür ederim. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi telif hakları konusunda çalışmalar yapmış bir avukattan bilgi isteyelim diye düşünüyorum. Zira şu noktadan sonra adil kullanıma ilişkin dosyaları ancak içtihatlar yoluyla kullanabileceğimizi düşündüğümden ve bu konuyla ilgili içtihatlara hakim birisinden bilgi almalıyız diye düşünüyorum. Örneğin bu makaleyi yazan avukat ile iletişime geçebiliriz. Son olarak WMF'ye 4 gün önce yeniden mesaj attım. Hala konuyu görüştüklerini ve cevap vereceklerini yazıyorlar. Beyazmavi ileti 01:28, 27 Ekim 2013 (UTC)
Görüşüne sağlık. Bir de WMF'den cevap gelsin. Buna göre bir rota belirleriz bence.--i.e.msj 10:55, 27 Ekim 2013 (UTC)
 • 5846 sayılı yasanın 33. maddesi gayet açıktır. Kâr amacı gütmeksizin ve kaynak göstermek şartı ile eserlerden alıntı yapılabilir. Teknograg (mesaj) 20:08, 5 Ocak 2014 (UTC)

WMF'den gelen açıklamaDeğiştir

Turkish Wikipedia and Non-Free Content

The Turkish Wikipedia community is presently discussing plans to implement an Exemption Doctrine Policy (“EDP”). An Exemption Doctrine Policy is a voluntarily-adopted project-specific policy governing the upload and use of copyrighted material on the project. An EDP permits the upload and use of copyrighted material, regardless of its licensing status, as long as such material can be legally used under the laws of the United States and of the country or countries where the content is predominantly accessed (in this case, Turkey). Thus, in order for the Turkish Wikipedia community to adopt an EDP that adheres to the restrictions imposed under Turkish copyright law, it must first ascertain which uses of copyrighted content are permitted under Turkish law. Please note that while the Turkish Wikipedia community should also analyze whether particular uses of copyrighted materials are permitted under US copyright law, the preliminary research presented here is limited to addressing aspects of Turkish copyright law.

1. Introduction


Limitations on the exclusive rights afforded to copyright holders are primarily discussed in articles 34, 35, and 37 of Turkey’s Law on Intellectual and Artistic Works (“Law 5846”).[1] These limitations, discussed in greater detail below, provide some clarity as to which uses of copyrighted material are permitted under Turkish law.

Preliminary research indicates that Turkey does have copyright limitations[2] that are similar to certain elements of the United States’ fair use doctrine, and which should apply to allow for uses of copyrighted content to a similar extent as that permitted on English Wikipedia. Specifically, Turkey has a copyright exception that allows for uses dedicated to educational purposes, an exception that permits for quotation, and an exception that permits for news reporting, each of which could be found to allow for the use of copyrighted content on Turkish Wikipedia, subject to certain restrictions.

Please note that I am not a lawyer, and am most certainly not a Turkish lawyer. This post is NOT legal advice, but rather a presentation of basic background research in order to provide a starting point for the community’s discussion.

2. ARTICLE 34 – Exception for Educational Purposes


Article 34 of Law No. 5846 limits the right of authors[3] to prohibit uses of their works in educational contexts. The Article makes it “free to create selected or collected works, which are (1) dedicated to educational purposes, (2) by way of making quotations (3) in an amount justified by the purpose, from published musical, literary and scientific works and works of fine arts that are made public.”[4] This freedom must (4) “not be used in a way which would prejudice the legitimate interests of the author without good reason.” [5] The use must also (5) not “conflict with the normal exploitation of the work.[6] Finally, the name of the work and the name of the author must be (6) cited in the “customary manner[7] [numbering and emphasis added].

2.1. “Dedicated to educational purposes”

In order for a use to be found to have an educational purpose under Turkish copyright law, it is critical that the use not have a profit incentive.[8] We are not aware of any Turkish cases or pronouncements that have specifically delineated further criteria for determining whether a use qualifies as being “dedicated to educational purposes.”[9] Local counsel would be better positioned to provide more definite advice on this point. However, absent evidence to the contrary, there appears to be a very strong argument that contributions to Turkish Wikipedia should qualify as uses dedicated to an educational purpose because the goal of Wikipedia is to provide free, educational content to the public.

2.2. “Quotations”

The term “quotation” colloquially identifies an excerpt of writing or speech that is attributed to the author or speaker. However, Article 34 specifically contemplates quotations of musical works and works of fine art, thus it is evident that the term “quotation” encompasses the notion of excerpts across various media (e.g. sampling, snippets, abbreviations) and not merely quotations of speech or text.[10]

2.3. “In an amount justified by the purpose”

The size and extent of the quotation permitted in the context of Article 34 is somewhat ambiguous. Some guidance is offered by Article 34’s balancing test, requiring that the quotation be “in an amount justified by the purpose.” Though we have not found evidence of how this test has been applied by Turkish courts, this limitation also exists under the United States fair use doctrine, and has been applied to require that the amount of copyrighted material used be no greater than necessary to serve the permissible purpose. For example, generally one may not appropriate an entire copyrighted work. If you were publishing a blog post about a song, it may be appropriate to feature a snippet of the song for the purpose of presenting a specific feature or segment of the song that you are commenting on. However, were your blog post to feature a copy of the entire song, it would consume the market for the copyrighted work, because people interested in hearing the full song could fulfill this interest just by going to your blog post without being required to pay for the privilege of having access to the copyrighted work.[11]

