Vikipedi:Oylama

Bu sayfa Vikipedi'de gerçekleşen oylamaların kurallarını belirlemektedir. Aynı zamanda güncel ve sürmekte olan oylamaların bir listesi ile birlikte, geçmiş oylamaların arşivlerine de buradan ulaşabilirsiniz.

Oylama açmakDüzenle

Oylamalar Vikipedi'nin bir parçası olmakla birlikte gerekmedikçe kullanılması tavsiye edilmez. Bir oylama başlatmadan önce konunun yeterince uzun bir süre ve iyi bir katılımla tartışıldığından emin olun. Eğer bir uzlaşma sağlanamıyorsa oylama yapmak düşünülebilir. Unutmayın, Vikipedi bir çoğunluk demokrasisi değildir. Vikipedi ilke ve kurallarına aykırı hiçbir karar oylama ile alınamaz.

Tartışmalar oylama olarak algılanmamalı, daha ziyade bir görüş birliği oluşturmak amacıyla yapılan fikir alışverişi olarak görülmelidir. Tüm süreksiz oylamalardan önce yapılması gereken bu tartışmalar aslında oylamalara tercih edilmektedir. Açıkça bir görüş birliği oluştuğunu düşünüyorsanız oylamaya gitmeyiniz. Tüm Vikipedistlerin Vikipedi ile ilgili kararların alınmasındaki en önemli aşama olan bu tartışmalarda görüş belirtmesi tavsiye edilmekte ve desteklenmektedir.

Vikipedi'de sürekli olarak yapılan oylamaları ve bunların nasıl açılacağı hakkındaki bilgilere aşağıda bulunan Sürekli oylamalar başlığından ulaşabilirsiniz.

Özel bir konu hakkında oylama başlatmak istiyorsanız, Vikipedi:Oylamalar/Oylama adı şeklinde bir madde açınız. Oylamanın adının açıklayıcı ve konu ile ilgili olmasına özen gösteriniz.

Oylama sayfasının içinde oylamanın ne hakkında olduğunu, oylama gerekçesini ve oylamaya sunulan kararı kısa ve açık bir şekilde belirtiniz. Oylamadan önce yapılan ilgili tartışmalara bağlantı(lar) veriniz. Başlangıç ve bitiş tarihini giriniz. Genel bir uygulama olarak, oylama süresi aksi belirtilmedikçe 2 haftadır.

Bir oylamanın geçerliliğiDüzenle

Vikipedi'de birden fazla oylama türüne ihtiyaç olabilir. Farklı durumlar için aşağıdaki kuralların yalnız bir kısmı kullanılabilir, ya da eklentiler yapılabilir. Ancak, bir oylamanın türü ve kuralları oylama başlamadan önce belirlenmelidir.

Bir oylama, geçerli sayılabilmesi için, şu şartları sağlamalıdır:

 1. Oylamaya başlamadan önce, oylanacak konu tartışılmalıdır.
 2. Oylamanın süresi belirlenmelidir.
 3. Oylamanın geçerliliği için kullanılması gereken minimum bir oy sayısı var ise belirtilmelidir.
 4. Bir karara varılabilmesi için gerekli asgari geçerli oy yüzdesi belirtilmelidir.
 5. Daha önce oylanmış bir konu eğer tekrar oya açılırsa ve yeni oylama eskisinden değişik bir kararla sonuçlanırsa; yeni oylamanın geçerli sayılabilmesi için, yeni oylamadaki geçerli oy sayısı eski oylamaya eşit ya da daha fazla olmalıdır.
 6. Vikipedi ilkelerine aykırı hiçbir kural oylama ile dahi alınamaz.

Oylamalara katılmakDüzenle

Yalnızca oy kullanma hakkı bulunan kullanıcıların oyları sayıma dahil edilecek ve "geçerli oy" statüsünde işlem görecektir. Bununla beraber herkes görüş belirtme hakkına sahiptir. Bu kullanıcılar görüş belirtirken kendilerine ayrılmış olan "görüşler" benzeri bir bölümü kullanmalıdır.

Oyların geçerliliğiDüzenle

 1. Yalnızca bir kullanıcı hesabı olanlar oy kullanabilir.
 2. Bir kişinin birden fazla kullanıcı hesabı olsa bile, o kişi ancak bir tek oy kullanabilir. Bu kuralın çiğnenmesi durumunda, kuralı çiğneyen kullanıcının bütün oyları iptal edilir.
 3. Bir oyun geçerli sayılabilmesi için, kullanıcının Vikipedi'de etkin olması gerekmektedir.
 4. Oy verebilme/kullanabilme ön yeterliliği için oy verebilecek durumda olan üye kullanıcının oylama açılma/başlangıç tarihi itibarıyla Vikipedi'de en az 2 aydır (60 gün) üye ve en az 150 değişiklik katkısı yapmış olması gereklidir.
 5. Eğer bir kullanıcının, eylemlerinden dolayı Vikipedi'de değişiklik yapması yasaklanmışsa; o kullanıcı oy kullanamaz.

Oylama arşiviDüzenle

Oylama arşivinde Vikipedi'de yapılmış ve kapanmış süreksiz oylamalar listelenmektedir. Lütfen kapanan oylamaları bu listeye ekleyin. Eylül 2006'dan önceki bazı oylamalara bu arşivden ulaşamayabilirsiniz.

Ayrıca bakınızDüzenle