Vikipedi:Hizmetlilik başvurusu

(Vikipedi:Hizmetli başvurusu sayfasından yönlendirildi)

Hizmetlilik başvuruları, Vikipedi topluluğunun kişilerin hizmetli (ki hizmetliler ek bazı teknik özelliklerle düzenin korunmasına yardımcı olan kişilerdir) olmasına karar verme işlemine verilen addır. Kişiler kendilerini aday gösterebilecekleri gibi başka bir kullanıcı tarafından da aday gösterilebilirler. Lütfen politika ve yönergelere aşina olup olmadığınızı başvuruda bulunmadan önce gözden geçirin.

Başvurular hakkındaDüzenle

HizmetlilikDüzenle

Bir kullanıcının hizmetli olması için, tarafsız olması, Vikipedi yapısını biliyor olması ve grup çalışmasına uygun olması gerekir. Ayrıca problemler karşısında soğukkanlılığını koruması da önemli bir gerekliliktir. Tabii ki, bütün bu özelliklerini kullanıcı olarak yaptığı çalışmalarda göstermiş olması gerekmektedir.

Topluluk hizmetli yetkisini güvenilir kullanıcılara verir ve bu sebeple adayların, diğer kullanıcıların (adaylar) hakkında (adayların) güvenilir olup olmadıklarına karar verebilecekleri kadar uzun bir süre Vikipedi'de bulunmuş olmaları gerekir. Hizmetlilerden yüksek standartlarda davranış ve rehberlik yeteneği beklenir zira diğer Vikipedistler yardım ve öğüt almak için sıklıkla hizmetlilerin kapısını çalarlar.

Hizmetlilik ek görevler ve sorumluluklar getirmektedir. Bu ek görevler ve sorumluluklar sadece hizmetlilerin yapabileceği şeyler olduğu için, önceliklidir. Madde yazmak gibi işler ikinci planda kalır. Bu durumdan rahatsız olacaksanız şimdiden vazgeçmeniz en doğrusudur.

Adaylık standartlarıDüzenle

En az 1.000 değişiklik yapmış olmak ön şarttır (esas alınacak olan, kullanıcının tercihlerim sekmesinde göreceği sayı değil; bu sayaçtaki sayıdır). Bunun dışında somut standartlar yerine kişinin Vikipedi yapısına dair bilgisi ve davranışları ön planda tutulur. Bir kullanıcının hizmetli olması için, tarafsız olması, Vikipedi yapısını biliyor olması ve grup çalışmasına uygun olması gerekir. Ayrıca problemler karşısında soğukkanlılığını koruması da önemli bir gerekliliktir. Tabii ki, bütün bu özelliklerini kullanıcı olarak yaptığı çalışmalarda göstermiş olması gerekmektedir. Topluluk, adaylarda pek çok farklı şey arar ve herkesin bu konuda kendine ait fikirleri vardır; topluluğun sıklıkla nelere baktığı, neler aradığı ve bir adaydan neler beklediğine dair daha iyi bilgi sahibi olmak için arşivlenmiş eski başvurulara göz atabilirsiniz.