2.4. The use must not prejudice the legitimate interests of the author.

The question of whether a use “prejudices the legitimate interests of the author” is asking whether the use is one that the author should be entitled to object to.[12] The rights specifically provided for in Law No. 5846, Articles 13 through 25 present examples of legitimate interests that an author would be entitled to object to.[13] For instance, copyright holders have a legitimate interest in controlling how their work will be commercially used or adapted. An adaptation of an author’s tv show into a board game without authorization would prejudice the author’s legitimate interest in exercising his derivative work rights.[14] Conversely, publication of an email that contains newsworthy evidence of criminal activity despite the author’s assertion of copyright would not prejudice the author’s legitimate interests.[15]

2.5. The use must not conflict with normal exploitation of the work.

A determination as to whether a use “conflicts with the normal exploitation of the work” generally turns on whether the use is of a kind that the author would ordinarily receive compensation for under a licensing arrangement. For example, if one were to imprint t-shirts with a band’s album cover and proceed to sell them without permission, it would displace the author’s right to demand a fee and to profit from that commercial activity. However, were one to feature a thumbnail image of a band’s album cover in an article about the album, the copyright holder would not ordinarily expect to realize a profit from such a use.[16] The point here is that exceptions to copyright protection are intended to permit for particularized uses of copyright work, and are not intended to destroy the value of the copyright holder’s rights.

2.6. The name of the work and the author must be cited in the customary manner.

To cite a work in the “customary manner” is a context-based determination. For instance, in most documents (as with the case of Wikipedia articles), it is customary to cite works through use of footnotes, providing sufficient information to identify the source (typically including: the name of the author, the name of the work being cited, and a page number or like information indicating where the quote may be found). Thus, it should be possible for the Turkish Wikipedia community to fulfill this requirement simply by citing the copyrighted material as it would any other source.

3. ARTICLE 35 – Quotations Exception


Many copyright acts refer to a right of quotation;[17] Turkey’s laws are no exception. Article 35 of Law No. 5846 permits quotations of a work to be used in two scenarios that could apply to Wikipedia, which are addressed in turn below.

3.1. Quoting passages of a public work in an independent literary or scientific work.

Article 35 permits "quoting a few sentences or passages of a work made public, in an independent literary or scientific work."[18] In this context, “literary and scientific works” are defined as

“[w]orks that are expressed by language and writing in any form, [19] and computer programs expressed in any form together with their preparatory designs, provided that the same leads to a computer program at the next stage”; or

“All kinds of technical and scientific photographic works, all kinds of maps, plans, projects, sketches, drawings, geographical or topographical models and similar works, all kinds of architectural and urban designs and projects, architectural models, industrial, environmental and theatrical designs and projects, lacking in aesthetic quality.” [20]

Considering that “works that are expressed by language and writing in any form” is a sweeping category, Turkish Wikipedia content appears to fall within the definition of “Literary and Scientific Works.” This means that the Turkish Wikipedia community can likely use quotes from published copyright works on Turkish Wikipedia.[21]

However, it should be noted that Article 35 requires proper attribution of the quoted material, specifically requiring that such attribution be made in a "manifest way.”[22] In the case of scientific works, attribution must "mention not only the name of the work and the author but also the passage from which the quoted part has been taken."[23]

3.2. Reproducing public works of fine art.

Article 35 also permits "quotations of a work" through the reproduction of "works of fine arts that have been made public and other published works, in a scientific work for the purpose of explaining its content and to the extent justified by such purpose."[24] This means that the Turkish Wikipedia community should arguably be able to use reproductions of works of fine art to the extent necessary to explain the contents of a particular Turkish Wikipedia article.

It is worth noting that it in this context, it appears the meaning of "quotations of a work" is intended to encompass parts of or entire works of fine art.[25] Similarly, quotations under this exception require that attribution be made in a “manifest way” as explained in the previous subsection.[26]

4. ARTICLE 37 – Exception for News Reporting


Article 37 of Law No. 5846 additionally limits the exclusive rights of copyright holders. This exception has limited applicability, but is generous in the uses it permits where it does apply. The Article provides that:

“It is permitted to record parts of an intellectual or artistic work on devices enabling the transmission of signs, sounds and/or images in relation to current events, provided that this has the nature of news and does not exceed the limits of giving information. The reproduction, distribution, performance and broadcasting by devices such as radio and television of passages quoted in such a manner are free. This freedom may not be used in a way which may prejudice the legal interests of the right holder or which may conflict with the normal exploitation of the work (italics added).” [27]

Not all Wikipedia articles concern “current events,” but many do. The Turkish Wikipedia community might consider adopting an EDP that endorses particularly liberal re-use of copyrighted works in the limited context of articles that concern current events.

The qualification that the subject must have “the nature of news” would appear to resonate with notions of privacy and Wikipedia’s general policy of only permitting articles to be written on notable subjects. For instance, the contents of your non-famous neighbor’s diary - though undoubtedly comprising “current events” - are not newsworthy and do not belong in a Wikipedia article. Conversely, the erection of a public statue is a notable event for which Article 37 should arguably apply.[28]

The requirement that the use must “not exceed the limits of giving information” is a limitation already imposed by Wikipedia’s core principles. To expand upon the previous example, putting a low-resolution photo of a newly-erected statue on Wikipedia for the purpose of illustrating an article regarding the statue and its reasons for being erected should arguably not be found to “exceed the limits of giving information.” Conversely, selling postcards with a photo of the statue on them would exceed the limits of that purpose.[29]

Ultimately, where the subject of an article properly concerns newsworthy current events, Article 37 offers assurance that ordinary journalistic uses of copyrighted media would be tolerated under Turkish copyright law.

5. Regarding Non-Turkish Works


Per Wikimedia’s policy, if a project does not have an EDP in place, the project is “expected to host only content which is under a Free Content License, or which is otherwise free as recognized by the ‘Definition of Free Cultural Works.’”[30] In other words, without an EDP in place, “fair use” of copyrighted content is not permitted on the Wikimedia projects.

