Vikipedi:Kullanıcı kutuları/Eğitim

Öğrencilik değiştir

Öğrenim seviyesi değiştir

İlköğretim ve lise şablonları karışıklığı önlemek amacıyla farklı renklerde yapılmışlardır. Renkler Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'nın kurumsal kimlik kılavuzundaki okul türleri için belirlenen renklerden referans alınmıştır.

Kod Sonuç
{{Kullanıcı ilköğretim}}
  Bu kullanıcı ilköğretim öğrencisidir.


{{Kullanıcı lise}}
  Bu kullanıcı lise öğrencisidir.


{{Kullanıcı MYO}}
  Bu kullanıcı meslek yüksekokulu öğrencisidir.


{{Kullanıcı üniversite}}
  Bu kullanıcı üniversite öğrencisidir.


{{Kullanıcı Yüksek lisans öğrencisi}}
  Bu kullanıcı yüksek lisans öğrencisidir.


{{Kullanıcı Doktora öğrencisi}}
  Bu kullanıcı doktora öğrencisidir.


{{Kullanıcı lise mezunu}}
  Bu kullanıcı lise mezunudur.


{{Kullanıcı MYO mezunu}}
  Bu kullanıcı meslek yüksekokulu mezunudur.


{{Kullanıcı Üniversite mezunu}}
  Bu kullanıcı üniversite mezunudur.


{{Kullanıcı Yüksek lisans mezunu}}
  Bu kullanıcı yüksek lisans mezunudur.


{{Kullanıcı Doktora mezunu}}
  Bu kullanıcı doktora mezunudur.


Liseler değiştir

Kod Sonuç
{{Kullanıcı Ankara Anadolu Lisesi mezunu}}
AAL Bu kullanıcı Ankara Anadolu Lisesi mezunudur.


{{Kullanıcı Kuleli mezunu}}
  Bu kullanıcı Kuleli Askerî Lisesi mezunudur.
{{Kullanıcı YKAL}}
YKAL Bu kullanıcı Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi mezunudur.


{{Kullanıcı İTL}}
  Bu kullanıcı İbrahim Turhan Lisesi mezunudur.


{{Kullanıcı YAFL}}
YAFL Bu kullanıcı Yaşar Acar Fen Lisesi öğrencisi veya mezunudur.

{{Kullanıcı Abdurrahman_Paşa_Anadolu_Lisesi}}
  Bu kullanıcı Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesi öğrencisi veya mezunudur.
{{Kullanıcı ZBFL}}
ZBFL Bu kullanıcı Ziraat Bankası Fen Lisesi öğrencisi veya mezunudur.


{{Kullanıcı Göl}}
GÖAL Bu kullanıcı Kastamonu Göl Anadolu Lisesi öğrencisi veya mezunudur.


{{Kullanıcı BEL}}
  Bu kullanıcı Bursa Anadolu Erkek Lisesi öğrencisi veya mezunudur.


{{Kullanıcı DKAL}}
DKAL Bu kullanıcı Dede Korkut Anadolu Lisesi öğrencisi veya mezunudur.


{{Kullanıcı sekseninciyillisesi}}
  Bu kullanıcı Edirne 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi veya mezunudur.


{{Kullanıcı TED}}
TED Bu kullanıcı TED Ankara Koleji öğrencisi veya mezunudur.
{{Kullanıcı eal}}
  Bu kullanıcı Eskişehir Anadolu Lisesi öğrencisi veya mezunudur.
{{Kullanıcı Ekal}}
  Bu kullanıcı Eskişehir Kılıçoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi veya mezunudur.


{{Kullanıcı KEL}}
  Bu kullanıcı Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi veya mezunudur.
{{Kullanıcı KAL mezunu}}
  Bu kullanıcı Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencisi veya mezunudur.
{{Kullanıcı Cağaloğlu Anadolu Lisesi}}
CAL Bu kullanıcı Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencisi veya mezunudur.
{{Kullanıcı SMPAL}}
MPAL Bu kullanıcı Samsun Milli Piyango Anadolu Lisesi mezunudur.
{{Kullanıcı SAL}}
  Bu kullanıcı Samsun Anadolu Lisesi öğrencisi veya mezunudur.
{{Kullanıcı Koç Lisesi}}
  Bu kullanıcı Koç Lisesi öğrencisi veya mezunudur.