Karar aşamasıDüzenle

Herhangi bir kullanıcı, kullanıcı hesabı olan bir başka kullanıcıyı aday gösterebilir. Kişinin kendisini aday göstermesi de mümkündür. Eski başvurulara bakarak topluluğun hangi beklentilerde olduğuna dair fikir sahibi olabilir ve böylece sizin başvurunuza nasıl bir tepki geleceğini anlamaya çalışabilirsiniz. Adaylıklar başvurunun yapıldığı andan itibaren iki hafta (14 gün) boyunca sayfada aktif olarak kalır ve bu süre zarfında kullanıcılar fikirlerini belirtir, sorular sorar ve yorumlarda bulunurlar. Bu sürenin sonunda bir bürokrat ilgili başvuruyu değerlendirerek hizmetlilik için bir fikir birliğinin sağlanıp sağlanamadığına bakar. Bunun belirlenmesi bazen güçleşmektedir ve sayısal bir ölçüm söz konusu değildir; ancak genellikle %80 düzeyinin üzeri başarılı, %70 düzeyinin altı da başarısız olmaktadır. Aradaki alan, bürokrat takdirine tabidir.
Ayrıca bürokratlar, eğer olası bir hizmetli yetkisi mümkün gözükmüyorsa veya başvurunun açık kalmasında herhangi bir yarar bulunmuyorsa, kendi sağduyularını kullanarak adaylıkları erkenden kapatmaya gidebilirler. Sadece bürokratlar bir başvuruyu belirli ve kesin olarak sonuçlandırıp, kapatabilirler, fakat iyi durumdaki diğer kullanıcılar da geçme şansının hiç bulunmadığı durumlarda başvuruyu kapatabilirler; lütfen içinde yer aldığınız hiçbir başvuruyu kapatmayınız. Vandalizm, uygunsuz düzenleme, reddedilmiş veya geri çekilmiş başvuru durumlarında bürokrat olmayan kişiler de başvuruyu listeden çıkarabilirler fakat adaya bir not bırakmaları şarttır ve eğer gerekirse ilgili başvuruyu arşivdeki uygun kısma başarısız (veya geçersiz) olarak taşıyabilirler.
İstisnai durumlarda, fikir birliğini netleştirmek için bürokratlar hizmetlilik başvuru süresini 14 günün (2 hafta) ötesine uzatabilir veya adaylığı yeniden başlatabilirler. Eğer adaylığınız başarısız olursa lütfen kendinizi yeniden aday göstermeden veya (başkasının yaptığı) bir adaylık başvurusunu kabul etmeden önce makul bir süre bekleyiniz.

Fikir belirtmekDüzenle

Kullanıcı hesabı olan her Vikipedist Olumlu, Olumsuz ve Tarafsız bölümlerinden uygun gördüğü bölümde yorum yapabilir. Aday da kişilerin yorumlarına yanıt verebilir. Hile şüpheleri barındıran bazı yorumlar dikkate alınmayabilir; bunlar çok yeni yazarların, çorap kuklaların ve canlı kuklaların katılımları olabilir. Lütfen fikrinizi muhakemenize dair ufak bir açıklama yazarak açıklayınız. Yorumunuz eğer uygun ve destekleyici kanıtlar taşıyorsa daha büyük önem arz edecektir.
Ek yorumlar için Yorumlar başlığını kullanabilirsiniz. Giriş yapmamış (anonimler) veya hesabı olmayanlar dahil her Vikipedist yorumlar bölümünde yorum yapabilir ve sorular sorabilir. Yorumlarınızda diğerlerine karşı mutlaka, her daim nazik, saygılı olunuz. Yorumda bulunmadan önce Vikipedi:Hizmetlilik başvurularında kaçınılması gereken gerekçeler sayfasına göz atmanız yararlı olabilir.

Hizmetliliğe aday olmak veya başka bir kullanıcıyı aday göstermek için

Vikipedi:Hizmetlilik başvurusu/Adaylık

sayfasındaki yönergeleri takip ediniz. Hizmetli adaylarının kendilerini desteklemeleri amacıyla kişilere mesaj atmasına (bk. İngilizce Vikipedide ilgili yönerge) hoş bakılmaz. Bunun yerine hizmetli adayları kullanıcı sayfalarına {{HB-ilan}} şablonunu koyabilirler.

BürokratlıkDüzenle

Bürokratlar, topluluğun burada vardığı kararları temel alarak, diğer kullanıcıları hizmetli veya bürokrat yapma ek özelliğine sahip olan kullanıcılardır.

Bürokrat başvurularında izlenen yol, hizmetli seçimlerindekine benzer olmakla birlikte, bürokratlığa yükseltilmek için gereken beklentiler, hizmetlilik için olandan önemli ölçüde daha yüksek olup genellikle daha açık ve net bir fikir birliğinin oluşmuş olmasını gerektirir. Genel olarak fikir birliği eşiği %85 civarındadır. Bürokratlardan, içinden çıkılması güç durumlarda, fikir birliğinin oluşup oluşmadığına karar vermeleri ve bu kararlarını açıklamaya hazır olmaları beklenir.