The purpose of an EDP is to allow for specific uses of copyrighted works to the extent permitted by United States law and the laws of the country or countries where the project content is predominantly access (in this instance, Turkey). The copyright limitations under United States law are quite extensive, allowing for very permissive use of copyrighted works, as reflected in the English Wikipedia Exemption Doctrine Policy. As discussed in the sections above, Turkish law has a number of copyright limitations that should permit for “fair uses” of copyrighted content.[31] However, to the extent Turkish copyright law permits for less in the way of “fair use” than United States copyright law, this restrictiveness must be applied to all content on Turkish Wikipedia, even if the use of the content would be permitted in the content’s country of origin.

6. Conclusion


In conclusion, there is much evidence suggesting that the Turkish Wikipedia community may fashion, at their discretion, an EDP that would allow for extensive use of copyrighted material in the context of embellishing and informing educative and news-oriented articles.

As a reminder, any EDP must also comply with United States law. Each work must be evaluated on a case-by-case basis due to the complexity of United States and Turkish copyright law, and the community should take care to label non-free works accordingly in order to protect re-users from accidental infringing re-use.

Before proceeding with the adoption of an official EDP, it is advised that the Turkish Wikipedia community obtain the opinion of Turkish counsel. A Turkish attorney will be better able to address important questions of Turkish law, such as: whether Wikipedia contributions qualify as being “dedicated to educational purposes”; limits as to the amount of content that may be included in a “quotation”; what constitutes the legitimate/legal interests of an author; whether the definition of “literary and scientific works” has been interpreted narrowly by Turkish courts; and whether there are any specific delimitations for terms like “current events.”


Dashiell Renaud, Legal Intern

Michelle Paulson, Legal Counsel

References


 1. ^ 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (Turkish Law on Intellectual and Artistic Works) of 5 December 1951, as last amended by Law No. 4110 of 7 June 1995 and Law No. 4630 of 21 February 2001 (Turkey).
 2. ^ “Copyright limitation” is the term used to describe a law that limits a copyright holder’s exclusive right to exploit a copyrighted work. The “fair use” doctrine is an example of a copyright limitation. Sections 2, 3, and 4 of this post discuss copyright limitations enumerated under Turkish law.
 3. ^ In this context, the term “author” is synonymous with “copyright holder” and the term “author,” as used throughout this post, refers exclusively to the copyright holder in the work being re-used or exploited.
 4. ^ Law No. 5846, Art. 34.
 5. ^ Law No. 5846, Art. 34.
 6. ^ Law No. 5846, Art. 34.
 7. ^ Law No. 5846, Art. 34
 8. ^ See Raquel Xalabarder, Study on Copyright Limitations and Exceptions for Educational Activities in North America, Europe, Caucasus, Central Asia, and Israel at 94 (2009).
 9. ^ One might argue that “uses dedicated to educational purposes” should be narrowly interpreted to apply only to uses on behalf of traditional educational institutions. However, the decision of the Grand National Assembly of Turkey to use the broader term “educational purposes” rather than the narrower term “educational institutions” (as used elsewhere in Law No. 5846) suggests otherwise. Law No. 5846 has two Articles that concern copyright limitations for educational purposes. The first, Article 33, explicitly references “educational institutions” and “face-to-face instruction.” Specifically, the Turkish version of Article 33 reads “tum egitim ve ogretim kurumlarinda, yuzyuze egitim ve ogretim” (or “all educational institutions for the purpose of face-to-face education” in the English translation). The second, Article 34, instead concerns “objectives dedicated to education.” The original text reads “hal ve vaziyetinden egitim ve ogretim gayesine tahsis edildigi anlasilan” (or “dedicated to educational purposes” in the English translation). While Article 33 would likely not apply to Wikipedia contributions for the reason that there is no face-to-face instruction, and because Wikipedia is not a traditional educational institution, Article 34 uses distinguishable, broader language that should encompass contributions to Wikipedia, because it is activity dedicated to an educational purpose.
 10. ^ Law No. 5846, Art. 34.
 11. ^ This is merely a hypothetical example, not based in case law. We do not have evidence of how this requirement has been interpreted by Turkish courts.
 12. ^ This interpretation is derived from principles of United States and international copyright law. We do not have evidence of how Turkish courts have applied this restriction in practice.
 13. ^ E.g., right of first publication, authority to designate the name of the work, and authority to prohibit modification. Law No. 5846, Arts. 14, 15, and 16.
 14. ^ ‘’Castle Rock Ent., Inc. v. Carol Pub. Group, Inc.’’, 150 F.3d 132 (2d Cir. 1998) (holding that an unlicensed Seinfeld trivia quiz book infringed the copyrights in the show).
 15. ^ See James Gibson, ‘’Once and Future Copyright’’, 81 NOTRE DAME L. REV. 167, 216-220 (2005).
 16. ^ These are merely hypotheticals posed for the purpose of fleshing out this concept and are not grounded in facts from actual cases. We have not found any evidence of how this clause has been interpreted by Turkish courts.
 17. ^ See, e.g., Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las Disposiciones Legales Vigentes sobre la Materia (Revised Law on Intellectual Property), art. 32 (R.D.L. 1996) (Spain); Chosakuken Ho (Japanese Copyright Act), Law No. 48 of 1970, art. 32 (Japan); Code de la Propriete Intellectuelle (Intellectual Property Code) Art. L. 122-5 (1992) (France).
 18. ^ Law No. 5846, Art. 35.
 19. ^ “Herhangi bir sekilde dil ve yazi ile ifade olunan eserler” in the original Turkish. Law No. 5846, Art. 2.
 20. ^ Law No. 5846, Art. 2.
 21. ^ For a discussion of the meaning of “quotation” in this context, see Sections 2.2 and 2.3 above.
 22. ^ Law No. 5846, Art. 35.
 23. ^ Law No. 5846, Art. 35.
 24. ^ Law No. 5846, Art. 35.
 25. ^ See Section 2.2 "Quotations" above. We have not found evidence of whether Turkish courts have permitted including an entire work in a “quotation” or only a part of a work.
 26. ^ Law No. 5846, Art. 35.
 27. ^ Law No. 5846, Art. 37. For a discussion of what is meant by “prejudice to the author’s interests” and “conflict with normal exploitation of the work,” see Sections 2.4 and 2.5 above.
 28. ^ These are merely examples presented for the purpose of guessing how a Turkish court would apply this principle, and are not based in case law. We have not found evidence of how Turkish courts have interpreted this provision in practice.
 29. ^ This is merely an example, not based in case law. We have not found evidence as to what forms of uses Turkish courts have found to “exceed the limits of giving information.”
 30. ^ See the Wikimedia Foundation Board of Trustees Licensing Policy, passed March 23, 2007.
 31. ^ See the discussions of Law No. 5846, Articles 34, 35, and 37 in Sections 2, 3, and 4 above.

