Vergi tatili

Vergi tatili, belirli kişi veya önceden belirlenmiş konulardan belli bir süre vergi alınmayarak bazı üretim veya tüketim faaliyetlerinde sübvansiyona gidilmesidir.[1] Vergi tatili, geçici bir süre de olsa yatırımların vergi yükünü azaltarak yeni yatırımları özendirici bir etki doğurur. ABD'de sıklıkla uygulanan bu sistem, Türkiye'de de uygulanmaktadır.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Akdoğan, Abdurrahman (2014). Kamu Maliyesi (16. bas.). Ankara: Gazi Kitabevi. ISBN 9789757313120.