Bürokrat adaylıkları da hizmetlilik adaylıklarının konduğu sayfa yardımıyla ortaya konur; sadece Hizmetlilik ibaresini Bürokratlık olarak değiştirmek gerekir. Aksi takdirde kişi bürokratlığa değil de hizmetliliğe aday olmuş olacaktır. Eski bürokratlık başvuruları da eski hizmetlilik başvurularıyla birlikte aynı yerde muhafaza edilir; bu sayfa yardımıyla arşivlerden geçmiş bürokratlık başvurusu sonuçlarına bakabilirsiniz.

Yukarıda hizmetlilik başvuruları için geçen Karar ve Fikir belirtme süreçleri ve içerikleri bürokrat başvuruları için de geçerlidir.

Aday olmadan önce en azından Vikipedi:Bürokratlar ve Vikipedi:Hizmetlilik başvurusu sayfaları, bu sayfaların tartışmaları ve yakın dönem arşivlerindeki nispeten yeni bürokratlık başvurularını okumanız, incelemeniz ve öğrenmeniz gereken kısımları öğrenmeniz beklenmektedir.

Destek toplamak amacıyla kişilere mesaj atmak (bir nevi kamuoyu yoklaması veya başvuru propagandası/reklamı yapmak) hoş karşılanmasa da (ki örneğin İngilizce Vikipedi'de bunu yapan bazı bürokrat adaylarının başvuruları başarısız olmuştur) bazı kullanıcılar {{BB-ilan}} şablonunu, kendi kullanıcı sayfalarına koymayı faydalı bulmuşlardır. Bu tip beyanlara izin verilir.

Bürokratlığa aday olmak veya aday göstermek için de hizmetlilik adaylığı ile aynı yönergeleri takip edebilirsiniz; sadece Hizmetli ibaresini Bürokrat olarak değiştirin.

Oylamalar hakkındaDüzenle

Vikipedi'de hizmetli, bürokrat, gözetmen ve denetçi görevlerine seçimin yanı sıra, çeşitli topluluk kararlarının alınması için oylamalar yapılabilir. Karar alımı oylamaları başlatılmadan önce konunun yeterince tartışılmış ve olağan tartışmalar sonucunda fikir birliği sağlanamamış olduğundan emin olunması gerekir. Vikipedi'nin çoğunluk demokrasisi olmadığı ve Vikipedi politika ve yönergelerine aykırı kararların oylamayla meşru kılınamayacağı unutulmamalıdır.

Vikipedi'de genel olarak verilen bir oyun geçerli olması için iki koşul vardır:

 1. Bir kişi yalnızca bir kez oy kullanabilir. Aynı hesaptan ya da farklı hesaplardan birden fazla oy kullanan kişinin tüm oyları iptal edilir.
 2. Verilen oyun geçerli olması için oy sahibinin oylama başlangıç tarihi itibarıyla en az 60 gündür Vikipedi üyesi olması ve en az 150 değişiklik yapmış olması zorunludur.

Geçmişte yapılan başvuruların tam listesi Arşiv sayfasından görülebilir.

Sayfayı yenilemek için önbelleğinizi boşaltın

Bürokratlık başvurularıDüzenle

Denetçilik başvurularıDüzenle

Gözetmenlik başvurularıDüzenle

Vito GenoveseDüzenle

Oy verin! (0/0/0) Oylama bitiş tarihi 13.52, 16 Mayıs 2021 (UTC)