Türkçe Vikipedi ve Kullanımı Serbest Olmayan İçerik

Türkçe Vikipedi Topluluğu, Exemption Doctrine Policy (“EDP”) (Muafiyet İlkesi Yönergesi)ni uygulamaya alma konusunda tartışmaktadır. Muafiyet İlkesi Yönergesi (MİY) bir projeye telif hakları saklı olan materyalin yüklenebilmesi ve kullanılabilmesi için projeye özel olarak tanımlanan ve kabul edilen bir yönergedir. Bir THMİY, ABD'nin ve içeriğin asıl olarak ulaşıldığı ülkenin ya da ülkelerin (bu durumda Türkiye'nin) yasalarına uygun olarak kullanılmasına izin verilmiş materyalin lisans durumu ne olursa olsun projeye yüklenebilmesine ve kullanılabilmesine olanak sağlar. Dolayısıyla, Türkçe Vikipedi topluluğunun Türk telif hakları yasasının (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu) belirttiği telifi saklı eserlerin kullanımına uygun bir MİY belirleyebilmesi için öncelikle bu kanunun telif hakkı saklı eserlerin hangi kullanımlarına izin verdiğini tespit etmek gerekmektedir. Türkçe Vikipedi topluluğunun ayrıca telif hakkı saklı materyalin aynı zamanda ABD telif hakkı yasasına göre kullanımına izin verilip verilmediğini de analiz etmeleri gerekse de aşağıda belirtilen ön araştırma konuya yalnızca Türk telif hakları yasası açısından bakmaktadır.

1. Giriş


Telif haklarının elinde tutanların meşru haklarına öngörülen sınırlamalar asıl olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun34ncü, 35nci ve 37nci Maddelerinde ele alınmıştır.[1] Aşağıda detaylı olarak incelenen bu sınırlamalar, Türk yasası gereğince telif hakkı saklı materyalin hangi kullanımlarının serbest olduğu konusuna biraz açıklık getirmektedir.

Ön araştırma sonucunda Türkiye'nin telif hakları konusunda sınırlamalara sahip olduğu görülmektedir[2] ve bu sınırlamalar ABD'nin adil kullanım ilkesinin bazı bölümlerine benzerlik taşımaktadır ki bu benzerlikler İngilizce Vikipedi'de telif hakları saklı eserlerin adil kullanım ilkelerine benzer şekilde uygulanabileceğini göstermektedir. Özel olarak Türkiye'de eğitim ve öğretim maksadıyla kullanıma izin veren bir serbesti, iktibasa izin veren bir serbesti ve haber vermeye izin veren bir serbesti bulunmaktadır. Bu serbestilerin herbiri bazı kısıtlamalarla birlikte Türkçe Vikipedi'de telif hakları saklı materyalin kullanımına izin verecek şekilde değerlendiriliebilir.

Avukat olmadığımın ve özellikle de Türk bir avukat olmadığımın üzerine dikkatinizi çekmek isterim. Bu yazı hukuki bir tavsiye DEĞİLDİR, amacı yalnızca topluluğun tartışması için başlangıç noktası oluşturmak ve konuya açıklık getirmek adına yapılmış bir ön araştırmanın sunumudur.

2. MADDE 34 – Eğitim ve öğretim için seçme ve toplama eserler


5846 sayılı kanunun 34ncü maddesi hak sahiplerinin[3] meşru haklarına eserlerin eğitim ve öğretim için kullanılması maksadıyla sınırlama getirir. Madde "Yayımlanmış musiki, ilim ve edebiyat eserlerinden ve alenileşmiş güzel sanat eserlerinden," (3) "maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde" (2)"iktisablar yapılmak suretiyle," (1) "hal ve vaziyetinden eğitim ve öğretim gayesine tahsis edildiği anlaşılan seçme ve toplama eserler vücuda getirilmesi serbesttir." der.[4] (4) "Ancak bu serbestlik,hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar verir" (5) "veya eserden normal yararlanma ile çelişir şekilde kullanılamaz."[5] (6) "Bütün bu hallerde eser ve eser sahibinin adı mutat şekilde zikredilmek icap eder."[6]

2.1. “Eğitim ve öğretim gayesi”

Türk telif yasasına göre kullanımın eğitim ve öğretim gayesine tahsis edilmesi için bu kullanımın kâr amaçlı olmaması çok önemli bir noktadır.[7] Kullanımın "eğitim ve öğretim gayesine tahsis edildiği"ni belirlemek için gerekli kriterleri özel olarak belirlemiş herhangi bir Türk mahkeme kararı yada içtihatları hakkında bir bilgimiz yoktur.[8] Bu konuda daha kesin hukuki yorumu Türk avukatların yapması daha doğru olacaktır. Ancak, karşı yönde kanıtların olmaması durumunda Türkçe Vikipedi'ye yapılan katkıların eğitim gayesi ile yapıldığı konusunda çok güçlü bir argüman bulunmaktadır çünkü Vikipedi'nin gayesi insanlara parasız, ulaşılabilir eğitim içeriği sağlamaktır.

