Vikipedi:Ücretli editörlük

Wikimedia Vakfı'nın Kullanım Koşulları tüm editörlerin "işverenini, müşterisini ve maddeye konu kişiyle, şirketle veya herhangi bir nesneyle ilişkisini, ödenek aldıkları veya almayı bekledikleri herhangi bir katkıya ilişkin açıklamasını" talep etmektedir.[1]

Belirtilmemiş ücretli katkılar

Bu Kullanım Koşulları ilişkinin yanlış sunulması, başka kimliğe bürünme ve dolandırıcılık dahil her türlü aldatıcı eylemi yasaklar. Bu yükümlülüklerin bir parçası olarak; karşılığında bedel aldığınız ya da almayı umduğumuz katkılarınızla ilişkili olarak işvereninizi, müşterinizi ve aracı kurumlarla ilişkinizi ifşa etmelisiniz. Bu ifşayı şu yollardan en az biri ile yapmalısınız:

  • kullanıcı sayfanızdaki bir açıklama,
  • ücretli katkılarınızın bulunduğu sayfaların tartışma sayfalarında bir açıklama, veya
  • ücretli katkılarınızın değişiklik özetinde bir açıklama.

İlgili mevzuat veya topluluk ve Vakıf politika ve yönergeleri, örneğin çıkar çatışması konusundakiler gibi, sizin ücretli katkılarınızı daha da sınırlayabilir veya daha detaylı bir açıklama gerektirebilir. Bir Wikimedia Proje topluluğu ücretli katkı ifşasına dair alternatif bir politika benimseyebilir. Eğer bir Wikimedia Projesi topluluğu alternatif bir ifşa politikası benimserse Projeye katkıda bulunurken bu bölümdeki yükümlülükler yerine o politikaya uymalısınız. Bir alternatif ücretli katkı politikası ancak ilgili Proje topluluğu tarafından onaylanıp Alternatif İfşa Politikaları sayfasında listelenirse buradaki şartların yerini alacaktır.

Daha fazla bilgi için lütfen Ücretli Katkıların İfşası Hakkında SSS sayfamızı okuyunuz.

Yukarıdaki maddelere ilişkin yaptırımda bulunma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Yukarıdaki hükümler, Türkçe Vikipedi'de de geçerlidir. Ücretli katkılarla ilgili gereken ifşanın yapılmadığının tespit edilmesi hâlinde hizmetliler tarafından engelleme uygulanabilir.

Ücretli editörlük konusuyla ilgili çeşitli politika teklifleri sunulmuşsa da, bunların herhangi biri üzerinde fikir birliği sağlanamamıştır.

  1. ^ wmf:Terms of use#4. Refraining from Certain Activities, Wikimedia Vakfı. Kullanım şartları 16 Haziran 2014'te bu genişletme tartışmasının ardından aşağıdakileri kapsayacak şekilde genişletilmiştir.