Vikipedi:Seçkin konu nedir?/Konuların kapsamı

Bir kaliteli konu veya bir seçkin konunun konu kapsamında, -konuya bütün hepsinin dahil olacağı göz önüne alındığında- çok fazla madde vardır (aşağıda örnekler bulunmaktadır). Bir genel konuyu aday göstermeyi düşünüyorsanız; genel konu kapsamındaki bütün maddelerin genel konuda sergilenmediğine ve ayrıca sergilenmeyen maddelerin, konudaki ana madde dışındaki bir maddenin konu kapsamına girdiğine emin olunuz.

ÖrneklerDüzenle

Örnek 1: Güneş SistemiDüzenle

Aşağıda, konuların kapsamı hususunda iyi bir örnek olan Güneş Sistemi konusu bulunmaktadır. Konu kapsamında kelimenin tam anlamıyla yüzlerce madde bulunmaktadır. Konuda bunların hepsinin bulunmasına çalışmak son derece zordur ve sınırlı bir değeri olacaktır. Bunun yerine, genel tanıtıcı bir konu kapsamı kullanılır. Dikkat ederseniz, konunun kapsamında yer almasına rağmen, Plüton Güneş Sistemi konusunda bulunmamakta. Bununla beraber konu halen eksiksiz çünkü Plüton, Güneş Sistemi konusundaki bir diğer maddenin kapsamında, Cüce gezegenler. Bu örnekte, Cüce gezegenler konusu kapsamını da görebilirsiniz.

Genel konu kapsamıDüzenle

17 madde
  Güneş Sistemi
 
  Güneş
  Merkür
  Venüs
  Dünya
  Ay
  Mars
  Asteroit kuşağı (altkonu)
  Jüpiter (altkonu)
  Satürn
  Uranüs
  Neptün
  Kuiper kuşağı
  Dağınık disk
  Oort bulutu
  Cüce gezegenler (altkonu)
  Oluşumu ve evrimi

AltkonuDüzenle

8 madde
  Cüce gezegenler
 
  Ceres
  Plütoidler
  Plüton
  Eris
  Makemake
  Haumea
  IAU gezegen tanımı

Örnek 2: Michigan State ÜniversitesiDüzenle

Burada bir üniversitenin genel konu kapsamı ve üç varsayımsal altkonusu hakkında varsayımsal bir örnek verilmiştir. Yukarıdaki Güneş Sistemi örneğindeki gibi, bir üniversite ile alakalı tüm maddeleri kapsayan bir konu yaratmaya çalışmak neredeyse imkansız olacaktır, ama aslında üniversite hakkındaki tüm diğer maddeler, genel konudaki ana madde dışındaki maddelerden en az birinin kapsamına girecektir. Böylece, bu konu tamamlanmış olarak kabul edilebilir.

Michigan State Üniversitesi'nde öğrenci hayatı maddesi henüz bulunmamakta beraber yaratılması oldukça olasıdır, aşağıda iyi tanımlanmış bir altkonu olarak görülebilir. Maddeler birden fazla altkonuda yer alabilir, bu örnekte Michigan State Üniversitesi Kütüphaneleri maddesiyle gösterilmiştir. Michigan State Üniversitesi Kütüphaneleri hem akademik hem de kampüs altkonularında yer alabilir.

Genel konu kapsamıDüzenle

7 madde
  Michigan State Üniversitesi
 
  Tarih
  Kampüs (altkonu)
  Academics (altkonu)
  Athletics
  Student Life (altkonu)
  People

Örnek altkonularDüzenle

21 madde
  Michigan State University academics
 
  Eli Broad College of Business
  College of Engineering
  Honors College
  School of Hospitality Business
  College of Human Medicine
  James Madison College
  College of Law
  Lyman Briggs College
  College of Natural Science
  Residential College in Arts & Humanities
  College of Veterinary Medicine
  Libraries
  Michigan State University Press
  National Superconducting Cyclotron Laboratory
  Hidden Lake Gardens
  Kellogg Biological Station
  Southern Astrophysical Research Telescope
  University Research Corridor
  Michigan Life Sciences Corridor
  Quello Center for Telecommunication Management and Law


20 madde
  Michigan State University campus
 
  College Hall
  Saints' Rest
  Housing
  W. J. Beal Botanical Garden
  Beaumont Tower
  Brody Complex
  Cowles House
  Demonstration Hall
  Eugene C. Eppley Center
  Eustace-Cole Hall
  Quello Center for Telecommunication Management and Law
  Horticulture Gardens
  Libraries
  National Superconducting Cyclotron Laboratory
  Observatory
  Pavilion
  Red Cedar River
  The Rock
  Wharton Center for Performing Arts


12 madde
  Michigan State University student life
 
  Housing
  Student Housing Cooperative at Michigan State University
  Spartan Marching Band
  Fight Song
  Capital News Service
  The State News
  WDBM
  MSU Telecasters
  WKAR (AM)
  WKAR-FM
  WKAR-TV

Örnek 3: Sanat tarihiDüzenle

Burada konuların kapsamlarının genişletilmesi ve altkonu tanımlamaların ne zaman belirtilmesi gerektiği hususları ilgili ikinci bir örnek ile ele alınacaktır.