6. Sonuç


Sonuç olarak, Türkçe Vikipedi topluluğunun, eğitici ve haber içerikli maddeleri güzelleştirmek ve bilgi içeriğini artırmak için, telif hakkı saklı materyali kapsamlı bir şekilde kullanmalarına izin verecek bir MİY hazırlayıp kullanabilmelerine olanak sağlayacak bir çok kanıt bulunmaktadır.

Bir MİY'nin aynı zamanda ABD yasalarıyla uyumlu olması gerektiği de unutulmamalıdır. ABD ve Türk telif hakları yasalarının karmaşıklığı nedeniyle, her çalışma durum bazında değerlendirilmeli ve topluluk kullanımı serbest olmayan materyali uygun şekilde etiketleyerek ikinci el kullanıcıların yanlışlıkla yasaya aykırı şekilde bu materyali kullanmalarının önüne geçmelidir.

Resmî bir MİY'nin kabulünden önce Türkçe Vikipedi topluluğunun konu hakkında Türk avukatlardan fikir almaları önerilmektedir. Bir Türk avukat, Vikipedi içeriğinin "eğitim ve öğretim gayesine tahsis edilip" edilemeyeceği; bir "iktibas" için içeriğin ne kadarının kullanılabileceği; eser sahibinin "meşru menfaatlerinin" neler olduğu; "ilim ve edebiyat eserleri" tanımının Türk mahkemeleri tarafından dar anlamıyla mı yorumlandığı; ve "günlük havadisler ve haberler" terimlerinin herhangi bir özel kısıtlaması olup olmadığı gibi Türk telif hakları yasasının önemli konuları üzerine daha bilgili olacaktır.


Dashiell Renaud, Hukuk Stajyeri

Michelle Paulson, Hukuk Müşaviri

Kaynaklar


 1. ^ 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu.
 2. ^ “Telif hakları sınırlaması” telif hakları sahibinin telif haklarına sahip olduğu eser üzerindeki meşru haklarını kullanmasına sınırlamalar getiren yasayı tanımlamak için kullanılan bir terimdir. “Adil kullanım” ilkesi telif hakları sınırlamasının bir örneğidir. Bu yazının 2., 3. ve 4. bölümlerinde Türk yasalarında belirtilen telif hakları sınırlamaları tartışılmaktadır.
 3. ^ Bu bağlamda hak sahibi herhangi bir materyalin telif haklarını elinde tutan kişi anlamında kullanılmaktadır.
 4. ^ 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Madde 34.
 5. ^ 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Madde 34.
 6. ^ 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Madde 34.
 7. ^ Bknz. Raquel Xalabarder, Study on Copyright Limitations and Exceptions for Educational Activities in North America, Europe, Caucasus, Central Asia, and Israel 94. sayfa (2009).
 8. ^ "Eğitim ve öğretim gayesine tahsis edilme" tanımından dar kapsamlı bir yorum ile yalnızca geleneksel eğitim ve öğretim kurumlarında olan kullanımın kastedilmiş olacağı ileri sürülebilir ancak TBMM burada aynı kanunun farklı maddelerinde kullanıldığı gibi "eğitim ve öğretim kurumları" demek yerine "eğitim ve öğretim gayesi" olarak daha geniş bir terim kullanmayı seçmesi bu şekilde dar kapsamlı yorumlanamayacağı anlamına gelir. 5846 sayılı kanunda eğitim ve öğretim gayesi ile ilgili kısıtlamalardan söz eden iki madde bulunmaktadır. 33ncü maddede "eğitim ve öğretim kurumları" ile "yüzyüze eğitim ve öğretim" den açık olarak söz edilmektedir. 34ncü madde de ise “hal ve vaziyetinden egitim ve ogretim gayesine tahsis edildigi anlasilan” diyerek daha geniş bir amaçtan bahseder. Vikipedi yüzyüze eğitim olmadığı ve geleneksel bir eğitim kurumu olmadığı için 33ncü madde Vikipedi katkıları için kullanılamayacaktır. Ancak 34. madde daha geniş bir anlam taşıyan tanımlama kullanmaktadır ve Vikipedi katkılarının eğitim gayesi ile yapıldığı düşünülerek bu tanımlamanın içine girebilir.

