Vikipedi:Silinmeye aday sayfalar/Abuzer Kendigelen

Aşağıdaki silinmeye aday bir sayfanın arşivlenmiş tartışmasıdır. Lütfen üzerinde değişiklik yapmayınız.

SAS tartışması sonucunda sayfanın kalması yönünde karar verilmiştir.--kibele 22:11, 20 Nisan 2013 (UTC)

Abuzer KendigelenDüzenle

(Kaynak ara: Google (kitap · haber · gazete · akademik · özgür görsel · WRS) · DuckDuckGo · Bing · FENS · JSTOR · NYT · VK)

Daha önce 3 kez silinmiş olan sayfanın, sayfayı açan kullanıcının itirazları üzerine topluluğun konuyu kayda değerlilik açısından değerlendirilmesinin uygun olacağını düşünmekteyim--Khadkhall (mesaj) 20:11, 4 Nisan 2013 (UTC)

Silinsin Silinsin--Khadkhall (mesaj) 12:44, 10 Nisan 2013 (UTC)

Yorum Yorum Kayda değer kişi olma kriteri şu şekilde:

Kayda değer kişi olma

Kayda değerlik kriterlerinden;

Yaratıcı meslekler: Bilim adamları, öğretim üyeleri, ekonomistler, profesörler, yazarlar, editörler, gazeteciler, film yapımcıları, fotoğrafçılar, sanatçılar, mimarlar, mühendisler ve diğer yaratıcı meslek sahipleri.

Kişi meslektaşları veya ardından gelenlerce önemli bir kişilik sayılmakta veya ona sıkça atıfta bulunulmakta.

Kişi yeni bir kavram, teori veya teknik geliştirmesiyle tanınmakta.

Kişi başkası veya başkalarıyla ortak olarak önemli veya iyi bilinen bir eseri yaratmış veya yaratılmasında önemli bir rol oynamış, bu eser bağımsız bir kitap veya sinema filminin, veya birden çok dergi makalesinin konusu olmuş.

Kişinin eseri ya (a) önemli bir sergide sunulmuş ya da ondan bir abide yapılmış, veya (b) eleştirmenlerin önemli derecede dikkatini çekmiş veya (c) önemli (sadece mahalli sayılmayan) bir müze veya galerinin daimi koleksiyonunda yer almakta.


Maddeye konu olan akademisyen yazar alanında yazılan birçok eserde sıklıkla atıf almaktadır. Bu bakımdan sıkça atıfta bulunma şartını sağlamaktadır. Bu bakımdan gerek ticaret hukuku alanında yazılan kitaplara ve doktora/yüksek lisans tezlerine bakılabilir. Yök tez merkezinin http://tez2.yok.gov.tr/ sitesinde yer alan içeriğini görmeye izin verilen güncel tezlere bakılarak bu durum görülebilecektir.

Kişi yeni bir kavram yaratma şartını da sağlamaktadır. Özellikle Türk hukuk literatürüne Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazını (daha fazla bilgi için bkz: İmtiyazlı hisse senedi) genel olarak Yönetime Katılma Haklarında İmtiyazını -daha sonra yayınlanmış da olan- doktora teziyle kazandırmıştır. Önceleri çok tartışmalı olan bu konu yazarın TBMM Ticaret Kanunu Tasarısı Komisyonunda görevli iken yaptığı katkılarla Yeni Türk Ticaret Kanunu m. 360'da ilk defa düzenlenmiştir.

Kişinin önemli bir eseri yaratmış olması da diğer bir kriterdir. Maddeye konu olan akademisyen-yazar yazılmış onlarca bilimsel kitap ve makalesiyle önemli bir eseri yaratma kriterini de sağlamaktadır.

Sayfanın iki kez silinmesi üzerine bu görüşlerimi maddenin tartışma bölümünde de dile getirdim. Bunun dışında wikipedi'de yer alan bir çok akademisyenin sayfasını inceleyerek gerek kayda değerli kişi olma gerek içeriğin boş olma kriterlerini nasıl sağladıklarını ve bu madde de eksik olanın ne olduğunu anlamaya çalıştım. Ayrıca kayda değerlilik kriterleri üzerinde de durdum. Gerek incelediğim akademisyenleri konu alan sayfalardan gerekse yukarıda açıkladığım kayda değerlik kriterlerini sağlama gerekçelerinden dolayı kanaatim sayfanın içerik bakımında da konu aldığı kişinin kayda değerliliği bakımında da wikipedi'de yeralabilecek bir madde olduğudur. Bundan dolayı silinmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yasing (mesaj)

  • Kalsın Kalsın Akademisyenin ürettiği yönetim kurulunda temsil edilme imtiyazı kavramı TTK'ya girmiş ve başka akademik çalışmalarda atıfta bulunulmuş. Yeni anayasa ile ilgili fikri alınan popüler akademisyenlerden ve kitapları ders kitabı olarak okutuluyor. Yeterince kayda değer bence.--Abuk Sabuk 15:16, 16 Nisan 2013 (UTC)
  • Kalsın Kalsın Belki yazarlığı ön plana çıkartılarak bir madde oluşturulsaydı iki defa silinmezdi diye düşünüyorum. Sonuçta çeşitli kitapları olan profesörümüz şu haliyle KD gözüküyor. Benim fikirlerim Vikipedi kuralları yanında konuşulamaz bile ama burada söz konusu madde ile ilgili bir iki şey yazmak istedim. Şöyle ki; Türk profesörlerinin maddelerinde KD olduğunun kanıtlanabilmesi için sanki CV yazılır gibi şu tez, bu tez filan yazılıyor. Bence bu doğru bir ansiklopedik madde oluşturma tarzı değil. Ayrıca maddenin okunabilirliğini de azaltıyor diye düşünüyorum. --i.e.msj 21:30, 16 Nisan 2013 (UTC)Yukarıdaki silinmeye aday bir sayfanın arşivlenmiş tartışmasıdır. Lütfen üzerinde değişiklik yapmayınız. Bu sayfaya herhangi bir ek değişiklik yapılmamalıdır.