Vikipedi:Direksiyon savaşları

Direksiyon savaşı, iki ya da daha fazla hizmetli arasında yaşanan ve bu kişilerin birbirlerinin hizmetlilik faaliyetlerinden kaynaklanan (özellikle bir kullanıcının engellenmesi/engellemenin kaldırılması, bir maddenin silinmesi/silinme işleminin geri alınması, bir maddenin koruma altına alınması/korumanın kaldırılması) işlemleri geri almalarından doğan bir anlaşmazlıktır.

Vikipedi kullanıcılarının (ve hizmetlilerinin) çoğu direksiyon savaşlarının zararlı olduğu görüşünü paylaşmaktadır.

Nedenler değiştir

Direksiyon savaşları, değişiklik savaşlarında olduğu gibi zararlı ve gereksiz yere bölücü bir davranış olarak kabul edilir. Bir hizmetlinin direksiyon savaşlarına girmesi iyi bir davranış biçimi olarak kabul edilmez.

Direksiyon savaşları aşağıda sayılan durumlar gerçekleştiğinde ortaya çıkar:

  • Hizmetlilerin bir şeyi tartışırken aşırı derecede streslenmeleri ve sıkıntıya girmeleri.
  • Bir hizmetlinin danışmalarda bulunmadan diğer hizmetlinin işlemlerini geri alması.
  • Bir hizmetlinin bir değişikliğin kendi tercih ettiği şeklini ya da sürümünü uygulamak için varolan bir tartışmayı kasten göz ardı etmesi.
  • Yönetimsel bir işlemin sürekli tekrarlanması ve (herhangi biri tarafından) bu işlemin geriye döndürülmesi.
  • Direksiyon savaşlarını provoke etmek amacıyla yapılan işlemlerin kendisi bizzat direksiyon savaşıdır.

Yaptırımlar değiştir

Bazen hizmetliler direksiyon savaşları nedeniyle geçici olarak engellenebilirler, ancak bu durumun kendisi de direksiyon savaşlarına yol açabilir. Bu nedenle, anlaşmazlığın tırmandırılmasından kaçınılmalıdır.

Direksiyon savaşları, hizmetli ayrıcalıklarının kaybedilmesiyle sonuçlanabileceği gibi, DS ihlalinde bulunan hizmetliye (ya da hizmetlilere) ceza veya uyarı da verilebilir.

Direksiyon savaşları bazı olaylar için açılan davalarda Vikipedi Hakemlik Komitesi tarafından yaptırım uygulanmasına esas teşkil etmiştir: 1 2 3 4. Değişiklik savaşına ilişkin davalardaki karar özetlerini inceleyiniz.

Tercih Edilen Davranış Biçimleri değiştir

Eğer değişiklik savaşı ihtiyacı hissederseniz, şu alternatifleri deneyin:

  • Konuyu muhalafet eden hizmetlilerle tartışın.
  • Vikipedi:Hizmetli duyuru panosuna konuyu taşıyın ve diğer hizmetlilerin yorum yapmasını bekleyin.
  • Potansiyel değişiklik savaşlarında olduğu gibi, anlaşmazlığa çözüm yolu arayın.
  • Vikipedi uzlaşma ruhuna dayanarak işler; anlaşmazlıklar güç mücadelesi yerine medeni tartışmalarla çözülmelidir.

Örnekler değiştir

Bir Vikipedi:Direksiyon savaşları/Örnekler sayfası mevcuttur. Unutmayınız ki bu örnekler açık-çizgi politikasını modifiye etmek amacıyla değil aydınlatmak amacıyla verilmiştir.

En sık karşı gelinen örnek "ağır çekim" direksiyon savaşıdır:

Olay Yorum
Hizmetli A Kullanıcı X'i engeller. Hizmetli B Kullanıcı X'in engellemesini kaldırır. Hizmetli C Kullanıcı X'i engeller. Hizmetli D Kullanıcı X'in engellemesini kaldırır. Hizmetli E Kullanıcı X'i engeller. Hizmetli F Kullanıcı X'in engellemesini kaldırır. Hiçbir hizmetli DS "politikasını" ihlal etmemiştir. A'dan F'ye hizmetlilerin DS "ana hatlarını" ihlal ettikleri kuvvetle muhtemeldir.

Her nekadar ağır çekim direksiyon savaşları aslında direksiyon savaşı olsa da, olay sürerken onu değişiklik savaşı olarak adlandırmak çok tehlikelidir. Olay ne zaman kesinlikle değişiklik savaşına dönüşür? Koşullara bağlı olarak hizmetli A'nın ilk işlemi bile direksiyon savaşlarını kızıştırmak gibi düşmanca bir niyetle yapılmış bir kötü niyet göstergesi olaran değerlendirilebilir. Ya da belki A'dan F'ye tüm hizmetliler yarar gözetmiş, en iyi niyetle davranmış ve işlemlerinin politikalar ve topluluğun onayı ile desteklendiğini düşünmüş olabilirler. Direksiyon savaşlarını direksiyon savaşı olarak niteleyerek durdurmak için yapılan herhangi bir girişimin ve son işlemi yapan hizmetliYİ ihlalci olarak nitelendirmenin anlaşmazlığı tırmandırarak geri tepmesi muhtemeldir. İyi niyet ne zaman kötü niyete dönüştü?

Ağır çekim direksiyon savaşlarının kendiliğinden sönmesini beklemek en iyisidir. Vikipedi kurallarına kendilerini en çok adamış olan hizmetliler DS politikası çerçevesi dahilinde izin verilen kendilerine ait bir işlemin ağırlığını tartarlar ve geri çekilirler. Bu durum, kaçınılmaz olarak daha fazla sayıda ılımlı hizmetlinin dahil olduğu bir savaşa dönüşecek; en sonunda dahili bulunan tüm hizmetlilerin mantıklı biçimde tarafsızlaşmasına yol açacak ve bu hizmetlilerin etkili bir fedakarlıkta bulunabilmesini sağlayacaktır. Sonuca ulaşılmasının ardından olaya karışan hizmetlilere DS Ana Hatlarının ihlali nedeniyle yaptırım uygulanabilir ama herkes diyeceğini demiştir, hiçbir hizmetli yönetsel işlemi birden fazla tekrar etmemiştir, etkin bir fedakarlıkta bulunulmuştur ve anlaşmazlık tırmanmamıştır. Bu birçok çapraşık aternatif arasında en hızlı ve en az karmaşık olan çözüm yoludur.

Ayrıca Bakınız değiştir

Dış Bağlantılar değiştir

Kaynakça değiştir