TartışmaDeğiştir

İngilizcesi iyi olan bir arkadaşımız metni Türkçe'ye çevirebilir mi ? Şimdiden teşekkürler. Beyazmavi ileti 23:21, 29 Ekim 2013 (UTC)

Özetin özeti bir EDP oluşturabiliriz gibi gözüküyor. Tartışmada ortaya konduğu gibi TC yasaları ABD yasları gibi genel bir fair-use sağlamasa da, Pınar ve diğer bazı kullanıcıların atıfta bulunduğu maddelere ek olarak WMF ekibi diğer bazı maddelerden faydalanarak detaylı bir EDP oluşturmamız için bize bir dizi maddeler listelediler.
Buradaki tartışmada adil kullanımın sorunlu bir terminoloji olduğunu gözlemledim. Zaten TC yasalarında "adil kullanım" terminoloji olarak geçmiyor ve adil kullanım TTNetin kota limiti için kullandığı bir terminoloji olarak kafa karıştırıyor. Politikanın ismi "Vikipedi:Lisans Politikası" şekilde değiştirilebilir mesela. Bu politikada hem özgür lisans kısaca açıklanır hemde telif hakları saklı içeriğin nasıl ve hangi yasal istisnalardan faydalanarak kullanabileceğimizi anlatan bir metin halinde yazabiliriz. Metin bitince de topluluğun onayına sunarız.
-- Bilinen Bir Beyaz Kedi çi? 19:35, 30 Ekim 2013 (UTC)
Biraz kafayı toparlayayım, başlanırsa bende dâhil olabilirim. Sıkı bir EDP oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Şu internet ikinci defadır kopup, duruyor. Şimdi de bir kepçe, yol yaparken fiber kabloyu koparmış. 4 gündür bunu bekliyordum. Canımdan bezdim yemin ederim. Yani internetimiz bile sağlam değil ki..! Yasalarımız sağlam olsun :)...--i.e.msj 19:46, 30 Ekim 2013 (UTC)
Benimde anladığım kadarıyla kendimize uygun bir EDP oluşturabiliriz gibi gözüküyor. Ancak yine de bir avukattan tavsiye almamızı ifade ediyorlar. Daha önce yukarıda bahsettiğim avukatla iletişime geçmeye çalışacağım. Bir de Superyetkin'den metnin tam çevirisi için ricada bulundum. Beyazmavi ileti 19:56, 30 Ekim 2013 (UTC)
 • Ben "sıkı bir adil kullanım politikası yazarsanız adil kullanım kanunlara uygun" diye anladım. --Khutuckmsj 10:36, 1 Kasım 2013 (UTC)
  "Kanunlara uygun gözüküyor ama genede avukata sorun" Vakıf her zaman temkinli. İçtihat vurgusu da var, acaba mahkemeler dar mı geniş mi bu kanunları yorumluyor. Eğer geniş ise ABD Fair use'undan geniş uygulanamaz, sunucular ve vakıf ABD'de malum. Zaten avukat bu zor soruları belirlemeye yardımcı olacak. :) Bir EDP oluşturabiliriz, bunu bende seziyorum ama net sınırlar belirleyebileceğiz fikri mülkiyet avukat veya avukatlarının girdisi kaçınılmaz olduğu görüşündeyim. Örneğin "albüm kapaklarını yayınlıyoruz çünkü şu şu kanun(lar) ve/veya şu şu davada(larda) oluşturulan içtihat temel alınarak" tarzında telifli içeriğin kullanımının sınırlayıcı bir içeriği olan bir yönerge oluşturmalıyız. İçtihat davalarının maddelerini de en:Bridgeman Art Library v. Corel Corp. gibi yazabiliriz.
  Aynı zamanda sadece Türkiye'de kamu malı olan eserleri de yerel olarak yükleyebiliriz. Vakıf bundan bahsetmedi ama bu iyi bildiğim bir konu. Bazen böyle tuhaf örnekler olabiliyor. Örneğin Alman yasaları bir eserin telifli sayılması için ABD yasalarına göre daha fazla orjinallik arıyor. Aynı logolar ABD'de telifli kabul edilebilecekken kamu malı sayılıyor. ABD yasalarına göre fair-use istisnası olduğundan böyle bir kullanım şekli hem ABD yasalarına da bu şekilde uyum sağlıyor hemde ikincil kullanıcılara (Mesela Almanya'da çıktı alan biri) bu eseri nasıl kullanabileceklerini aydınlatıyor. TC yasaları bu tür bir istisnaya sahip mi bilemiyorum fakat bunun da avukatlara sorulacak konulardan olmasının verimli olacağı görüşündeyim. Tabi bu sonraki aşama.
  -- Bilinen Bir Beyaz Kedi çi? 11:45, 2 Kasım 2013 (UTC)
  Bu tartışma haftalarca atıl mı duracak? -- Bilinen Bir Beyaz Kedi çi? 17:40, 9 Kasım 2013 (UTC)
  Bu avukat ne aradı... ne de sordu... Üzüldüm... Neyse; Kedi sen bir EDP'ye başlasan, biz de devamını getirsek :)...--i.e.msj 13:16, 11 Kasım 2013 (UTC)
  Aynı şekilde benim e-posta gönderdiklerimden de bir cevap gelmedi. Sanırım kendimize uygun bir EDP hazırlamaya başlayabiliriz. Beyazmavi ileti 21:49, 11 Kasım 2013 (UTC)