Vito Genovese (MesajKatkılarİstatistikler) Vikipedi'nin gelişimi, projeye zaman ayıran ve farklı sorumlulukları üstlenmeye hazır kullanıcıların çabalarıyla gerçekleşiyor. Türkçe Vikipedi özelinde, projenin gelişmekte olduğu ve görece iyi bir yol katediliyor olmasının beraberinde çeşitli sorunlar (ör. bazı kullanıcıların veya kişi bilgilerinin sayfalara eklenmesi) meydana geldiğini görüyoruz ve bu sorunların çözümü için "güvenilir" kullanıcılara ihtiyaç duyuluyor. Gözetmenlerin "bir talep olduğunda işlemi olabildiğince hızlı sonuçlandırması" önem arz ediyor (Gözetmen taleplerinin sık olmamasına karşın olduğu zaman da ivedilikle sonuçlandırılmasını vurguluyorum). Gözetmenlerimizin aktifliğini göz önünde bulundurduğumda, "yeterli" olarak söylenecek düzeyde -aktif- olmadıklarını görüyorum. Dolayısıyla, projenin gelişimine (yaşayan bir efsane olarak) tanıklık eden ve pek çok sorumluluğu bulunan Vito'yu, -son bir yıldaki aktiflik örüntüsünü baz alarak aktif bir kullanıcı olduğu çıkarımıyla birlikte- bu sorumluluğu da taşıyacağına inanarak aday göstermek istiyorum. --Victor Trevor (mesaj) 08.06, 2 Mayıs 2021 (UTC)

