Vikipedi:Değişiklik özeti kısaltmaları

Vikipedistlerin çoğunlukla kullandıkları kısaltmalar bu sayfada özetlenmektedir.

Bu sayfa RESMİ KURALLAR arasında değildir. Temel amacı yazarlar arası "ortak anlaşma" sağlayarak yazarların madde geçmişini değerlendirmesinde yardımcı olmakdır.

Kategori Eklenmesi kat, +kat
Cevap eklemesi ce
Dillere bağ ??:
Dış bağ dış:,
dış bağ:,
URL:,
http:
İç bağ ,
iç bağ

Kategori eklenmesi

değiştir
kat, +kat
[[kategori:hangisi ise]] hangi kategoriye eklendiğini özet kısmına ekler.

Cevap eklemesi

değiştir
ce açıklamanın kendisi veya konusu arkasına eklenir
Bu daha çok tartışma sayfasına eklenir ve açıklama eklendiğini söyler.
Örnekler:
ce belirsiz sataşma;
ce veya ce:, e-postalarda olduğu gibi cevap hanesi.

Dillere bağ

değiştir
Her dil için farklı bir kod vardır
Özette dilin kısatması ve sonunda iki nokta üst üste konulur.
Örnek: en: = ingilizceye bağ eklendi.

Dış bağ

değiştir
dış:, dış bağ:, URL:, http:
Madde içine dış bir sayfanın adresinin eklenmesi
Bazı koşullarda hangi amaçla eklendiğinin olmaı çok yararlı olmaktdadır.
Örnek: dış bağ: resmi sitesi

İç bağ

değiştir
, iç bağ, iç bağlar:
Madde içine bir başka maddeye bağ eklenmesi
Hangi maddenin eklendiğini tek tırnak içinde belirtmek çok yararlı olmaktadır.
Örnek:
iç: 'Turkiye'
[[Turkiye]]
iç bağlar: 'Madde1', 'madde 2'
Ayrıca bakınız: Addition of external links (this page).

Kısa bir satırın yeniden yazılması

değiştir
ks sonrasında kısa değişimin açıklanması (kavram, tarih vb.)
Bu tip notlar zaman içinde maddenin gelişmesinde çok yararlı olduğunu sizde kullandıkça göreceksiniz.
Örnek: ks: Atatürk 19 Mayısın sabahı gemiden daha ayağını atmamıştı (yanlış anlaşmaya sebep oluyordu)
Bu tip değişiklikleri yazarlar coğunla kopyala yöntemiyle kendi ekledikleri yazılardan kopyalayarak zaman kazanmaktadırlar
bazı yazarlar çift tırnak arasında bu açıklamaları almaktadır.

Yeni içerik

değiştir
+, ekle:, geliştirme:
Yeni yazı eklemesi.
Örnek:
+resmi açıklaması
ekle: resmi açıklaması
geliştirildi: resmi açıklama

Başlıklar

değiştir
abc
Birden fazla birimden oluşan ve otomatik listelerin kullanılmadığı koşullarda bu liste numaralarının (sırasının) listelenmesi.

Bölüme yatay çizgi eklenmesi.

Büyük harfler

değiştir
bü, büyük
Vikipedi'nin makale başlıkları, makalenin ilk harfi dışında büyük/küçük harf duyarlıdır. Ayrıca, Biçem El Kitabı'na göre, bölüm başlıklarında yalnızca ilk kelime büyük yazılmalıdır. Yukarıdaki kısaltmalar, büyük harfe alma hatalarının düzeltilmesini veya belirli sözcüklerin küçük veya büyük harfle yazıldığını gösterir. cap, capital, cpt büyük harfle işlemenin genel sabitlendiğini gösterir. caps, bir kelimenin her harfinin büyük harfe yazıldığında, kelimenin TÜM BÜYÜK HARFLER haline getirileceği durumlar içindir.
kay (kaynak eklenmesi)
referans
ref (referans)

Temizleme

değiştir
temiz, tz
Biçem kurallarına uyumunun sağlanması. Anlam veya sıra (içerik) değiştirmesi içermemektede.

Düzenlemeyi kopyalamak

değiştir
Düzenlemeyi kopyalamak, kopyalandı, c/e
Muhtelif düzenlemeyi kopyalamak.
Değişikleri belirtmeniz tavsiye edilir .
Örnekler:
copyedit: Büyük düzenleme, yapıştırıldı
cpyed: from 'Ona ve bana söylemiş ...' to 'Ona ve bana söyledi. ...'
'Yapımı 4 yıl sürdü....' -> 'Yapımı dört yıl sürdü. ...'