TranslationDeğiştir

 • Hi. :) Please excuse the English! If I could speak Turkish, this would not be an issue. :D I would be grateful if you could translate my note into Turkish so that others in your community can participate. I'm here to let you know that while the WMF cannot normally offer translations of Wikilegal posts due to the cost-prohibitive nature of regularly commissioning translations into multiple languages, they are willing to pay for a professional translation of this one into Turkish if there is sufficient interest from the Turkish community. Exemption Doctrine Policies are a special situation for which the Board has passed a special resolution, and this is also an unusual situation because the target audience is a single language community. Alternatively, you are, of course, free to choose to translate it yourselves. They'll evaluate the consensus here after one week. Please share your thoughts! --Mdennis (WMF) (mesaj) 14:27, 13 Kasım 2013 (UTC)
Selamlar. Açıkçası ingilizcem çok iyi sayılmaz ancak burada kabaca "WMF'nin mesajları ingilizce ve bu mesajları çevirmek için sizlere maliyet vb. nedenlerle yardım edememekteyiz. Ancak Türkçe'ye çeviri konusunda topluluk tarafından kararlaştırılan bir isim varsa bu kişiye maddi yardımda bulunabiliriz, eğer bunu uygun görmezseniz gönüllü olarak da devam edebilirsiniz tabiki. Bu konuyu tartışmanızı rica ediyorum." şeklinde bir tartışma önerisi anladım. Sanırım ücretli profesyonel çeviri veya şu anda yaptığımız gibi gönüllü çeviri için tartışma yapmamızı istiyorlar. Doğru mu anladım acaba ? Beyazmavi ileti 22:59, 13 Kasım 2013 (UTC)
Bence çevirinin çok bir anlamı yok. İşin özü vakıf bize başlama noktası olabilecek bir kaç kanun verdi ve bizim bundan faydalanarak kanunlardan anlayan fikri mülkiyet uzmanlarına danışmamız gerek. Bir para harcanacaksa danışmanlık ücretine harcansın derim. Zaten vakfın kullandığı İngilizce metin Dünya Ticaret Örgütünün yaptığı gayri resmi bir çeviri. Bir tek Türkçe metnin yasal geçerliliği var. -- Bilinen Bir Beyaz Kedi çi? 00:09, 14 Kasım 2013 (UTC)

Proje hazırlığıDeğiştir

Aşamalar;

 1. Adil kullanım adının, Vikipedi:Lisans Politikası olarak değiştirilmesi oylamaya sunulacak.
 2. Bu kapsamda Vikipedi:Adil kullanım sayfasında gerekli değişiklikler yapılacak.
 3. Vikipedi:Adil kullanım sayfasından şablonların çıkıp, çıkmayacağı tartışılacak. (Zaten şablon olarak ekli.)
 4. Meta'daki öneri ile birlikte, yukarıdaki içerik zenginleştirilerek ve kapsamı arttırılarak Vikipedi:Muafiyet İlkesi Yönergesi hayata geçirilecek.
 5. Vikipedi:Dosya Yükleme Sihirbazı Türkçeleştirilerek, özgür resimlerin Commons'a yüklenmesi sağlanacak.
 6. Commons'a taşınması gereken dosyaların, taşınması için İBP ile koordinasyon yapılacak.--i.e.msj 19:32, 18 Aralık 2013 (UTC)

Adil kullanım isim değişikliğiDeğiştir

 • Herkese merhaba, hepinizin bildiği gibi adil kullanım ile ilgili geniş bir tartışma başlatmış (Arşivinden ulaşabilirsiniz) ve tartışma sonucunda her ne kadar bir avukattan yardım talep ettiysek de, maalesef bunu başaramamıştık. Elde olan veriler ve yapılan tartışmalar doğrultusunda, Wikimedia Foundation bu konuda bize bir eylem planı önerdi. Onlarında karıştırdığı gibi, adil kullanım politikamızın adı Türk Telekom şirketinin yoğun kullanım ve tartışma ortamı bulan adil kullanım kotası ile karıştırılıyor. Bu nedenle, Türkçe Vikipedi için hazırlayacağımız Exemption Doctrine Policy (“EDP”) yani bizdeki adıyla Muafiyet İlkesi Yönergesi (MİY) düzenlemeden önce, şurada hazırladığım proje hazırlığı içerisinde önceliği Adil Kullanım politikasının adının değiştirilmesine verdim. Çünkü hazırlayacağımız, MİY'de bu isim çokça kullanılacak. Bu konuda bilinen bir beyaz kedi kullanıcısı, ismin Vikipedi:Lisans Politikası olmasını önerdi. Fakat, yine de bu konuda bir tartışma ortamı oluşturulmasına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Örneğin; devriye adında yaptığımız uzlaşma gibi belki başka bir isim üzerinde de uzlaşabiliriz. Bu nedenle, konuyla ilgili görüş ve önerilerinizi alabilir miyim? Fakat bu görüş ve önerileri iki hafta ile sınırlandırmak gibi bir düşünce var kafamda. İsim önemli olmasına, önemli ama asıl önemli olan MİY'in hazırlanması olacak çünkü. Ayrıca bu kapsamda, bir aksilik olmaz ise VP:AK şablonları doğrultusunda, Telif Hakkı şablonlarına da el atmayı düşünüyorum. Yorumları ile katkıda bulunacaklara şimdiden teşekkür ediyorum. --i.e.msj 16:00, 23 Aralık 2013 (UTC)
Lütfen bu başlığı es geçmeyin. Yorumlara bu konuda çok ihtiyaç var.--i.e.msj 16:12, 6 Şubat 2014 (UTC)

Kulağa basit geliyor ama kısıtlı kullanım politikası, telifli içerik kullanım politikası minvalinde bir şey olabilir. Pek de alternatif isim türetilebilecekmiş gibi de görünmüyor.--cobija 17:11, 6 Şubat 2014 (UTC)