Teşekkürler, Victor. 2006'daki iki (1, 2) hizmetlilik adaylığımda ve 2009'daki bürokratlık adaylığımda aynı şeyi söyledim, 15 yıldır da değişen bir şey olmadı: Amiral gemimiz olan Vikipedi'de prensip olarak görevlere aday olmuyorum ama topluluk bana bir görev layık görürse de başarıyla yerine getirmek için elimden geleni yapıyorum. Bu süreçte de benim için çok büyük bir önem taşıyan etik değerlerimi ve çıkar çatışmalarını gözetmek için elimden geleni yapıyorum, bana "yarayacak" her türlü adımdan ve gelişmeden var gücümle kaç(ın)ıyorum. Öyle ki, kendi icadım olan pozisyonlar söz konusu olduğunda aday olmadığım gibi, aday gösterilmeyi de kabul etmiyorum (sistemi kurmak için ilk görevliliğe de talip olduğum İBP sorumluluğu elbette buna istisna olmak durumunda kalmıştı).
İşte bu noktada da yaşadığım ikilem ortaya çıkıyor. An itibarıyla gözetmenlik atıllaşmış bir pozisyon. Gözetmen günlüklerini gözetmen olmayanlar göremiyor ama gözetmenliğin başladığı 2010 yılından bu yana geçen 11 yıllık sürede yapılan işlem sayısı 11'de filan kaldıysa da buna şaşırmam. Çünkü hizmetlilerin elindeki Sürüm Silme (Revision Delete) yetkisini etkin olarak kullanıyor ve Gözetmenliği (Oversight) ikame ediyoruz. Dolayısıyla mevcut politika ve yönergelerimiz ışığında bir gözetmene ihtiyaç yok esasında. İhtiyaç bazlı insan seçmiyoruz tabii ama ihtiyaç var mı? Yok.
Peki neden ikilemdeyim? Çünkü Gözetmenlik ve şu an bizde olmayan Sürüm Silme politikalarını da içeren kapsamlı bir politika ve yönerge paketinin çevrimdışı hazırlığı içerisindeyim. Enwiki politikalarını temel alan bu yeni metinler, hizmetlilerin sürüm silme uygulamalarını sembolik düzeye indirerek şu anda SürümSil uyguladığımız birçok değişiklik ve günlük girdisine Gözetmenlik uygulanmasını öngörüyor. Yani gözetmenlerin yetkilerini artırmayı önermeye hazırlanırken gözetmenliğe aday gösterilmiş durumdayım. Bu da etik açıdan bana çok rahat hissettirmiyor. Aday gösterildiğim saatte çevrimiçiydim, o andan bu yana da en uygun seçeneğin ne olacağını düşünüyorum. Adaylığı reddetmek gece kafamı yastığa rahat koymamı sağlayacak seçenek, ancak değerlendirmeyi topluluğa bırakma anlayışımla bağdaşmıyor. Adaylığı kabul edip bir şey söylemeden bir adaylık süreci geçirmek de bir seçenek olabilirdi, ancak o da etik değerlerimle bağdaşmıyor. Bu nedenle bir şeyleri gizleme konusunda gözetmen - hizmetli yetkilerinin nasıl ayrıştırılmasını önereceğimi açıkça anlatıp tam şeffaflık sağladıktan sonra kararı topluluğa bırakmanın en doğrusu olacağına karar verdim.
Mevcudumuz şudur: Sürüm Silme politikamız yok, bu nedenle hizmetliler olarak bu işlemleri sistem arayüzüne tanımlı beş gerekçe doğrultusunda yapıyoruz (onlar da elle düzenlenmiş tabii ama oturmuş diyebiliriz). Bu gerekçeler: (1) Telif ihlali, (2) Uygunsuz kişisel bilgi, (3) Küfür ve hakaret içeren içerik, (4) Madde ile ilgisiz, topluluğu kışkırtmaya yönelik içerik, (5) Yaşayan insanların biyografileri politikasına aykırılık. Gözetmenlik politikamızın mevcut sürümü ise üç gerekçe sayıyor: (1) Aleni olmayan bilgilerin çıkarılması, (2) (a) Vakfın veya (b) ilgili kişinin isteği üzerine iftiraların çıkarılması, (3) Vakfın isteği üzerine telif hakkı ihlalinin çıkarılması. Dolayısıyla gözetmenliğe hiç iş düşmüyor, tüm gizleme işlemlerini Sürüm Silme yetkisiyle hizmetliler gerçekleştiriyor.
Enwiki'deki bize uyarlamayı arzu ettiğim ayrım ise şöyle:
 1. Sürüm silme, gözetmenin müdahale etmesini gerektiren değişiklikler için öncelikle bir acil müdahale olarak kullanılıyor. Yani gözetmen silecek olsa da hizmetli bir acil durum müdahalesi olarak sürümleri gizliyor.
 2. İşleyişi aksatmaya yönelik, taciz, tahrik, hakaret, alay vb. topluluk yapısına zarar verecek değişiklikler sürüm silme ile kaldırılabiliyor. Bu, mevcut ölçütlerden 3. ölçütün kapsamını genişletiyor, bir vandalizm olan küfür ve hakaret kapsamını vandalizmin üst şemsiyesi olan işleyişi aksatıcı (disruptive) değişiklikler olarak genişletiyor.
