Vikipedi:Kullanıcı adı değiştirme yönergeleri

Bu sayfa, bürokratların Vikipedi:Kullanıcı adı değiştirme ve Vikipedi:Kullanıcı adı değiştirme/El koyma sayfalarındaki istekler konusunda nasıl bir yaklaşım sergilediğini içeren yönergelerden oluşmaktadır. Kullanıcı adı değiştirme işlemi aslında bir takdir meselesi olup bürokratlar, iyi bir gerekçeleri olduğunda bu yönergeden farklı kararlar verebilirler.

İsim değişikliklerinin uygun olduğu haller değiştir

 • Mevcut ismin politika ihlali olması. Bir kullanıcının mevcut adının Vikipedi:Kullanıcı adı politikasını ihlal etmesi durumunda genellikle yeniden adlandırma yapılır.
 • Mahremiyetin korunması. Bir kullanıcının kimliğini deşifre eden (örneğin, gerçek ismi veya gerçek ismiyle alâkalı) bir ismi kulanmaktan vazgeçmek istemesi halinde bu istek genellikle yerine getirilir. Ancak yeniden adlandırma kayıtlarında bu ismin gene de gözükmeye devam edeceği ve mutlak mahremiyetin, sadece yeni bir hesap yaratılması ile sağlanabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca bakınız: yok olma hakkı.
 • Diğer projelerdeki kullanıcı adlarıyla uyumluluk. Kullanıcıların tüm Vikimedya projelerinde aynı adla tanınmaları kolaylık sağlar. "Tek isimle giriş" (single user login) kavramı hayata geçirilene dek bunu sağlamanın en iyi yolu "yeniden adlandırma" ve "el koyma"dır.
 • Kişisel tercihler. Kullanıcının başka bir ad kullanmayı tercih etmesi halinde, eğer aksi yönde belli bir sebep (veya aşağıdaki sebeplerden biri) yoksa yeniden adlandırma yapılması uygun olur.
 • Gereksiz yeniden adlandırmalar. Wiki yazılımı, hizmetli olmayan kullanıcıların mevcut kullanıcı adlarını sadece boşluk ekleyerek veya büyük harfle yazarak değiştirmelerine izin vermez. Bu değişiklikler çok yeni kullanıcılar için bile yapılabilir.

İsim değişikliklerinin uygun olmadığı haller değiştir

 • Hakem kurulu kısıtlamaları. Kullanıcının hakem kurulu kararlarınca kısıtlı olması durumunda yeniden adlandırma yapmak karışıklığa yol açabilir. Böylesi bir durumda, ad değişikliğine gidilmeden önce hakem kurulunun onayının alınması yerinde olur.
 • Yeni adın kullanıcı adı politikasına aykırı olması. Yeni kullanıcı adının kullanıcı adı politikasını ihlal etmesi durumunda yeniden adlandırma yapılmaz.
 • Daha önce pek çok kez ad değişikliği yapmış olmak. Kullanıcı adı değişiklikleri, Viki sunucularına çok aşırı yük getirir, izleme listelerinde gecikmelere ve hatta veri tabanının kilitlenmesine neden olabilir. Kullanıcının yeni adına sahip çıkacağı yönünde bir işaret yoksa yeniden adlandırma yapmak pek de iyi bir fikir değildir.
 • Karışıklığa yol açan istekler. Ad değişikliğinde bulunan kullanıcı, bu değişikliğin yol açabileceği karışıklıkların farkında değilse, ya da pek çok farklı ve kafa karıştırıcı isteklerde bulunmuşsa, yeniden adlandırma yapmadan önce, kendisine, hangisini tercih ettiğini sormak yerinde olur.
 • Tartışmalı yeniden adlandırmalar. Pek çok kullanıcının, yeniden adlandırmaya -haklı bir gerekçe ile- karşı çıktığı bir durumda, bunun tartışmalı bir konu olduğu açıktır. Konuyu önce uygun bir zeminde (tartışma sayfasında, köy çeşmesinde, vb.) tartışarak bir fikir birliği sağlamaya çalışmak daha yararlı olabilir.

El koyma isteklerine ilişkin ilave yönergeler değiştir

"El koyma"nın muhtemelen uygun olduğu durumlar değiştir

 • Silinmiş değişiklikler yeniden adlandırma sırasında tekrar tahsis edilir. Benzer şekilde, hedeflenen kullanıcı adının silinmiş katkılarının varlığı, çoğu kez el koymanın önünde bir engel oluşturur.
 • Her iki hesap da aynı kişiye aittir. Kullanıcının, hedeflenen hesabın da sahibi olduğunu, o hesaptan da giriş yaparak ispatlaması halinde, hedef hesabın değişikliklerinin olup olmadığına bakılmaksızın derhal yeniden adlandırma yapılabilir. Bu aynı zamanda, kullanıcıların, yeniden adlandırma prosesinin bir gereği olduğunu sanarak, hedef hesabı önceden yaratmış oldukları durumları da kapsar.
 • Hedef kullanıcı adı sahibinin onayı. El koyma işlemini hedef hesabın onaylaması halinde, hedef hesabın değişiklikleri olsa da, yeniden adlandırma derhal yapılabilir. Bu işlem yalnızca, herhangi bir karışıklığa yol açmayacaksa yapılmalıdır (hedef hesabın, çok iyi tanınan bir kullanıcıya ait olmaması gerekir).

"El koyma"nın muhtemelen uygun olmadığı durumlar değiştir

 • Hedef hesap, el koyma işlemine karşıdır. Eğer hedef hesap, el koyma işlemine karşı çıkıyorsa, istek yerine getirilmez.
 • Hedef hesabın değişiklikleri mevcuttur. Hedef hesabın, anında geri alınmamış ve iyi niyetle yapılmış katkıları varsa ve hesap sahibi, açık ve net bir şekilde el koyma işlemine karşı çıkmamışsa, bu durumda el koyma işlemi GFDL telif hakkı sorunları yaratabilir.
 • Hedef kullanıcı adı çok yenidir. Eğer hedef kullanıcı adı henüz çok yakın bir zamanda kaydolmuşsa, el koyma işlemi büyük olasılıkla zamansız olacaktır. Hedef hesabın en azından altı ay öncesinden yaratılmış olması beklenir.
 • El koyma talebinde bulunan hesap henüz mevcut değildir. El koyma işlemi daha ziyade eski kullanıcıların öncelikli hakkıdır. El koyma talebinde bulunan bir hesabın, en azından birkaç aydır var olması ve ansiklopediye ciddi katkılar yapmış olması genel beklentidir.

Ayrıca bakınız değiştir