{{Kullanıcı HSAL}}
HSAL Bu kullanıcı Samsun Huriye Süer Anadolu Lisesi öğrencisi veya mezunudur.


{{Kullanıcı MREMTAL}}
  Bu kullanıcı Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi veya mezunudur.


Yabancı liseler değiştir

Kod Sonuç
{{Kullanıcı Avusturya Lisesi}}
  Bu kullanıcı Sankt Georg Avusturya Lisesi öğrencisi veya mezunudur.
{{Kullanıcı SJ}}
  Bu kullanıcı Saint-Joseph Fransız Lisesi öğrencisi veya mezunudur.
{{Kullanıcı UAA}}
UAA Bu kullanıcı Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencisi veya mezunudur.


Üniversiteler değiştir

Türkiye'deki üniversiteler değiştir

Kod Sonuç
{{Kullanıcı ZBEU}}
  Bu kullanıcı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencisi veya mezunudur.
{{Kullanıcı ÇOMÜ }}
  Bu kullanıcı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi veya mezunudur.
{{Kullanıcı Akdeniz Üniversitesi öğrencisi}}
  Bu kullanıcı Akdeniz Üniversitesi öğrencisi veya mezunudur.
{{Kullanıcı Atatürk Üniversitesi}}
  Bu kullanıcı Atatürk Üniversitesi öğrencisi veya mezunudur.
{{Kullanıcı Anadolu Üniversitesi}}
  Bu kullanıcı Anadolu Üniversitesi öğrencisi veya mezunudur.
{{Kullanıcı Ankara öğrenci}}
  Bu kullanıcı Ankara Üniversitesi öğrencisi veya mezunudur.
{{Kullanıcı Ankara Üniversitesi Mezunu}}
  Bu kullanıcı Ankara Üniversitesi mezunudur.
{{Kullanıcı BÜ}}
  Bu kullanıcı Başkent Üniversitesi öğrencisi veya mezunudur.
{{Kullanıcı Boğaziçi Üniversitesi}}
  Bu kullanıcı Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi veya mezunudur.
{{Kullanıcı Çankaya Üniversitesi}}
  Bu kullanıcı Çankaya Üniversitesi öğrencisi veya mezunudur.
{{Kullanıcı ÇÜ öğrencisi}}
  Bu kullanıcı Çukurova Üniversitesi öğrencisidir.
{{Kullanıcı ÇÜ mezunu}}
  Bu kullanıcı Çukurova Üniversitesi mezunudur.
{{Kullanıcı DAÜ}}
  Bu kullanıcı Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi veya mezunudur.
{{Kullanıcı DEU}}
  Bu kullanıcı Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi veya mezunudur.
{{Kullanıcı Dumlupınar Üniversitesi Öğrencisi}}
  Bu kullanıcı Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi veya mezunudur.
{{Kullanıcı EÜ}}
  Bu kullanıcı Ege Üniversitesi öğrencisi veya mezunudur.
{{Kullanıcı Erciyes}}
  Bu kullanıcı Erciyes Üniversitesi öğrencisi veya mezunudur.
{{Kullanıcı Hacettepe Üniversitesi öğrencisi}}
  Bu kullanıcı Hacettepe Üniversitesi öğrencisidir.
{{Kullanıcı GSÜ}}
  Bu kullanıcı Galatasaray Üniversitesi öğrencisi veya mezunudur.
{{Kullanıcı Gazi Üniversitesi öğrencisi}}
  Bu kullanıcı Gazi Üniversitesi öğrencisi veya mezunudur.
{{İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi}}
  Bu kullanıcı İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi veya mezunudur.
{{Kullanıcı İGÜ}}
  Bu kullanıcı İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencisi veya mezunudur.
{{Kullanıcı İÜ Mezunu}}
  Bu kullanıcı İstanbul Üniversitesi mezunudur.