Yeni madde yaratılması

değiştir
oluşturma, yeni
Yeni oluşturulan makale.
Tüm açıklamalar 2 tek tireden () sonra eklenir (-).
Makale yeni olduğundan başka hiçbir kısaltma kullanılmamalıdır.
Örnekler:
oluşturma
yeni
oluşturma -- NPOV check please
yeni -- NPOV check please

Anlam ayrımı

değiştir
dab, disambig

Eklemenin açıklaması tartışma sayfasında

değiştir
Tartışmaya bakın, tartışmaya bakın
Bu düzenlemenin bir açıklaması/tartışması makalenin tartışma sayfası üzerindedir.
Mümkünse, diğer metinlerle birleştirin, örneğin yeniden ifade edildi,

Yazım hataları

değiştir
yh, tiop, tiops, tpyo, tpyos, tyop, tyops, typo, typos
Yazı tipleri düzeltildi.
Yazım hatası düzeltmesi belirtmeye gerek yoktur.
bç, bc,
bazı stil, biçem sorunlarının düzeltilmesi. Kurallar Biçem el kitabı içinde sıralanmıştır.
Hangi cümlenin değiştirildiğini özete yazmanın gereği yoktur.
gm, gr, grmr
Cümledeki gramer hatalarının düzeltilmesi.

Başlıklar

değiştir
başlık, b2, b3, b4, b5, b6
Hatalı başlıkların düzeltilmesi ve değiştirilmesi. Genellikle bir sayfa, düzey 2 üstbilgileri (== başlık === ) yerine en üst düzeyde (=== başlık ===) düzey 3 üstbilgileriyle yanlış yerleştirildiğinde görülür.

Birleştirme

değiştir
mrg, mrgd, merged in
Diğer makaleler bu makalede birleştirilmiştir.
Birleştirilen tüm makaleler belirtilmelidir.
Örnek (Birleşik Devletleri için):' mrgd: ABD & Amerika Birleşik Devletleri

Taşıma

değiştir
Makale veya bir kısmı taşındı.
Yeni konum belirtilmelidir.
Veya: Bu ekleme başka bir makaleden gelir.
Örnekler:'
mv için 'Amerika Birleşik Devletleri' (mrgd)
Amerika'dan mv'

Boş yazım

değiştir
boş, bx, ø
Düzenleme sekmesi açıldı ve sayfa metin değişikliği olmadan yeniden kaydedildi (bazen sayfada bulunan şablonlarda olduğu gibi otomatik olmayan değişiklikler nedeniyle gerekli).

Noktalama

değiştir
punc, punct
noktalama işaretleri'ni düzeltmek için bir düzenleme; gerekirse ayrıntılı bir şekilde açıklayın .

Yeniden katogorilendirme

değiştir
tekrar-kat, tekrarkat
Changed an existing category link or links.
If the change is specified, put the category link(s) between single apostrophes (') or double brackets (e.g., [[Category:Category name]]).
Examples:
re-cat
recat 'Old category' to 'New category'
recat [[Category:Old category]] to [[Category:New category]]

Yönlendirme

değiştir
REDIRECT 'Article Name', rd 'Article name', redir 'Article name'
Made the page redirect to Article name.
The page that the article redirects to should be specified.

Anlam ayrımı sağlanması

değiştir
disambiguation, disambig, disamb, disam, dab
Changing a wiki link to a Disambiguation page to point to the appropriate page.
There is no need to specify any disambiguation changes.

Çift yazım

değiştir
dup, duplication, dupe
Removal of duplication.
Examples:
-dup
rm dupe

Yazının çıkarılması

değiştir
-, çık, çıkarma, sil
Yazıdan bir bölüm yazının çıkarılması
Örnekler:
-resmi bağlantı
çık: resmi bağlantı
çıkarma: resmi bağlantı
Note that the hyphen is also put automatically in section editing, to separate the automatic text (the section title) from the typed text. Therefore it is ambiguous and not very suitable to indicate removal of text. Setting css class autocomment to be different helps, but either the distinction is not very clear for the small hyphen symbol, or the section title is excessively highlighted.

Bir önceki eklemeye döndürme

değiştir
döndürüldü, dö
Reverted to a previous edit.
This short summary is insufficient on its own — you should always briefly explain the reason for reverting.
Examples:
rv: accident
rv: vandalism
revert blanking
rv unexpl del — revert unexplained deletion
rv changes by User:Second user to last version by User:First user
rvv or rv/v = revert vandalism
rvs or rv/s = revert spam

Snap double redirect

değiştir
snap dbl rdr, fix redir
Turned a double redirect into a single redirect

User experienced edit conflict

değiştir
(ec)
wikified, wikify, wfy, wky, wkfy, wiki
Created Wiki links or converted Wiki markup, especially of new articles.
There is no need to specify the wikified words.