Sanat tarihi konu kapsamıDüzenle

? madde
  Sanat tarihi
 
  Prehistorik dönem sanat tarihi
  Antik sanat tarihi
  Doğu sanatı tarihi
  İslam sanatı tarihi
  Batı sanatı tarihi (altkonu)
  Resim sanatı tarihi
  Sanat tarihi (akademik)
  ??
  ??
  ??

Altkonu kapsamıDüzenle

10 madde
  Batı sanatı tarihi
 
  Ortaçağ'da sanat
  Rönesans
  Maniyerizm
  Barok
  Neoklasisizm
  Romantizm
  Realizm
  Modern sanat (altkonu)
  Çağdaş sanat
Altkonunun altkonusu kapsamıDüzenle
41 madde
  Modern sanat
 
  Tonalizm
  Sembolizm
  Post-empresyonizm
  Neo-empresyonizm
  Ekspresyonizm
  Fauvism
  Die Brücke
  Art nouveau
  Kübizm
  Fütürizm
  Süprematizm
  Dada
  Bauhaus
  Neue Sachlichkeit
  Konstrüktivizm
  Art deco
  de Stijl
  Sürrealizm
  Abstraction
  Sosyalist realizm
  Soyut dışavurumculuk
  Aksiyon resmi
  Renk alanı resmi
  Art informel
  Art brut
  Tachism
  Neo-dada
  Pop art
  Durumculuk
  Op Art
  Geç-resimsel soyutlama
  Sert kenar resmi
  Fluxus
  Minimalizm
  Kavramsal sanat
  Performans sanatı
  Fotogerçekçilik
  Süreç sanatı
  Arazi sanatı
  Post-Minimalizm

Örnek 4: Nobel Ödülü sahipleri listesiDüzenle

Burada, konularda seçmece yapılmaması hususunda varsayımsal bir örnek bulunmaktadır. "Nobel Ödülü sahipleri listesi" konusunun kapsamında 7 madde bulunmaktadır. Aşağıdaki ilk kutuda konu kapsamına giren tüm maddeler listelenmiştir. Varsayımsal olarak bunlardan 3'ünün seçkin statüsünde olduğunu düşünelim, bunlar ana madde, kimya ve edebiyat maddeleri olsun (kutuda o şekilde gösterilmiştir). Bu durumda konu kapsamındaki 7 maddenin hepsi, gerekli kriterleri karşılamamakta; buna karşın 7 maddenin 3'ü şartları karşılamaktadır.

Böyle bir durumda konu kapsamındaki maddeler arasından; sadece yüksek statüdeki maddeleri seçip, diğerlerini görmezden gelerek seçmece konu oluşturma hususundaki örnek seçmece konu örneği başlığı altında verilmiştir.

Konu kapsamındaki maddelerden 3'ünün madde seçkin statüsünde olması, konunun seçkin/kaliteli konu statüsünü alabileceği anlamına gelmemektedir. Her ne kadar 1a nolu kriteri ("en az 3 üst düzey madde bulunmalı") karşılasa da konu eksiktir ve konu kapsamındaki maddeler arasından seçmece yapılmıştır. Bu son derece yanlış bir yaklaşımdır. Bir konuda, konu kapsamındaki tüm maddeler eksiksiz bir şekilde listelenmelidir (bakınız 1d nolu kriter). Bir seçmece konu, seçkin/kaliteli konu statüsünü alamaz.

Aşağıda yanlış ve doğru konu kapsamı yaklaşımları gösterilmiştir.

Tam konu kapsamı (doğru)Düzenle

7 madde
  Nobel Ödülü sahipleri
 
  Kimya
  Edebiyat
  Barış
  Fizik
  Fizyoloji veya Tıp
  Ekonomi

Seçmece konu örneği (yanlış)Düzenle

3 madde
  Nobel Ödülü sahipleri
 
  Edebiyat
  Ekonomi

Örnek 5: No Doubt diskografisiDüzenle

Burada konuların kapsamlarının genişletilmesi ve altkonu tanımlamaların ne zaman belirtilmesi gerektiği hususları ele alınacaktır.

Sadece hali hazırda seçkin/kaliteli konu statüsünde olan altkonulara, seçkin/kaliteli konu kutusunda bağlantı verilmelidir. Yani ileride seçkin/kaliteli altkonu olması muhtemel olan bir madde konusunun yanında altkonu bağlantısı yer almaması eksiklik değil, tam tersi bir zorunluluktur. Aşağıdaki varsayımsal örneklerde, sadece "Rock Steady" konu kapsamının seçkin/kaliteli konu statüsünde olduğunu düşünelim. Aşağıdaki kutularda görülebileceği üzere sadece Rock Steady maddesinin yanında altkonu betimlemesi ve bağlantısı bulunmaktadır. Oysa diğer albümlerin de ileride altkonu olmaları olasıdır.