{{Kullanıcı İÜ öğrenci}}
  Bu kullanıcı İstanbul Üniversitesi öğrencisidir.
{{Kullanıcı İTÜ}}
  Bu kullanıcı İstanbul Teknik Üniversitesi mezunudur.
{{Kullanıcı İTÜ öğrencisi}}
  Bu kullanıcı İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisidir.


{{Kullanıcı İYTE öğrencisi}}
  Bu kullanıcı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğrencisidir.
{{Kullanıcı İYTE Mezunu}}
  Bu kullanıcı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü mezunudur.
{{Kullanıcı Kadir Has Üniversitesi Öğrencisi}}
  Bu kullanıcı Kadir Has Üniversitesi öğrencisi veya mezunudur.
{{Kullanıcı Kocaeli Üniversitesi Mezunu}}
  Bu kullanıcı Kocaeli Üniversitesi mezunudur.
{{Kullanıcı KTÜ}}
  Bu kullanıcı Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisidir.
{{Kullanıcı KTÜ mezunu}}
  Bu kullanıcı Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunudur.
{{Kullanıcı Marmara Üniversitesi Mezunu}}
  Bu kullanıcı Marmara Üniversitesi mezunudur.
{{Kullanıcı Marmara Üniversitesi öğrencisi}}
  Bu kullanıcı Marmara Üniversitesi öğrencisidir.
{{Kullanıcı MSGSÜ}}
  Bu kullanıcı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunudur.
{{Kullanıcı MSGSÜ ögr}}
  Bu kullanıcı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisidir.
{{Kullanıcı ODTÜ öğrencisi}}
  Bu kullanıcı Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisidir.
{{Kullanıcı ODTÜ}}
  Bu kullanıcı Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunudur.
{{Kullanıcı OMÜ Mezun}}
  Bu kullanıcı Ondokuz Mayıs Üniversitesi mezunudur.


{{Kullanıcı OMÜ}}
  Bu kullanıcı Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisidir.
{{Kullanıcı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi}}
  Bu kullanıcı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencisidir.
{{Kullanıcı PAÜ}}
  Bu kullanıcı Pamukkale Üniversitesi öğrencisidir.


{{Kullanıcı SAÜ öğrencisi}}
  Bu kullanıcı Sakarya Üniversitesi öğrencisidir.
{{Kullanıcı Selcuk Uni}}
  Bu kullanıcı Selçuk Üniversitesi öğrencisidir.
{{Kullanıcı TED Üniversitesi}}
  Bu kullanıcı TED Üniversitesi öğrencisidir.
{{Kullanıcı TOBB ETÜ}}
  Bu kullanıcı TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğrencisidir.
{{Kullanıcı TÜ}}
  Bu kullanıcı Trakya Üniversitesi öğrencisidir.
{{Kullanıcı Yeditepe Üniversitesi Öğrencisi}}
  Bu kullanıcı Yeditepe Üniversitesi öğrencisidir.
{{Kullanıcı Yeditepe Üniversitesi}}
  Bu kullanıcı Yeditepe Üniversitesi mezunudurdir.
{{Kullanıcı YTÜ öğrencisi}}
  Bu kullanıcı Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisidir.
{{Kullanıcı YTÜ}}
  Bu kullanıcı Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi veya mezunudur.

Yurt dışındaki üniversiteler değiştir

Kod Sonuç
{{Kullanıcı Kaliforniya Üniversitesi öğrencisi vikipedistler}}
  Bu kullanıcı Kaliforniya Üniversitesi'nde okudu veya okuyor.


{{Kullanıcı UNC}}
  Bu kullanıcı Kuzey Karolina Üniversitesi, Chapel Hill mezunudur.


Fakültelerine göre değiştir

Kod Sonuç
{{Kullanıcı tıp fakültesi öğrencisi}}
  Bu kullanıcı tıp fakültesi öğrencisidir.

Diğer değiştir

Kod Sonuç
{{Kullanıcı odtü'ye gitmek isteyen}}
  Bu kullanıcı büyüyünce Orta Doğu Teknik Üniversitesi 'ne gitmek istemektedir.  


{{Kullanıcı Erasmus öğrencisi}}
  Bu kullanıcı Erasmus öğrencisidir.