 3. Her türlü kişisel bilgi gözetmenlik kapsamında. Acil durum müdahalesi olan sürüm silme uygulansa da nihai olarak gözetmenliğe tabi tutuluyor. Vakfın bu konudaki politikası, hukuki yönden de hizmetlilerin kişisel bilgilere erişiminin olmaması gerektiği yönünde. Gözetmen ve denetçiler vakfa kimlik bilgilerini gönderip bir sözleşme imzaladıkları ve ek hukuki yükümlülükler üstlendikleri için, tamamen anonim kalabilecek hizmetliden daha üst bir güvenlik izin düzeyinde kabul ediliyor. Telefon numaraları, yanlışlıkla oturumu kapanmış kullanıcıların istemeden paylaştığı IP adresleri vb. de bu kapsamda bu arada.
 4. Saldırı niteliğindeki değişiklikler, küfürlü hesap adları, bu kapsamdaki günlük girdileri de gözetmenlik kapsamında.
 5. Olağan telif hakkı ihlalleri sürüm silme, Vakfın kaldırılmasını istediği ihlaller ise gözetmenlik kapsamında. İkincisinin yaşanma olasılığı çok çok düşük tabii.
 6. Maddeye konu olan kişilere yönelik iftiralar da gözetmenlik kapsamında.
Yani tüm bu ayrımların altında yatan mantık şu: Gözetmenler hukuki sorumluluk üstlenip projenin karşı karşıya kalabileceği hukuki risklerin minimize edilmesinde katkıda bulunsun. Hizmetliler ise kutsal üçleme silme-engelleme-korumanın uzantısı olan temel gizlemeleri yapsa da hukuki konulara çok fazla dâhil olmasın. Vakfın burada yapmaya çalıştığı bu, enwiki politikaları da bu doğrultuda düzenlenmiş. Benim de buraya uyarlamayı planladığım ayrım temel olarak bu.
15 yıldır telif hakları, Vikipedi'ye açılan davalar, mahkeme kararları, kullanıcıların karşı karşıya kaldığı hukuki tehdit ve viki dışı tehlikeler gibi birçok konuda ciddi bir deneyim kazandığımı düşünüyorum, dolayısıyla yukarıda öngördüğüm şeklinde uygulanmasını önereceğim bu görevi de hakkıyla yerine getirebileceğimi sanıyorum. Bu nedenle teşekkür ederek adaylığı kabul ediyorum. Edinmiş olduğum bu deneyim projeye yarar getirirse elbette son derece mutlu olurum bundan. Yetkilerinin artırılmasına vesile olmaya niyetli olduğum bir göreve gelmemin uygun olup olmayacağının değerlendirmesini yukarıda da vurguladığım üzere topluluğa bırakıyorum.
Son bir not olarak da Victor'un da değindiği etkinlik konusuna girmek istiyorum. Bilindiği üzere benim etkinliğim her zaman kesintili olagelmiştir. Ayrıntılarını şuradan görebilirsiniz. Bu durum elbette hemen hiçbir zaman keyfî nedenlerden olmuyor, profesyonel yoğunluktan ailede ciddi hastalığa kadar çok çeşitli nedenlerinin olduğunu farklı zamanlarda yazmışlığım var. Şu noktada sevinerek paylaşmak istediğim nokta ise son dönem etkinliğim. 15 yıldır ilk defa etkinliğim 5-6 ay sonunda duraklamadı ve bir yılı doldurmak üzere olan bir süreklilik sağlamayı başarmış durumdayım. :) Bu sayede çok uzun zamandır aklımda olan sadık yarim Vikikitap'ta da katkı verebilir hâle geldim. Geride bıraktığımız Nisan ayı biraz yavaş geçti yalnızca, ama onun dışında topluluğun etkin bir katılımcısı olmayı sürdürebildiğim için mutluyum açıkçası. Bunu dönem dönem oturtmaya çalışıp profesyonel yoğunluktan dolayı yapamadığım zamanlar olmuş ve buna üzülmüştüm birden fazla kez geçmişte (benim işim sabah 9 - akşam 5 işlerden biraz daha farklı bir zihinsel mesai gerektiriyor maalesef, bunu dengelemek de her zaman kolay olmayabiliyor). Bu durumu sonunda değiştirebilmiş olmaktan dolayı mutluyum. Genel olarak topluluk içi iletişimin ciddi bir olgunlaşma geçirmiş olması da burada bulunmaktan keyif almamı sağlıyor.
Herkese şimdiden görüşler için teşekkür ederim.
Vito Genovese 13.52, 2 Mayıs 2021 (UTC)Lütfen olumlu / olumsuz oyları gerekçelendirelim. Vikipedi çoğunluk demokrasisi değildir.
Oy vermeden ve/veya yorumda bulunmadan önce
Vikipedi:Hizmetli başvurularında kaçınılması gereken gerekçeler
sayfasına göz atmanız yararlı olabilir.