Konu kapsamında birçok şarkı bulunduğu halde onların konu kapsamında yer almadığını göreceksiniz. Konu hakkındaki tüm diğer maddeler, genel konudaki ana madde dışındaki maddelerden en az birinin kapsamına girecektir. Bu örnekte "Rock Steady" albümünde yer alan şarkılar o maddenin, bir diğer albümde yer alan şarkılar ilgili maddenin kapsamında yer almaktadır. Bu nedenle, konu eksiksiz kabul edilebilir.

No Doubt albümleri konu kapsamında olduğu halde Collector's Orange Crate albümünün listelenmediğini göreceksiniz. Bu madde, kayda değer (KD) olmadığı için konu kapsamında listelenmemektedir. Bu konunun eksik olduğu anlamına gelmez. Ancak Collector's Orange Crate ile ilgili yeterli bilgi kapsamına girdiği bir maddede (bu durumda bilginin verilmesi gereken madde diskografi maddesi) yeterince yer almalıdır. Yani kapsamlarında KD'lik kriterlerini karşılamayan maddeler içermeleri, konuların seçkin/kaliteli olmasına engel değildir. KD olmayan maddeler seçkin/kaliteli konu kutusunda sergilenmez, ancak o maddeyle ilgili yeterli bilgi konunun ana maddesinde verilmelidir.

Burada ele alınacak bir diğer husus ise, konu kapsamlarının genişlemeye müsait olmalarıdır. Mesela "No Doubt diskografisi" maddesinin ana madde olarak yer alacağı bir konuda, konu kapsamının "diskografi" olması zorunlu değildir. Konu kapsamı daraltılarak, "No Doubt albümleri" konu başlığında ele alınabilir. Aşağıda da görülebileceği üzere, "No Doubt albümleri" konu kapsamına; "Live in the Tragic Kingdom", "The Videos 1992–2003" ve "No Doubt diskografisi#Diğerleri" kısmındaki KD'lik kriterlerini karşılayan maddeler de eklenirse konu kapsamı "No Doubt diskografisi" olarak genişlemektedir.

No Doubt albümleri konu kapsamıDüzenle

9 madde
  No Doubt albümleri
 
  No Doubt
  The Beacon Street Collection
  Tragic Kingdom
  Return of Saturn
  Rock Steady (altkonu)
  The Singles 1992–2003
  Boom Box
  Everything in Time

No Doubt diskografisi konu kapsamıDüzenle

11+No Doubt diskografisi#Diğerleri kısmındaki KD'lik kriterlerini karşılayan maddelerin sayısı madde
  No Doubt diskografisi
 
  No Doubt
  The Beacon Street Collection
  Tragic Kingdom
  Return of Saturn
  Rock Steady (altkonu)
  The Singles 1992–2003
  Boom Box
  Everything in Time
  Live in the Tragic Kingdom
  The Videos 1992–2003
  No Doubt diskografisi#Diğerleri kısmındaki KD'lik kriterlerini karşılayan maddeler

Altkonu kapsamıDüzenle

6 madde
  Rock Steady
 
  "Hey Baby"
  "Hella Good"
  "Underneath It All"
  "Running"
  Rock Steady Live

Örnek 6: Smallville (1. sezon)Düzenle

Burada, konu kapsamına giren ancak kayda değer (KD) olmayan maddelere yaklaşım ele alınacaktır.

Smallville dizisinin 1. sezonunda 21 bölüm bulunmaktadır. Aşağıdaki örneği bakarsanız, konu kapsamındaki maddelerden sadece 1. sezonun ana maddesi, sezonun ilk ve son bölümünün maddeleri listelendiğini göreceksiniz. Buna rağmen konu eksiksizdir. Çünkü listelenmeyen diğer bölümlerin maddeleri kayda değer (KD) değildir; bu nedenle konu kapsamında listelenmemesi doğru yaklaşımdır. Ancak konunun ana maddesinde, KD değer olmayan 19 bölüm hakkında yeterli bilgi bulunması zorunludur.

Bu seçmece yapmama kuralı ile çelişmemektedir. 1d kriteri, konu kapsamındaki KD olan tüm maddelerin listelenmesi ile ilgilidir. Bu yaklaşım, Vikipedi'de bulunmayan maddeler listelenmeyebilir anlamına gelmemektedir. Bir madde henüz Vikipedi'de yer almıyor olsa da, eğer KD ise konu kapsamında mutlaka listelenmelidir.

Bunlara ek olarak; KD olmadığı için konu kutusunda listelenmeyen maddelerin hepsi, aday gösterici tarafından adaylık sayfasında belirtilmeli ve KD olmama nedenleri açıklanmalıdır.

Konu kapsamıDüzenle

3 madde
  Smallville (1. sezon)
 
  "Pilot"
  "Tempest"