Vietnam'ın idari bölümleri

Vietnam'ın idari bölümleri, üç farklı hiyerarşik düzey halinde düzenlenmiştir.

  • Birinci düzey: doğrudan yönetilen şehirler (thành phố trực thuộc trung ương) ve iller (tỉnh)
  • İkinci düzey: semtler (quận), il şehirleri (thành phố trực thuộc tỉnh), kasabalar (thị xã) ve ilçeler (huyện)
  • Üçüncü düzey: mahalleler (phường), beldeler (thị trấn) ve kırsal mahalleler ()
Vietnam'ın idari birimleri şeması

Ek olarak, mezra (xóm, ấp) ve köyler (làng, thôn, bản) de dördüncü düzey idari bölümler olarak kabul edilse de resmî olarak kullanılmamaktadırlar.