  OlumluDüzenle

 1. Vito Genovese'nin gözetmenlik yapabilecek yetkinlikte olduğuna gönülden inanıyor, olumlu bakıyorum.--Kadıköylümesaj 13.59, 2 Mayıs 2021 (UTC)
 2. Vito Genovese'in bu işi yapabileceğini düşünüyor ve olumlu oy kullanıyorum. Leaply 💬 14.09, 2 Mayıs 2021 (UTC)
 3. Aday gösterilme gerekçelerine katılıyorum. Adaylığı kabul etmedeki açıklamaları da yerinde olmuş. LuCKY 💬 ✒️ 15.03, 2 Mayıs 2021 (UTC)
 4. Vito, yukarıda yazmış olduğu metinde zaten gözetmenlerin günümüzdeki politika ışığında ne yapabileceklerine hâkim olduğunu gösterdiği gibi ileride bir politika değişikliği sonrasında neler yapabileceklerine dair son derece makul görüşler de paylaşmış. Önermeye hazırlandığı gözetmenlik sorumluluklarının hukuki ve etik açıdan genel olarak mevcut duruma göre iyileştirme olacağı açık. Bu öngördüğü rolü, topluluk tarafından onaylanmasının ardından bizzat kendisinin uygulamaya başlayarak uygulamayı oturtması da son derece sağlıklı olacak. Buna ek olarak, adaylığı kabul etme metninde yazdığı üzere, engel süreci de dahil olmak üzere Vikipedi'yi ilgilendiren hukuksal süreçlerdeki rolü, sadece yerel değil aynı zamanda küresel politikalara dair bilgisi ve Vakfın işleyişinin nasıl olduğuna dair sahip olduğu know-how ile de bu pozisyonu hakkını vererek yapabileceğini düşünüyorum. --Seksen iki yüz kırk beş / GGT (mesaj) 18.02, 2 Mayıs 2021 (UTC)
 5. Gözetmen ve denetçi başvurularında teknik yeterliliğin yanı sıra benim baktığım şey, kullanıcının güvenilirliği ve başkalarının anonim kalmasına, VP:YİB ihlallerine olan saygısı. Teknik olarak zaten o kapasitede Vito Genovese. Diğer iki hususta da benim gözlemlediğim kadarıyla hassas davranan ve bana o güveni veren birisi. Dolayısıyla bu sorumlulukları/yetkileri uygun bir şekilde kullanacağı konusunda bir şüphem bulunmamakta. Sonucun Vikipedi için hayırlısı olması dileğiyle.--NanahuatlEfendim? 18.40, 2 Mayıs 2021 (UTC)
 6. olumlu bakıyor, vikipedi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Diyot 09.16, 3 Mayıs 2021 (UTC)
 7. İleri kullanıcı gruplarının tek bir kullanıcıda toplanmasına sıcak bakmamakla birlikte, aday Vito olunca olumlu oy kullanmaya karar verdim. Adaylık yazısında görüldüğü üzere hizmetli-gözetmen yetki sınırlarını daha net çizebilecek, güncel diğer projelerdeki gözetmen yetkilerini buraya uyarlayabilecek bir vizyonda. Destekliyorum --Kemalcan (mesaj) 15.47, 3 Mayıs 2021 (UTC)
 8. Vito'nun bu sorumluluğu yerine getirebileceğine olumlu bakıyorum. ~ Z (m) 21.56, 3 Mayıs 2021 (UTC)
 9. vito'nun atıl durumdaki gözetmenlik grubunu bize sunacağı tekliflerle tekrar düzene alacağını düşünüyorum. adaylık açıklamasında içinde bulunduğu ikilemden bahsetmesini de hoş karşılıyorum. ben şahsen kendisine güveniyorum.--evrifaessa ❯❯❯ mesaj 08.55, 4 Mayıs 2021 (UTC)
 10. Gerekçedeki açıklamalar için teşekkürler. Olumlu bakıyorum. Esc2003 (mesaj) 15.40, 5 Mayıs 2021 (UTC)