Aslında her ne kadar TTNET'in adil kullanım politikası ile karıştırılsa da, geçen zaman zarfında özellikle Youtube tarafından başlatılan Teli hakkı kuralları kapsamında, internette bulunan pek çok videoda da kişilerin bunu bizim gibi Adil Kullanım olarak çevirdiğini gördüm. Bu kadar zamandır tartışmaya katılım olmaması da, isim değişikliğinin istenilmediğini gösteriyor. Benim de illaki değişsin fikrim, değişmeye başladı. Bu nedenle, bu haliyle devam edelim o zaman. Hayır demek için bile katılsaydınız sevinirdim ya, neyse artık. Nasip olursa, yakında Muafiyet İlkesi Yönergesi (MİY)ni düzenlemeye başlamak istiyorum. --i.e.msj 22:54, 19 Şubat 2014 (UTC)
Kullanıldığına göre değiştirilmese de olur :) Kişisel önerileri bir kenara bırakırsak, daha yaygın bir kullanımı mevcut mu?--RapsarEfendim? 22:57, 19 Şubat 2014 (UTC)
Bu isim değişikliği fikrine; konuyu vakıfta araştıran avukatın da TTNET'in adil kullanımı ile bizdeki adil kullanımın kafasını karıştırmış olması, ana nedendi. Bu nedenle iş kişisel başladı zaten :). Ama sanırım yapacak bir şey yok. Çünkü Fair Use > başka bir anlama gelmiyor. Aslında Kategori:Maksadı haklı kullanım etiketleri şeklinde kategorimiz var. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti 5846 sayılı FSEK'e uygun etiketler. Fakat, 5846 S.K. 34 ve 35'inci maddelerde Maksadı haklı kullanım ibaresi geçmiyor. Muhtemelen bu terim 8 Mayıs 1910 tarihli eski ve yürürlükten kaldırılan “Hakkı Telif Kanunu”'nunda geçiyordu diye düşünüyorum. Şu anda başka yaygın kullanım yok. Çünkü, insanlar telif hakkı lisansları ile daha yeni yeni haşır neşir oluyorlar. Öncüsü ise elbette Youtube.--i.e.msj 00:35, 20 Şubat 2014 (UTC)

New legal note on U.S. fair useDeğiştir

Hello. I'm sorry for the English. Please help translate my note if you think it is of use to your community. In response to multiple requests from users, the Wikimedia Foundation legal department has prepared a new wikilegal note about the laws governing Fair Use in the United States at m:Wikilegal/Primer on U.S. Fair Use/Copyright Law for Website. (This is also in English, but is marked for translation, if you'd like to help.) We wanted to be sure you were aware, in case it is of use to you, since local exemption doctrine policies must accord with US law and the law of the country where the project content is predominantly access (if any). Thanks for all you do. :) --Mdennis (WMF) (mesaj) 14:15, 11 Temmuz 2014 (UTC)

VP:AK Hk.Değiştir

Merhaba,

Bir konuda fikrinize ihtiyacımız var. Telif konusunun ciddiyetinin farkındayım ve kendim de dahil kimsenin hakkının istemeden de olsa gasp edilmesini ve bu sebeple zor durumda kalmayı, bırakmayı istemem. Diğer taraftan da, bu riski almamak adına subjektif temkinli iyi niyetli yaklaşımlar da olsa bazı görüşler maddelerin zenginliği ve gelişmesine de mani olunuyor olabilir ki, bilhassa tiyatro oyunu maddelerinde elimden geldiğince destek olup geliştirme yapmaya çalışan bir kullanıcı olarak, bunu da hiç istemem.

örnekler üzerinden gidersek sevinirim. şöyle açıklayayım;

afiş tanımında= "bir şeyi duyurmak veya tanıtmak için hazırlanan, kalabalığın görebileceği yere asılmış, genellikle resimli duvar ilanı" diyor. bu durumda, bir tiyatro oyunu için resmi kaynakta duyuru için kullanılan tek görsel bu ise (bkz. Ölüm Hastalığı), bu görsel afiş sayılmaz mı?

farz edelim, üzerinde oyun ismi vs. yazmıyor ve afiş sayılmadı. (ki afiş tanımında böyle bir zorunluluk görünmüyor)

 • Bu dosya için aynı zamanda "promosyon adil kullanım" lisansı eklendiğinde VP:AK olarak kullanılamaz mı?.

zira, VP:AK çerçevesinde;

Promosyon Görüntüler başlığında {Promosyon adil kullanım} şeklinde bir lisans var. "Medyaya tanıtım amaçlı olarak özgür şekilde dağıtılmış olan promosyon görüntü paketleri için." diyor.

ve Tanıtım fotoğrafları başlığında da {Promosyon adil kullanım} şeklinde bir lisans var. "Bir sanatçının, ünlünün, politikacının basına dağıtılmak üzere yalnızca yüzünü gösteren (headshots) veya poz resimleri için.(Telif hakkı bilgilerinin ve promosyon amaçlı olduğunun açıkça gerekçelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu tür görüntüler Silme politikası uyarınca derhal silinir.)" diyor.

Bunun üzerine iki önemli örnek sorum daha olacak;

 • Bir oyunun resmi sitesinden yayınlanmış tanıtım görselleri, fotoğrafları, ilgili oyunların sayfalarında kullanılmak üzere yukardaki promosyon adil kullanımına girer mi?

örnek: SBR-Tesir sitesindeki fotoğraflar.

 • ve (Yine örneğin bir tiyatro topluluğunun) sosyal medya hesaplarından "herkese açık" olarak paylaşılan bir görsel (Örnek için bkz.)

VP:AK olarak kullanılabilir mi?

bu çerçevede bilhassa verdiğim örnekler üzerinden de --Eldarion hizmetlisi ile yaptığımız yazışmaya göre kendisinin de oyun maddeleri için mutabık kaldığı gibi ben de uygun olduğunu düşünüyorum. eğer bu konuda başka danışmamız gereken bir karar mercii varsa ona da danışalım çünkü ağırlıkla tiyatro maddeleri üzerinde geliştirme yaptığımdan, bu sorunu tekrar tekrar yaşamak hem maddelerin kalitesini düşürüyor, hem geliştirilmesini engelliyor.

görüşünüzü rica ediyorum.

selamlar,

Frock~trwiki (mesaj) 10:10, 14 Kasım 2016 (UTC)

"Adil kullanım" proje sayfasına geri dön.