  OlumsuzDüzenle

 1. Kısa bir süre önce yazdığı şu ifadelerde, benim ve birçok kullanıcı tarafından açık ve net bir şekilde görülen Vikipedi:Temiz başlangıç isteği hakkına saygı duyulmaması, bir kullanıcının unutulması için çabaladığı kişisel bilgilerinin ifşa edilmesi ve bu şekilde Viki dışı tehditlere açık hâle gelmesinde gösterdiği tavır nedeniyle, bu konunun direkt olarak gözetmenlik yetkileriyle alakası olduğundan benim kendisine duyduğum güven zedelenmiştir ve bundan ötürü kendisinin gözetmen olmadan katkılarına devam etmesi gerektiğine dair kanı oluşmuştur. Sonucun, Vikipedi için hayırlısı olması dileğiyle.--NanahuatlEfendim? 00.05, 4 Mayıs 2021 (UTC)
 2. Bu başlıkta yer alan görüşleri doğrultusunda, kişisel bilgilerin niteliği ve bunların paylaşılabilirliği hususundaki eksiklikleri nedeniyle (gerekçelerimi buradan okuyabilirsiniz), Gözetmenliğin en temel noktalarından biri olan kişisel bilgiler noktasında gerekli yeterlikte olduğunu düşünmüyorum. Vikipedi:Denetçiler sayfasını tam da bu noktada yaşanan tartışmalar sırasında güncellemesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Zira tam da ilgili tartışmaya dair hususlarla ilgili ekleme/çıkarmalar yapılmış durumda ve kullanıcıların gerekçeleri güncellenen metne göre doğrudan yanlışa ya da yanlıştan doğruya dönüşüyor. Tartışmanın seyrine yapılan bu müdahaleyi doğru bulmuyor, kişisel bilgiler konusundaki eksiklikleri nedeniyle gözetmenliğine olumsuz bakıyorum. --justinianus | mesaj 11.37, 4 Mayıs 2021 (UTC)
 3. Hâlihazırda sürdürdüğü görevlerin Vito'yu yeterince meşgul ettiğini ve gözetmenliğe yeterince vakit ayıramayacağını düşünüyorum. Bir hizmetli ve bürokrat olarak zaten iş yükü yeterince yoğun. Bu alanlardaki görevini başarıyla sürdürmeye devam etmesini diliyorum. --Henrymorgan92 (mesaj) 14.06, 4 Mayıs 2021 (UTC)
 4. Kullanıcı zaten bürokrat ikisine zaman ayırabilmesinin zor olacağını düşünüyorum.--Visnelma (mesaj) 14.51, 4 Mayıs 2021 (UTC)
 5. Diğer olumsuz görüşlere katılıyorum. Kolay gelsin. --bermanya 16.29, 4 Mayıs 2021 (UTC)

  TarafsızDüzenle

  GeçersizDüzenle

  YorumDüzenle

 1. Devam eden adaylığım dolayısıyla herhangi bir görüş belirtmemekle beraber sonucun Vikipedi için iyi olmasını diliyorum. Dr. Coalmesaj 15.13, 2 Mayıs 2021 (UTC)

@Justinianus'un değerlendirmesiyle ilgili bir kısımda dikkat çekmek istiyorum, bu konuyla ilgili yorumumu görüşünün altında paylaşmayı tercih etmediğim için bu alana yazmam gerekiyor sanırım. Vito'nun ilgili düzenlemesinin öncesinde ilgili bölümde yazılanlar, Vito'nun da değişiklik özetinde belirttiği üzere, küresel politikada belirlenmiş kurallara göre oldukça ters görünüyordu. Bu nedenle sormak isterim: Bu tarz kaçınılmaz bir düzenlemenin ivedilikle yapılması, tartışmanın sona ermesine bağlı olarak mı gerçekleştirilmeli? Tartışmanın gidişatı veya tartışmanın var olması, küresel standartlara etki edebilir mi? Bu -kaçınılmaz- düzenleme, ne zaman yapılmalıydı? --Victor Trevor (mesaj) 12.07, 4 Mayıs 2021 (UTC)

Dile getirilen husus düzenlemelerin yapılması ya da yapılmaması değil Victor Trevor, bunun yapılma zamanı. Devam eden bir tartışma içerisinde buna ilişkin bir politikada -her ne sebeple olursa olsun- değişiklik yapılmasını etik olarak doğru değerlendirmiyorum. Tartışmanın sonlanmasının beklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Vito ise bu güncellemeyi tartışma sırasında yapmış görünüyor ve tartışma kısmına bir şerh düşüyor. Gerekçeme dayanak olan nokta da bu: Değişikliğin yapılması değil, yanlış bir zamanda yapılması. Zira eski metin ile yeni metin arasındaki farklılık, başvuru sırasında yaşanan tartışmanın konusunu da ilgilendiren değişiklikler içeriyor. Özellikle de denetçilerin ulaşabildiği kişisel bilgilerin paylaşımına ilişkin kurallar oldukça hassas. Buradaki herhangi bir değişikliğin tam bu konular konuşulurken gerçekleştirilmesini doğru bulmuyorum. --justinianus | mesaj 14.31, 4 Mayıs 2021 (UTC)

  SorularDüzenle

Hizmetlilik başvurularıDüzenle